Відкрити головне меню
Назва Час створення Об'єм Примітки Зображення
1 Антоцеротопсиди 05.10.2013 1437 клас мохоподібних рослин відділу Антоцеротовидні Phaeoceros laevis.jpg
2 Антоцеротові (порядок) 09.10.2013 2127 порядок мохоподібних рослин відділу Антоцеротовидні Anthoceros agrestis 060910d.jpg
3 Антоцеротові (родина) 13.10.2013 3116 родина мохоподібних рослин відділу Антоцеротовидні Anthoceros agrestis 060910d.jpg
4 Антоцерос 13.10.2013 5369 рід мохоподібних рослин класу Антоцеротопсиди Anthoceros agrestis 060910d.jpg
5 Антоцерос польовий 16.10.2013 4345 вид антоцеротовидних рослин родини Антоцеротові Anthoceros agrestis 060910d.jpg
6 Маршанцієві печіночники 16.10.2013 3425 клас зелених рослин відділу Печіночники Marchantiales cf Conocephalum 20071111.jpg
7 Маршанцієві (порядок) 20.10.2013 2697 порядок печіночників класу Маршанцієві печіночники Marchantiales cf Conocephalum 20071111.jpg
8 Річчієві 20.10.2013 2252 родина печіночників порядку Маршанцієві Riccia fluitans 1 (Piotr Kuczynski).jpg
9 Річчія 25.10.2013 3698 рід маршанцієвих печіночників родини Річчієві Riccia fluitans 1 (Piotr Kuczynski).jpg
10 Річчія сиза 25.10.2012 1959 вид маршанцієвих печіночників родини Річчієві Riccia glauca 050910a.jpg
11 Річчієкарп плаваючий 29.10.13 4208 вид маршанцієвих печіночників родини Річчієві RicciocarposNatans1.jpg
12 Маршанцієві (родина) 29.10.13 2166 родина маршанцієвих печіночників порядку Маршанцієві MarchantiaPolymorpha.jpg
13 Маршанція 02.11.13 3455 рід печіночників родини Маршанцієві MarchantiaPolymorpha.jpg
14 Юнгерманієві печіночники 02.11.13 5310 клас печіночників Plagiochila aspleniodes0.jpg
15 Юнгерманіїди 06.11.13 4863 підклас печіночників класу Юнгерманієві печіночники Plagiochila aspleniodes0.jpg
16 Юнгерманієві (порядок) 06.11.13 3749 порядок печіночників класу Юнгерманієві печіночники Scapania vegetative.jpg
17 Радула (рослина) 10.11.13 2518 рід юнгерманієвих печіночників порядку Юнгерманієві Radula complanata 100108a.jpg
18 Радула сплющена 10.11.13 2944 вид юнгерманієвих печіночників родини Радулові Radula complanata 100108a.jpg
19 Сфагнопсиди 22.11.13 2678 клас мохів Sphagnum cuspidatum 041107a.jpg
20 Сфагнові (порядок) 22.11.13 1767 порядок мохів класу Сфагнопсиди Sphagnum cuspidatum 041107a.jpg
21 Сфагнові (родина) 25.11.13 2010 родина мохів порядку Сфагнові (Sphagnales). Sphagnum cuspidatum 041107a.jpg
22 Сфагнум болотний 25.11.13. 5278 вид мохів родини Сфагнові (Sphagnaceae) Sphagnum cuspidatum 041107a.jpg
23 Листостеблові мохи 30.11.13 4150 клас мохів Aulacomnium palustre.jpeg
24 Брієві 30.11.13 3279 підклас мохів класу Листостеблові мохи Mosses on a tombstone.jpg
25 Політрихові 03.12.13 3897 родина мохів, єдина у монотиповому класі Polytrichopsida. Polytrichum commune.jpeg
26 Зозулин льон 03.12.13 4004 рід мохів родини Політрихові Polytrichum commune.jpeg
27 Зозулин льон звичайний 07.12.13 4545 вид мохів родини Політрихові
28 Дикранові (підклас) 07.12.13 2826 підклас листостеблевих мохів Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg
29 Дикранові (порядок) 07.12.13 2208 порядок листостеблових мохів Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg
30 Дикранові (родина) 07.12.13 3832 родина листостеблових мохів порядку Дикранові Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg
31 Дикран 08.12.13 3405 рід листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Поширені у тундрі, на болотах та високогірних луках, у хвойних лісах Голарктики. Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg
32 Дикран зморшкуватий 12.12.13 2795 вид листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Широко поширений в Україні, нерідко домінує у хвойних лісах.
33 Дикран віничний 12.12.13 4252 вид листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Широко поширений в Україні, росте у хвойних лісах. Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg
34 Дикран Бонжана 12.12.13 3059 вид листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Dicranum bonjeanii blaetter.jpeg
35 Гіпнобрієві 15.12.13 3778 порядок листостеблових мохів підкласу Брієві (Bryidae).[1] У цьому порядку представлені ґрунтові, скельні та епіфітні плеврокарпні (бокоплідні) мохи, які утворюють окремі дернинки або килими. Спорогони у них бічні. В Україні росте понад 150 видів. Hypnum cupressiforme.jpeg
36 Ентодонтові 15.12.13 2259 родина листостеблевих мохів порядку Гіпнобрієві (Hypnales). В склад родини входять досить великі мохи, часом до 10-15 см заввишки, з блискучими дернинами. Entodon concinnus IMG 5273.JPG
37 Гілокомієві 19.12.13 2489 родина листкостеблових мохів ряду Гіпнобрієві (Hypnales). Hylocomium splendens detail.jpg
38 Плевроцій Шребера 20.12.13 4456 вид листкостеблових мохів родини Гілокомієві (Hylocomiaceae). Звичайний в Україні вид — характериний компонент мохового покриву зеленомохових лісів. Рослина утворює нещільні зелені або жовто-зелені блискучі дернини, місцями килими. Pleurozium schreberi.jpg
39 Гілокомій 23.12.13 2136 рід листостеблових мохів родини Гілокомієві (Hylocomiaceae). Hylocomium splendens detail.jpg
40 Гілокомій блискучий 23.12.13 2908 вид листкостеблових мохів родини Гілокомієві (Hylocomiaceae). Hylocomium splendens detail.jpg
41 Плауновидні 28.12.13 2408 клас плауноподібних рослин. У сучасній флорі відомо близько 200 видів, що належать до 5 родів, 2 родин і одного порядку. Lycopodium annotinum a1.jpg
42 Плаунові (порядок) 28.12.13 2267 порядок плауноподібних рослин класу Плауновидні (Lycopodiopsida). Багаторічні трав'янисті рівноспорові, наземні або епіфітні рослини Lycopodium annotinum a1.jpg
43 Дифазіаструм 04.01.14 5898 або зелениця (Diphasiastrum) — рід плауноподібних рослин родини Плаунові (Lycopodiaceae). Lycopodium complanatum nf.jpg
44 Баранцеві (рослини) 04.01.14 2192 родина плауноподібних рослин порядку Плаунові (Lycopodiales). В Україні поширений один вид — Баранець звичайний (Huperzia selago). Huperzia selago.jpg
45 Баранець (рослина) 08.01.14 4753 рід плауноподібних рослин родини Баранцеві (Huperziaceae). Рослина поширена в основному в лісових зонах Північної півкулі. Huperzia selago.jpg
46 Плаунок 08.01.14 6614 рід плауноподібних рослин монотипової родини Плаункові (Selaginellaceae). Selaginella denticulata.JPG
47 Плаунок плауноподібний 12.01.14 5755 вид плауноподібних рослин родини Плаункові (Selaginellaceae). Вид занесений у Червону книгу України. Selaginella selaginoides at Rax.jpg
48 Плаунок швейцарський 12.01.14 5448 вид плауноподібних рослин родини Плаункові (Selaginellaceae). Вид занесений до Червоної книги України зі статусом «Зниклий в природі». Illustration Selaginella helvetica1.jpg
49 Хвощевидні 16.01.14 4443 клас судинних рослин. До сучасних хвощевидних належить один порядок. Equisetum telmateia stem.jpg
50 Хвощові (порядок) 16.01.14 2872 порядок судинних рослин класу Хвощевидні (Equisetopsida). Equisetum telmateia stem.jpg
51 Хвощові 20.01.14 4360 родина хвощеподібних рослин. Equisetum telmateia stem.jpg
52 Хвощ великий 20.01.14 4135 вид хвощеподібних рослин Equisetopsida.jpg
53 Хвощ болотний 24.01.14 3682 вид рослин родини Хвощові (Equisetaceae). Росте на болотах, уздовж берегів водойм, на вологих луках. В Україні досить поширена рослина. Equisetum palustre detail.jpeg
54 Псилотоподібні 24.01.14 3523 клас папоротеподібних рослин Botrychium lunaria (Vanoise).JPG
55 Вужачковидні 29.01.14 4256 порядок папоротеподібних рослин класу Псилотоподібні (Psilotopsida). Відомо понад 80 видів, з них в Україні зрідка зустрічаються 5. Botrychium lunaria (Vanoise).JPG
56 Вужачкові 29.01.14 2842 родина папоротеподібних рослин класу Псилотоподібні (Psilotopsida). В Україні зустрічаються зрідка 5 видів, які ростуть на вологих ґрунтах у лісах, на луках, серед чагарників. Botrychium lunaria (Vanoise).JPG
57 Вужачка звичайна 02.02.14 6135 вид папоротеподібних рослин родини Вужачкові (Ophioglossaceae). Дуже рідко зустрічається на луках і серед кущів майже усієї лісової зони України. Ophioglossum closeup.jpg
58 Гронянка 06.02.14 6666 рід папоротеподібних рослин родини Вужачкові (Ophioglossaceae). Включає 36 видів, поширених у помірній зоні північної півкулі. Botrychium lunaria (Vanoise).JPG
59 Папоротевидні 06.02.14 6605 клас папоротеподібних рослин. Клас включає понад 9000 видів. В Україні зростає 52 види з 15 родин. Polystichum setiferum0.jpg
60 Багатоніжкові (порядок) 10.02.14 7968 порядок папоротеподібних рослин класу Папоротевидні (Polypodiopsida). Найчисельніша група в класі. Polystichum setiferum0.jpg
61 Оноклеєві 10.02.14 3210 родина папоротеподібних рослин порядку Багатоніжкові (Polypodiales). В Україні зустрічається 1 вид. Matteuccia struthiopteris (4).JPG
62 Страусове перо звичайне 14.02.14 6605 вид папоротей родини Оноклеєві (Onocleaceae). Граціозна декоративна рослина, яку вирощують у тінистих парках. Лікарська рослина. Рідкісний вид, що потребує охорони. Matteuccia struthiopteris (4).JPG
63 Безщитникові 14.02.14 4448 родина папоротей порядку Багатоніжкові (Polypodiales). В Україні зустрічається 8 видів. Illustration Athyrium filix-femina0.jpg
64 Безщитник 17.02.14 6167 рід папоротей родини Безщитникові (Athyriaceae). Рослини цього роду широко поширені в Північній півкулі. Illustration Athyrium filix-femina0.jpg
65 Безщитник жіночий 19.02.14 6793 вид папоротей родини Безщитникові (Athyriaceae). Це декоративна та лікарська рослина. Illustration Athyrium filix-femina0.jpg
66 Щитникові 22.02.14 6022 родина папоротей порядку Багатоніжкові (Polypodiales). В родині близько 25 родів та 1700 видів, поширених у лісових та гірських областях земної кулі. В Україні з них зустрічається 13 видів з трьох родів. Dryopteris carthusiana.jpg
67 Аспленієві 22.02.14 4142 родина папоротей порядку Багатоніжкові (Polypodiales). В родині налічують близько 700 видів, з них в Україні зустрічається 11 видів. Illustration Asplenium trichomanes0.jpg
68 Деннштедтієві 26.02.14 4866 родина папоротей порядку Багатоніжкові (Polypodiales). Родина містить 11 родів та близько 80-100 видів, поширених здебільшого у тропічних та субтропічних областях, рідше в полярних широтах. В Україні росте 2 види. Adelaarsvaren planten Pteridium aquilinum.jpg
69 Орляк (рід папоротей) 26.02.14 4092 рід багатоніжкових папоротей родини Деннштедтієві (Dennstaedtiaceae). Adelaarsvaren planten Pteridium aquilinum.jpg
70 Багатоніжка 01.03.14 5434 рід папоротеподібних рослин родини Багатоніжкові (Polypodiaceae). Налічує 75-100 видів, поширених здебільшого у тропіках (епіфіти на деревах, також на скелях та пнях). У флорі України є два види Polypodium vulgare (aka).jpg
71 Марсилієві 01.03.14 2971 родина папоротей порядку Сальвінієві (Salviniales). Starr 061108-9797 Marsilea villosa.jpg
72 Марсилія 05.03.14 6955 рід папоротей родини Марсилієві (Marsileaceae). Цей рід найчисельніший у родині: нараховує близько 65 видів Starr 061108-9797 Marsilea villosa.jpg
73 Марсилія чотирилиста 05.03.14 4712 вид папоротей родини Марсилієві (Marsileaceae). Maesilea quadrifolia denjisou01.jpg
74 Сальвінієві (порядок) 09.03.14 3850 порядок папоротей класу Папоротевидні (Polypodiopsida). Salvinia minima 1.jpg
75 Сальвінієві 09.03.14 4498 родина папоротей порядку Сальвінієві (Salviniales). Salvinia minima 1.jpg
76 Сальвінія 14.03.14 3073 рід папоротей родини Сальвінієві (Salviniaceae). Рід названий на честь італійського ученого XVIII століття — Антона Марія Сальвіні. Salvinia natans (habitus) 1.jpg
77 Саговник 14.03.14 12956 рід голонасінних рослин, єдиний рід родини Саговникові (Cycadaceae) ряду Саговникоподібні (Cycadales). Це один з найдавніших представників сучасної флори, ровесник динозаврів. Встановлено, що тривалість життя саговника може досягати 5000 років Cycas circinalis.jpg
78 Cycas revoluta 17.03.14 7538 вид голонасінних рослин родини Саговникові (Cycadaceae). Відомий також під назвою сагова пальма CycadKingSago.jpg
79 Замієві 17.03.14 3548 родина голонасінних рослин класу Саговникоподібні (Cycadopsida). Ceratozamia Mexicana 400pix - in Czechia.jpg
80 Цератозамія 22.03.14 4748 рід голонасінних рослин родини Замієві (Zamiaceae). Цератозамія поширена у південно-східних районах Мексики та Гватемали. Ceratozamia Mexicana 400pix - in Czechia.jpg
81 Цератозамія мексиканська 22.03.16 2632 вид голонасінних рослин родини Замієві (Zamiaceae). Ceratozamia Mexicana 400pix - in Czechia.jpg
82 Гінкгоподібні 25.03.14 2372 відділ судинних голонасінних рослин, що представлена єдиним сучасним видом — Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba). Проте група була широко поширена в мезозої починаючи з юрського періоду Gingko fossile-jurassique 0.png
83 Соснові (порядок) 30.03.14 3349 порядок хвойний рослин, що налічує 7 сучасних родин, 56 родів та близько 600 сучасних видів Fichtennadel.jpg
84 Модрина американська 6.04.14 7654 вид голонасінних родів роду Модрина (Larix) родина Соснові (Pinaceae). 2013-08-25 13 39 19 Single Tamarack along the shore of Spring Lake in front of 218 Lake Road in Berlin, New York.jpg
85 Кедр атласький 11.04.14 4236 вид хвойних дерев роду Кедр (Cedrus) родини Соснові (Pinaceae). Це одне з основних дерев Марокко та Алжиру, Cèdre du Chélia 15 (Algeria).JPG
86 Кедр кіпрський 11.04.14 2535 вид хвойних рослин роду Кедр (Cedrus) родини Соснові (Pinaceae). Рослина є ендеміком острова Кіпр, де, переважно, росте у горах Троодос Cedres Chypre.jpg
87 Кедр гімалайський 15.04.14 5842 вид хвойних рослин родини Соснові (Pinaceae). У природі зустрічається у північно-західних Гімалаях та Афганістані. Cedrus deodara Manali 2.jpg
88 Ялина сибірська 15.04.14 10329 вид хвойних дерев родини Соснові (Pinaceae). Вид поширений у Північній Європі та Північній Азії від Норвегії до Магаданської області. Urals forest.jpg
89 Ялина східна 20.04.14 3691 вид хвойних дерев родини Соснові (Pinaceae). Doğu ladini-1.jpg
90 Ялиця бальзамічна 20.04.14 4851 вид хвойних дерев родини Соснові (Pinaceae). Дерево росте у Північній Америці, є найпоширенішою ялицею північноамериканських тайгових лісів Abies balsamea.jpg
91 Ялиця Нордмана 22.04.14 8408 вид хвойних дерев родини Соснові (Pinaceae). Природний ареал — гори східного Причорномор'я: Туреччина, Грузія, Північний Кавказ, північна Вірменія і північний захід Азербайджану. Abies nordmanniana 2.jpg
92 Метасеквоя гліптостробоїдна 26.04.14 8740 вид хвойних дерев родини Кипарисові (Cupressaceae), раніше відносилися до родини Таксодієві (Taxodiaceae). Древній релікт, вона займала у кінці крейдового періоду (90 — 65,5 мільйонів років тому) величезні території у середніх і високих широтах Північної півкулі (включаючи більшу частину Сибіру, Східну Європу, Гренландію і Північну Америку). 20110507 Metasequoia glyptostroboides.jpg
93 Таксодіум 26.04.16 2018 рід хвойних дерев родини Кипарисові (Cupressaceae). Рід поширений у Північній Америці. Викопні рештки відомі з кінця крейдяного періоду. Taxodium distichum NRCSMS01010.jpg
94 Кипарис вічнозелений 3.05.14 3470 вид хвойних дерев родини Кипарисові (Cupressaceae). У природі зустрічається на півдні Європи та на заході Азії. Cypress of Abarqu.JPG
95 Кипарис вічнозелений горизонтальний 5.05.14 3073 підвид хвойних дерев виду Кипарис вічнозелений (Cupressus sempervirens) родини Кипарисові (Cupressaceae). Інколи розглядається як не підвид, а морфа. Росте у природному стані на островах Егейського та Середземному морів, у Малій Азії та Північному Ірані. Cypress of Abarqu.JPG
96 Кипарис вічнозелений пірамідальний 5.05.14 2485 морфа хвойних дерев виду Кипарис вічнозелений (Cupressus sempervirens) родини Кипарисові (Cupressaceae). Це культивар, що здавна культивується у Східному Середземномор'ї. Cupressus sempervirens Stricta.jpg
97 Туя велетенська 9.05.14 7260 вид хвойних дерев родини Кипарисові (Cupressaceae). Туя гігантська є найбільшим деревом в своєму роді, яке при хороших умовах зростання може досягати більше 50 м, при діаметрі стовбура 2,5 м. Thuja plicata Vancouver.jpg
98 Тис 17.05.14 3029 рід хвойних рослин родини Тисові (Taxaceae). Це вічнозелені дерева або чагарники з червонувато-сірою гладенькою або пластинчастою корою. Рід включає 8 видів, поширених в Європі, Північній Африці, Північній Америці та Східній Азії. В Україні росте лише один вид — тис ягідний. Eibe.jpg
99 Магнолієцвіті 20.05.14 4258 порядок квіткових рослин. Один з примітивних порядків дводольних. Викопні його рештки відомі з крейдового періоду Magnolia wieseneri.jpg
100 Магнолія великоквіткова 20.05.14 4022 ид квіткових рослин родини Магнолієві (Magnoliaceae). Magnolia grandiflora flower.JPG
101 Ліріодендрон 24.05.14 3960 рід квіткових рослин родини Магнолієві (Magnoliaceae). Рід поширений у помірній зоні Північної Америки, у Південному Китаї та В'єтнамі. Тюльпанове дерево 0716.jpg
102 Хвилівникові 24.05.14 4900 родина квіткових рослин порядку Piperales. European Wildginger Asarum eropaeum 1976px.jpg
103 Копитнякові 29/05/14 2426 підродина квіткових рослин родини Хвилівникові (Aristolochiaceae) European Wildginger Asarum eropaeum 1976px.jpg
104 Копитняк 29.05.14 5320 рід квіткових рослин родини Хвилівникові (Aristolochiaceae). Відомо 85 видів, в Україні росте лише один вид — Копитняк європейський (Asarum europaeum). European Wildginger Asarum eropaeum 1976px.jpg
105 Лататтєцвіті 2.06.14 4652 порядок квіткових рослин підкласу Магноліїди (Magnoliids). Victoria cruziana flower.jpg
106 Глечики (рослина) 7.06.14 3646 рід водяних рослин родини Лататтєві (Nymphaeaceae). 182 Nuphar luteum.jpg
107 Рутвицеві 10.06.14 3506 підродина квіткових рослини родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Плоди бувають як і листянки так і горішки Thalictrum flavum0.jpg
108 Орлики (рід рослин) 10.06.14 5183 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Aquilegia vulgaris1.jpg
109 Орлики звичайні 14.06.14 7017 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). У природі росте у Західній, Південній Європі та Скандинавії. Вид завезений у Північну Америку. Aquilegia vulgaris1.jpg
110 Рутвиця 14.06.14 4711 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Thalictrum flavum0.jpg
111 Калюжниця 17.06.14 2945 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Sumpfdotterblume Porträt Ausschnitt.jpg
112 Анемона лісова 22.06.14 4523 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Anemone sylvestris 001.JPG
113 Анемона жовтецева 22.06.14 6128 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Anemone ranunculoides 300303.jpg
114 Сон (рослина) 25.06.14 4586 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Pulsatilla patens01(js).jpg
115 Печіночниця 25.06.14 5206 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Інша назва — переліска. Hepatica nobilis plant.JPG
116 Жовтецеві (підродина) 30.06.14 3423 підродина квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Це найбільша підродина у родині, до якої належать 22 роди, переважно наземних або прибережноводних чи болотних рослин Sumpfdotterblume Porträt Ausschnitt.jpg
117 Купальниця 4.07.14 3527 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Trollius europaeus 020503.jpg
118 Список видів роду жовтець 4.07.14 18455 рід рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Рід містить близько 600 видів, з них в Україні зустрічається 41 вид Creeping butercup close 800.jpg
119 Мишачий хвіст 8.07/14 3046 рід квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Myosurus minimus2 eF.jpg
120 Мишачий хвіст малий 8.07.14 3654 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Myosurus minimus2 eF.jpg
121 Сокирки польові 14.07.14 8032 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Consolida regalis 030705.jpg
122 Чорнушка дамаська 17.07.14 4692 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Це однорічна трав'яниста рослина з простим або розгалуженим стеблом заввишки 25-50 см. Цвіте у травні-липні Nigella damascena Kaldari 01.jpg
123 Чорнушка польова 22.07.14 3414 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Її вирощують як пряну рослину. Nigella arvensis sl6.jpg
124 Макові (підродина) 22.07.14 7342 підродина квіткових рослин родини Макові (Papaveraceae) порядку жовтецевоцвіті. Підродина зустрічається, головним чином, у помірних та субтропічних областях північної півкулі, особливо у Середземномор'ї, Західній, Середній та Східній Азії та південно-західній частині США. Grand-Reng JPG04.jpg
125 Papavereae 23.07.14 2223 триба квіткових рослин родини Макові (Papaveraceae) порядку жовтецевоцвіті. Grand-Reng JPG04.jpg
126 Мак східний 23.07.14 5154 вид квіткових рослин родини Макові (Papaveraceae) Oriental poppy.jpg
127 Chelidonieae 28.07.14 1955 триба квіткових рослин родини Макові (Papaveraceae). Триба об'єднує дев'ять родів, з них в Україні росте один вид чистотілу та два види мачків. Chelidonium majus bgiu.jpg
128 Принігтикові 1.08.14 2133 підродина квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Herniaria glabra1.JPG
129 Paronychieae 1.08.14 2510 триба квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Herniaria glabra1.JPG
130 Остудник 5.08.14 4546 рід квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae).[1] Рід поширений в Африці та Євразії Herniaria glabra1.JPG
131 Остудник голий 5.08.14 3141 вид квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Herniaria glabra1.JPG
132 Мокричні 8.08/14 4297 підродина квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Scleranthus annuus eF.jpg
133 Червець (рід рослин) 8.08.14 3332 рід квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Scleranthus annuus eF.jpg
134 Червець однорічний 13.08.14 4692 рід квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Це досить поширений бур'ян, що зростає на полях, перелогах, в огородах, на пустирях і віддає перевагу легким ґрунтам Scleranthus annuus eF.jpg
135 Гвоздика дельтовидна 16.08.14 4307 вид багаторічних рослин родини Гвоздичні. 0 Dianthus deltoides alpinus - Yvoire.JPG
136 Гвоздика турецька 17.08.14 4319 вид багаторічних рослин родини Гвоздичні. Природньо гвоздика турецька росте на луках Південної Європи та Західної Азії. Як декоративна садова рослина, вирощується по всьому світі Bund Bartnelken.JPG
137 Гвоздика садова 21.08.14 3814 вид багаторічних рослин родини Гвоздичні. Батьківщиною гвоздики садової є Середземномор'я. Квітки широко культивується та як декоративна рослина вирощується по всьому світі. Carnation Varieties - Mother's Day -Ginza.jpg
138 Гвоздика китайська 21.08.14 4119 вид багаторічних рослин родини Гвоздичні Природно гвоздика китайська росте на півночі Китаю, у Кореї та Монголії. Як декоративна рослина вирощується по всьому світі Dianthus chinensis var senperflorens2.jpg
139 Смілка поникла 25.08.14 3292 вид квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae).Поширена в лісовій і лісостеповій зонах Західної та Східної Європи та Сибіру. Silene nutans mont-des-veaux-cessieres 02 27052008 6.jpg
140 Смілка звичайна 26.08.14 3703 вид квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Рослина поширена в Європі, Малій і Середній Азії, на Кавказі, Сибірі, в Гімалаях, Монголії, Японії, Північній Америці та Північній Африці. 20120710Silene vulgaris3.jpg
141 Амарантові 31.08.14 10500 родина квіткових рослин порядку Гвоздикоцвіті (Caryophyllales). Chenopodium polyspermum leaves and flowers 1 AB.jpg
142 Лутига 7.09.14 3707 рід квіткових рослин родини Амарантові (Amaranthaceae). Atriplex hortensis cleaned Sturm.png
143 Лутига блискуча 8.09.14 4220 вид квіткових рослин родини Амарантові (Amaranthaceae). Atriplex sagittata cleaned Sturm.jpg
144 Щавель горобиний 17.09.14 5276 вид квіткових рослин родини Гречкові (Polygonaceae)[1]. Один із звичайних бур'янів на кислих ґрунтах полів, луків, лісових галявин. Цвіте у травні-червні. Рослина дводомна. Smaasyre01.jpg
145 Щавель лісовий 18.09.14 2571 вид квіткових рослин родини Гречкові (Polygonaceae). Росте на лісових галявинах, узліссі, по ярах, в садах.
146 Ревінь пальчастий 22.09.14 5271 вид квіткових рослин родини Гречкові (Polygonaceae). Rhubarb Flower.jpg
147 Ревінь лікарський 22.09.14 3320 вид квіткових рослин родини Гречкові (Polygonaceae). У природі вид росте у Китаї. Rheum officinale1.jpg
148 Вересові (підродина) 8.10.14 3501 підродина квіткових рослин родини Вересові (Ericaceae). Erica arborea.JPG
149 Мирсінові 18.10.14 4320 родина квіткових рослин порядку Вересоцвіті (Ericales). Родина складається з 35 родів та понад 1000 видів Lysimachia vulgaris (flowers) 2.jpg
150 Вербозілля 19.10.14 3908 рід квіткових рослин родини Мирсінові (Myrsinaceae). Lysimachia vulgaris (flowers) 2.jpg
151 Pseudoscolopia polyantha 22.10.14 2378 вид квіткових рослин родини Вербові (Salicaceae). Вид є ендеміком Південно-Африканської Республіки
152 Pseudosmelia moluccana 22.10.14 2113 вид квіткових рослин родини Вербові (Salicaceae). Вид є ендеміком Молукських островів, де зустрічається лише на острові Хальмахера.
153 Льонові 22.10.14 3474 родина квіткових рослин порядку Мальпігієві (Malpighiales). Родина містить понад 500 видів, що пошерені у тропічних, субтропічних та помірних зонах обох півкуль. 20121017Sonnenblumenfeld Neulussheim12.jpg
154 Огірок (рід) 1.11.14 8450 рід квіткових рослин родини Гарбузові (Cucurbitaceae). Більшість видів поширені в Африці, лише кілька видів зустрічаються в Азії, звідки походить і огірок звичайний, що культивується в Україні ARS cucumber.jpg
155 Кавун (рід) 1.11.14 1988 рід квіткових рослин родини Гарбузові (Cucurbitaceae). Представники роду в дикому виді ростуть в Африці та Західній Азії Taiwan 2009 Tainan City Organic Farm Watermelon FRD 7962.jpg
156 Гарбуз звичайний 5.11.14 10594 вид квіткових рослин родини гарбузових (Cucurbitaceae). Cucurbita pepo collage 1.png
157 Мальвові (підродина) 23.11.14 2871 підродина квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Malva moschata 20060708163508wp.jpg
158 Gossypieae 23.11.14 2334 триба квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Gossypium herbaceum 002.JPG
159 Бавовник трав'янистий 25.11.14 3708 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvaceae). Рослина родом з Північної Африки та Західної Азії. Широко культивується у Середній Азії, Азербайджані, Індії, Китаї та Японії Gossypium herbaceum.jpg
150 Malveae 25.11.14 4789 триба квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Malva moschata 20060708163508wp.jpg
151 Hibisceae 26/11/14 3104 триба квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). 2007-07-09Hibiscus syriacus13.jpg
152 Fioria 26.11.14 1309 рід квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Рід поширений у тропічній зоні Африки.
153 Лаватера 29.11.14 3980 рід квіткових рослин родини Мальвові (Malvales)[1]. Це — одно- або дворічні рослини Lavatera thuringiaca Uppsala.jpg
154 Лаватера тюрінгська 29.11.14 3654 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Lavatera thuringiaca Uppsala.jpg
155 Рожа 2.12.14 4207 рід квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Представники роду поширені на освітлених схилах, узліссях, іноді як бур'ян. Відомо 60 видів[1], з них в Україні зростає 6 видів 20140701Alcea rosea1.jpg
156 Рожа садова 2.12.14 2764 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). 20140701Alcea rosea1.jpg
157 Рожа сітчастоплідна 4.12.14 3423 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvales).
158 Рожа зморшкувата 4.12.14 2928 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Alcea rugosa 02.jpg
159 Алтея (рід рослин) 6.12.14 2956 рід квіткових рослин родини Мальвові (Malvales). Це однорічні або багаторічні рослини. Althaea officinalis.jpg
160 Таволгові 10.12.14 2379 підродина квіткових рослин родини Розові (Rosaceae). Spiraea salicifolia sl1.jpg
161 Таволга верболиста 10.12.14 4542 вид квіткових рослин родини Розові (Rosaceae). Spiraea salicifolia sl1.jpg
162 Argentina (рід рослин), 19.12.14 2237 рід квіткових рослин родини розових (Rosaceae). Систематика роду ще у стані розробки. У рід включають чотири види, що раніше належали до роду перстач (Potentilla). Silverweed leaf 800.jpg
163 Список видів роду Малина 19.12.14 44265 рід квіткових рослин родини Розові (Rosaceae). Rubus-idaeus.JPG
164 Список видів роду Горобина 26.12.14 12229 рід рослин родини розових. Листопадні дерева або кущі з перистими або простими листками Sorbus torminalis Weinsberg 20070929 5.jpg
165 Горобина домашня 4.01.15 3190 вид рослин родини розових (Rosaceae)[1][2][3][4][5]. Росте в Центральній і Південній Європі, Північній Африці і Малій Азії. Sorbus domestica.JPG
166 Альбіція іранська 16.01.15 5887 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Albizia julibrissin4.jpg
167 Горошок (рід) 16.01.15 9877 рід квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Рід містить 140 видів, що поширені в Європі, Азії, Північній та Південній Америці, Африці. Всі види роду є цінними кормовими рослинами. Tufted vetch close 800.jpg
168 Горошок мишачий 20.01.15 5160 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Звичайна в Україні рослина лук, трав'янистиї схилів, узлісь та чагарникових заростей, висотою 50-100 см. Цвіте з травня до осені. Tufted vetch close 800.jpg
169 Горох посівний 20.01.15 14870 вид квіткових рослин з родини Бобові. Трав'яниста рослина, що широко вирощується на полях як зернобобова рослина. Doperwt rijserwt peulen Pisum sativum.jpg
170 Конюшина середня 24.01.15 4574 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Trifolium medium kz1.jpg
171 Список видів роду Люпин 24.01.15 16165 Рід Люпин містить понад 120 видів. Mainelupin.jpg
172 Люпин жовтий 28.01.15 5061 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Це кормова культура. Отримав широке поширення в сільськогосподарському виробництві різних країн Lupin jaune.JPG
173 Люпин вузьколистий 28.01.15 4672 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Це кормова культура. Wild Lupine.JPG
174 Люпин багаторічний 1.02.15 3053 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Lupinflower.jpg
175 Люпин багатолистий 1.02.15 4639 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). родом із західної Північної Америки Lupinus polyphyllus.JPG
176 Люпин білий 5.02.15 7208 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Однорічна рослина, зелене добриво, кормова культура, використовується в декоративних цілях. Lupinus albus 1.jpg
177 Геранієцвіті 5.02.15 4550 порядок квіткових рослин підкласу Розиди (Rosids). Геранієцвіті поширені переважно у західній півкулі, особливо у гірських районах Центральної та Південної Америк. Meadow Cranesbill.jpg
178 Геранієві 9.02.15 4734 родина квіткових рослин порядку Геранієцвіті (Geraniales). Родина містить 7 родів і близько 750 видів, що поширені переважно в областях з помірним і субтропічним кліматом, особливо в Південній Африці; в Україні відомо три роди і 32 види Meadow Cranesbill.jpg
179 Список видів роду Герань 9.02.15 18188 Рід містить понад 420 видів. Geranium sylvaticum closeup.JPG
180 Журавець лучний 13.02.15 6236 багаторічна рослина родини Геранієвих Meadow Cranesbill.jpg
181 Грабельки 13.02.15 4281 рід квіткових рослин родини Геранієві (Geraniaceae). Erodium cicutarium Negev.JPG
182 Список родів родини окружкові 16.02.15 11289 родина рослин порядку аралієцвітих (Apiales). Ernyősvirágzat 2.JPG
183 Селерові (підродина) 16.02.15 1932 підродина рослин родини Окружкові (Apiaceae). Ernyősvirágzat 2.JPG
184 Scandiceae 22.02.15 2506 триба рослин родини окружкові (Apiaceae). Ernyősvirágzat 2.JPG
185 Apieae 22.05.15 2057 триба рослин родини Окружкові (Apiaceae). Anethum graveolens (7490802574).jpg
186 Кріп (рід) 24.02.15 1956 рід квіткових рослин родини Окружкові (Apiaceae). Рід поширений у Європі, Західній Азії та Індії. До роду належать ряд важливих пряних рослин, що використовуються у кулінарії. Anethum graveolens (7490802574).jpg
187 Careae 1.03.15 2042 триба квіткових рослин родини Окружкові (Apiaceae). Carum carvi - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-172.jpg
188 Oenantheae 4.03.15 триба квіткових рослин родини окружкові (Apiaceae). Cicuta virosa - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-038 cropped.jpg
189 Список видів роду Паслін 9.03.15 69988 Рід містить понад 1500 видів Solanum sodomeum.JPG
190 Шорстколисті (підродина) 16.03.15 7505 підродина квіткових рослин родини Шорстколисті (Boraginaceae). Changing Forget-me-not 600.jpg
191 Медунка вузьколиста 16.03.15 3198 трав'яниста рослина родини шорстколистих Pulmonaria angustifolia0 eF.jpg
192 Геліотропові 16.03.15 1806 підродина квіткових рослин родини Шорстколисті (Boraginaceae). Heliotrope1.jpg
193 Живокіст 21.03.15 3865 рід дворічних та багаторічних рослин родини Шорстколистих. Symphytum officinale01.jpg
194 Дивина 25.03.15 7355 рід квіткових рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae). Verbascum nigrum 02.jpg
195 Дивина чорна 25.03.15 3784 вид квіткових рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae). Verbascum nigrum 02.jpg
196 Дивина звичайна 29.03.15 4722 вид квіткових рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae). Verbascum phlomoides - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-144.jpg
197 Antirrhineae 2.04.15 3766 триба квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae). Common toadflax 600.jpg
198 Льонок 2.04.15 5033 рід квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae). Linaria vulgaris - harilik käokannus Valingu.jpg
199 Veroniceae 6.04.15 2612 триба квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae). Veronica chamaedrys - Külmamailane.jpg
200 Rhinantheae 10.04.15 3425 триба квіткових рослин родини Вовчкові (Orobanchaceae). Euphrasia rostkoviana 250807.jpg
201 Перестріч 10.04.15 5071 рід квіткових рослин родини Вовчкові (Orobanchaceae). Melampyrum nemorosum - harilik härghein.jpg
202 Горлянкові 14.04.15 2631 підродина квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Ajuga reptans beentree.jpg
203 Ajugeae 14.04.15 2321 триба квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Ajuga reptans beentree.jpg
204 Nepetoideae 22.04.15 5231 підродина квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Підродина містить 133 роди та 3685 видів. Ackerminze (Mentha arvensis).JPG
205 Mentheae 26.04.15 3510 триба квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Ackerminze (Mentha arvensis).JPG
206 Lamioideae 26.04.15 1689 підродина квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Підродина містить 63 роди з приблизно 1260 видами Lamium purpureum jamestown1.jpg
207 Lamieae 22.06.15 2293 триба квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Lamium purpureum jamestown1.jpg
208 Глуха кропива пурпурова 22.06.15 8017 однорічна, рідше дворічна рослина родини Глухокропивових. Належить до медоносів та маловідомих харчових рослин, часом поводить себе як бур'ян. ГЛУХА КРОПИВА.jpg
209 Список видів роду Шавлія 5.09.15 56146 рід багаторічних трав'янистих рослин або півкущів родини губоцвітих, висотою 50-70 см. Рід містить від 700 до 1000 видів[1]. Наразі немає узгодженої системи класифікації роду Шавлія. Salvia officinalis - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-126.jpg
210 Шавлія лучна 5.09.15 5588 вид багаторічних трав'янистих квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). 20150516Salvia pratensis1.jpg
211 Вовконіг 21.09.15 3928 рід квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). 20150908Lycopus europaeus1.jpg
212 Вовконіг високий 25.09.15 3037 багаторічна трав'яниста губоцвітих рослина родини Глухокропивові (Lamiaceae). Hoher Wolfstrapp.jpg
213 Жабрій 25.09.15 4255 рід квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Galeopsis speciosa - plant (aka).jpg
214 Жабрій гарний 3.10.15 3717 вид квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae). Galeopsis speciosa - plant (aka).jpg
215 Дзвоники розлогі 4.10.15 5207 дворічна рослина родини Дзвоникових. Типовий і поширений представник лучних біоценозів, що не має охоронного статусу. Дуже обмежено використовується в декоративному садівництві. Illustration Campanula patula1.jpg
216 Dracaena kaweesakii 6.12.15 4026 вид квіткових рослин родини Холодкові (Asparagaceae). Вид відкритий групою тайських вчених у 2013 році. Dracaena kaweesakii from below.jpg
217 Rinorea niccolifera 28.01.16 4576 вид квіткових рослин родини Фіалкові (Violaceae). Рослина була виявлена на острові Лусон на Філіппінах і описана у 2014 році.[1]
218 Динамітне дерево 29.01.16 5260 вид дерев родини Молочайні (Euphorbiaceae) ряду Мальпігієцвіті (Malpighiales). Hura crepitans (fruit).jpg
219 Чорні троянди 29.01.16 3272 форма троянд чорного кольору. Вони ростуть лише в одному місці в світі — в невеликому турецькому селищі Халфеті, що стоїть на березі Євфрату. Чорні троянди — неймовірно рідкісні і дуже дорогі.
220 Dracula simia 30.01.16 3635 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae).[2] Ця рідкісна орхідея росте тільки у вологих тропічних лісах Еквадору і Перу на висоті близько 2-х км над рівнем моря
221 Pecteilis radiata 30.01.16 5838 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). У Китаї рослину називають Квіткою білої чаплі. Habenaria radiata 2 flowers.JPG
222 Caleana major 30.01.16 3044 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). За зовнішній вигляд орхідею називають летючою качечкою. Elvina Track Flying Duck Orchid.jpg
223 Перістерія висока 30.01.16 3776 Перістерія висока, орхідея-голуб, квітка Святого Духа (англ. Flower of the Holy Spirit, лат. Peristeria elata) — вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Flower of the holy spirit.jpg
224 Стангопея тигрова 31.01.16 3544 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Stanhopea tigrina Orchi 2012-07-28 003.jpg
225 Пасифлора блакитна 31.01.16 5712 вид квіткових рослин родини Пасифлорові (Passifloraceae). За часів єзуїтів в будові квітки пасифлори бачили знаряддя тортур, яким піддавався Ісус Христос, і, розцінюючи цей факт як знамення природи, назвали квітку пасифлора, що означає «Квітка Страстей Господніх». PassifloraCaerulea Bluete von oben.jpg
226 Fritillaria michailovskyi 31.01.16 4383 вид квіткових рослин родини Лілійні (Liliaceae). Fritillaria michailovskyi James Gardens Toronto.jpg
227 Anigozanthos manglesii 31.01.16 3648 вид квіткових рослин родини Гемодорові (Haemodoraceae). Anigozanthos manglesii SMC 2007.jpg
228 Монстера делікатесна 31.01.16 4315 вид квіткових рослина родини Ароїдні (Araceae). Monstera deliciosa2.jpg
229 Dendrophylax lindenii 2.02.16 16121 орхідея-примара — вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Dendrophylax lindenii cultivated by Jeff Hale.JPG
230 Селеніцереус великоквітковий 3.02.16 7857 вид квіткових рослин родини Кактусові (Cactaceae). Selenicereus grandiflorus Rich Hoyer.JPG
231 Пуйя Раймонда 3.02.16 7321 вид квіткових рослин родини Бромелієві (Bromeliaceae). Пуйя Раймонда відома як рослина з найбільшим суцвіттям. У деяких екземплярів воно може досягати у висоту 12 метрів, а його діаметр становить 2,5 метра. Chukiqayara, Vacas 10.JPG
232 Strongylodon macrobotrys 3.02.16 4092 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Hoa móng cọp xanh.jpg
233 Silene virginica 4.02.16 2557 вид квіткових рослин родини Гвоздичні (Caryophyllaceae). Silene virginica (fire-pink) FWS-1.jpg
234 Кліантус 4.02.16 3112 рід квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Рід включає два види: Clianthus puniceus і Clianthus maximus. Обидва види зустрічаються досить рідко, є ендеміками Нової Зеландії. Clianthus maximus.jpg
235 Космея криваво-червона 4.02.16 4054 вид квіткових рослин родини Айстрові (Asteraceae). Батьківщиною рослини є Мексика, де вона вимерла в дикій природі на початку 20 століття. Schokoladen-Kosmee (Cosmos atrosanguineus) 7240.JPG
236 Кокія Кука 4.02.16 8773 вид квіткових рослин родини Мальвові (Malvaceae). Кокія Кука вважається однією з найрідкісніших квітів в світі, які перебувають під загрозою зникнення. Kokia cookei (4743869093).jpg
237 Rafflesia hasseltii 5.02.16 1972 холопаразитичний вид квіткових рослин з роду Рафлезія (Rafflesia) родини Рафлезієві (Rafflesiaceae). Рослина зустрічається у Національному парку Керінчі Себлат на острові Суматра в Індонезії.[1] Naturalis Biodiversity Center - L.2096112 - Rafflesia hasseltii Suringar - Artwork.jpeg
238 Гіднора африканська 5.02.16 6912 вид паразитичних квіткових рослин родини Гіднорові (Hydnoraceae). Це кореневий паразит, який живе на сукулентах з родини молочайних (Euphorbia). HydnoraAfricanaKarasburgDistrictNamibia2002Musselman.jpg
239 Пеларгонія духмяна 6.02.16 4381 вид квіткових рослин родини Геранієві (Geraniaceae). Рослина росте у Південно-Африканській Республіці, Мозамбіку та Зімбабве. Рослина культивується широко у всьому світі як кімнатна рослина. Pelargonium graveolens 2.jpg
240 Eryngium monocephalum 6.02.16 1997 ісп. Chicalotl, чикалотль) — вид трав'янистих рослин родини Окружкові (Apiaceae). Рослина родом з Мексики
241 Calenduleae 6.02.16 2625 триба квіткових рослин родини Айстрові (Asteraceae). Триба містить 12 родів та близько 110 видів. Представники триби знайдені, переважно, в Південній Африці. Calendula January 2008-1 filtered.jpg
242 Erodium glandulosum 7.02.16 2260 вид квіткових рослин родини Геранієві (Geraniaceae).
243 Epilobium roseum 7.02.16 3984 кипрей рожевий) — вид квіткових рослин родини Онагрові (Onagraceae). Epilobium roseum T69.2.jpg
244 Пайнберрі 7.02.16 3724 гібрид суниці чилійської (Fragaria chiloensis) і суниці віргінської (Fragaria virginiana). Виведений в Нідерландах, і створений Хансом де Йонгом. Забарвлення ягоди варіюється від оранжевого до білуватого. Pineberries.jpg
245 Corythophora 8.02.16 2781 рід квіткових рослин родини Lecythidaceae. Представники роду поширені на півночі Бразилії, у Суринамі та Французькій Гвіані
246 Psychotria elata 8.02.16 3336 Психотрія висока (лат. Psychotria elata) — вид квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae). Psychotria elata - FLOR BESO.jpg
246 Азорелла 9.02.16 3487 рід квіткових рослин родини Окружкові (Apiaceae). Ці низькорослі рослини широко представлені в Новій Зеландії, Південній Америці та островах Кергелен 3,000 Year Old Yareta Plant (2087602585).jpg
247 Dendrosicyos socotrana 9.02.16 2990 вид квіткових рослин родини Гарбузові (Cucurbitaceae). Інші назви дендросіціос сокотранский або огіркове дерево. Desert Rose Bottle Tree, Socotra Island (15534436912).jpg
248 Гваякове дерево 10.02.16 4069 рід квіткових рослин родини Парнолистові (Zygophyllaceae). Guaiacum officinale - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-069.jpg
249 Паротія перська 11.02.16 5861 вид квіткових рослин родини Гамамелісові (Hamamelidaceae). Інші назви — «перське залізне дерево», «амбур», «демірагач». Вид відноситься до реліктів третинного періоду. Названий на честь німецького лікаря і ботаніка Йоганна Паррота. 20150504Parrotia persica2.jpg
250 Береза Шмідта 11.02.16 7042 вид квіткових рослин родини Березові (Betulaceae). Betula schmidtii tree.jpg
251 Amorphophallus elegans 11.02.16 2272 вид квіткових рослин родини Ароїдні (Araceae). Рослина зустрічається в Малайзії та на півдні Таїланду.
252 Пуйя 11.02.16 11350 рід квіткових рослин родини Бромелієві (Bromeliaceae). Chukiqayara, Vacas 10.JPG
253 Raphia taedigera 11.02.16 3635 (рафія тедігера) — вид квіткових рослин родини Пальмові (Arecaceae). PSM V60 D403 Raphia toedigera the jupay of the lower amazons.png
254 Вольфія безкоренева 11.02.16 3307 вид квіткових рослин родини Ароїдні (Araceae). WolffiaArrhiza1.jpg
255 Пальма винна 12.02.16 6469 вид квіткових рослин родини Пальмові (Arecaceae). Caryota urens 05.JPG
256 Aconitum burnatii 12.02.16 1323 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae).Вид є ендеміком Іспанії. Зустрічається у горах Сьєрра-Невада та Монте Ороель
257 Thaumatococcus daniellii 12.02.16 5944 вид квіткових рослин родини Марантові (Marantaceae). Thaumatococcus daniellii.jpg
258 Евкаліпт королівський 12.02.16 4182 вид квіткових рослин родини Миртові (Myrtaceae). Вважається найвищою квітковою рослиною на нашій планеті. Tasmania logging 08 Mighty tree.jpg
259 Список видів роду Евкаліпт 12.02.16 44911 Eucalyptus flowers2.jpg
260 Eucalyptus argillacea 12.02.16 2263 сірий евкаліпт Кімберлі) — вид квіткових рослин родини Миртові (Myrtaceae).[1] Вид є ендемічним для австралійського материка. Eucalyptus leucophylla.jpg
261 Ротанґова пальма 12.02.16 3618 вид квіткових рослин родини Пальмові (Arecaceae). Rattan Palm (Calamus rotang) with fruits (7844049166).jpg
262 Ficus wassa 13.02.16 3356 вид квіткових рослин родини Шовковицеві (Moraceae).
263 Phyllostachys edulis 14.02.16 5166 Листоколосник їстівний, бамбук мосо, кит.: 毛竹; піньїнь: máozhú маоцзу, яп. モウソウチク) — вид квіткових рослин родини Тонконогові (Poaceae). Phyllostachys edulis Moso Bamboo ბამბუკი.JPG
264 Musa itinerans 14.02.16 2607 банан бірманський блакитний, банан юньнанський) — вид квіткових рослин родини Бананові (Musaceae). Поширений в Китаї, Індії, В'єтнамі, Таїланді і Лаосі.
265 Macrocystis pyrifera 14.02.16 13251 Макроцистіс грушоподібний) — вид бурих водоростей родини Ламінарієві (Laminariaceae). Kelp-forest-Monterey.jpg
266 Victoria cruziana 15.02.16 5778 вид квіткових рослин родини Лататтєві (Nymphaeaceae). Victoria cruziana flower.jpg
267 Nepenthes albomarginata 14.03.16 4459 вид квіткових рослин родини Непентесові (Nepenthaceae). Інша назва — непентес білокаймистий. Pitcher Plants (Nepenthes albomarginata) (8221727782).jpg
268 Манцинелове дерево 14.03.16 8334 вид квіткових рослин родини Молочайні (Euphorbiaceae). Інші назви — манцинела, манзиніла, маншинела. Hippomane mancinella Costa Rica.jpg
269 Borasseae 15.03.16 1720 триба квіткових рослин родини Пальмові (Arecaceae). Представники триби зустрічаються вздовж узбережжя Індійського океану. Lodoicea Maldivica A.jpg
270 Піррозія язикоподібна 19.05.16 4205 епіфітний вид папоротей родини Багатоніжкові (Polypodiaceae). Phipps - 044.JPG
271 Кальдезія білозоролиста 19.05.16 5663 вид трав'янистих однодольних рослин родини Частухові (Alismataceae). В Україні реліктовий термофільний вид з диз'юнктивним ареалом. Caldesia parnassiifolia3.jpg
272 Dracula lafleurii 7.06.16 3143 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Вид зустрічається на північному заході Еквадору.[1] Мешкає у гірських вологих лісах
273 Platanthera obtusata 8.06.16 5058 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Рослина широко поширена у холодних регіонах північної півкулі. Platanthera obtusata - Flickr 003.jpg
274 Непентес Хемслі 8.06.16 5291 вид квіткових рослин родини Непентесові (Nepenthaceae). Рослина є ендеміком Борнео Nepenthes rafflesiana var. elongata lower pitcher.jpg
275 Platanthera azorica 13.06.16 5769 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Вид є ендеміком Азорських островів. Виявлений на острові Сан-Жорже Platanthera azorica.png
276 Drosera glanduligera 13.06.16 5636 вид квіткових хижих рослин родини Росичкові (Droseraceae). Drummond reserve drosera.jpg
277 Pollia condensata 13.06.16 6001 вид однодольних рослин родини Коммелінові (Commelinaceae). Рослина зустрічається у тропічних лісах Західної Африки та Анголи. Pollia.jpg
278 Ceratodon purpureus 14.06.16 4063 вид листостеблових мохів родини Ditrichaceae. Ceratodon purpureus (g, 144705-474825) 2259.JPG
279 Список видів роду Смілка 14.06.16 34145 рід багаторічних, рідко однорічних рослин з родини гвоздичних[1], з супротивними листками, з білими або червоними пелюстками. White campion close 700.jpg
280 Bulbophyllum nocturnum 15.06.16 3768 вид однодольних квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae).Рослина є ендеміком острова Нова Британія, що належить Папуа Нова Гвінея.
281 Satyrium pumilum 19.06.16 2967 вид квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Satyrium pumilum 160403a.jpg
282 Utricularia chiribiquetensis 19.06.16 2269 вид квіткових рослин роду Пухирник (Utricularia) родини Пухирникові (Lentibulariaceae).
283 Ranunculus glaberrimus 21.06.16 3247 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Ranunculus glaberrimus 1763f.JPG
284 Rhizanthella gardneri 23.06.16 6454 вид орхідей який росте лишень у лісовому районі на заході Австралії, тому в Австралії рослину називають західною підземною орхідеєю Rhizanthella gardneri — Fred Hort.jpg
285 Ornithogalum adseptentrionesvergentulum 23.06.16 3873 вид квіткових рослин роду Рястка (Ornithogalum) родини Холодкові (Asparagaceae).[1][2] Ornithogalum adseptentrionesvergentulum є одним з найменших цибулькових рослин в світі (до 3 см заввишки), і має найдовшу біномінальну назву серед рослин.
286 Hondurodendron urceolatum 24.06.16 4858 вид квіткових рослин родини Aptandraceae
287 Fraxinus dimorpha 19.07.16 2351 вид листопадних дерев родини маслинових (Oleaceae). Fraxinus dimorpha - Jardín Botánico de Barcelona - Barcelona, Spain - DSC09198.JPG
288 Athyrium fimbriatum 29.09.16 1971 вид папоротей родини Безщитникові (Athyriaceae).
289 Зигокарпум дофарський 21.11.16 2411 вид квіткових рослин підродини Метеликові (Faboideae) родини Бобові (Fabaceae) порядку Бобовоцвіті (Fabales).
290 Crateva nurvala 6.12.16 3241 вид квіткових рослин родини Каперсові (Capparaceae
291 Pecteilis 22.12.16 3477 рід квіткових рослин родини Орхідні (Orchidaceae). Habenaria radiata 2 flowers.JPG
292 Nuphar microphylla 23.12.16 4101 вид водних квіткових рослин родини Лататтєві (Nymphaeaceae). Nuphar microphylla Bot. Mag. 31. 1243. 1809.jpg
293 Verbascum humile 25.12.16 1281 вид квіткових рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae).
294 Galeopsis wirtgenii 25.12.16 1272 вид квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae).Рослина зустрічається в Європі (Франція, Чехія).
295 Rumex albescens 26.12.16 1710 вид квіткових рослин родини Гречкові (Polygonaceae) Rumex albescens (4797863098).jpg
296 Consolida rugulosa 26.12.16 3011 вид квіткових рослин роду Сокирки (Consolida) родини Жовтецеві (Ranunculaceae).
297 Trollius acaulis 3.01.17 3184 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Вид зустрічається на півночі Пакистану, у Кашмірі та Непалі
298 Льонок японський 22.01.17 3363 вид квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae). Linariajaponica.jpg
299 Система APG I 3.02.17 28791 таксономічна система класифікації квіткових рослин, розроблена «Групою філогенії покритонасінних» (Angiosperm Phylogeny Group, APG) і опублікована у 1998 році
300 Фенестрарія 5.02.17 6821 монотипний рід квіткових рослин родини Аїзові (Aizoaceae). У роді описано один вид — Fenestraria rhopalophylla. Fenestraria rhopaliphylla rhopalophylla.jpg
301 Цибуля старіюча 5.02.17 4356 вид багаторічних рослин родини цибулевих (Alliaceae). Ареал виду охоплює практично всю територію Європи, Сибір, Казахстан, Монголію, Китай і Корею Allium senescens (5298052391).jpg
302 Діоскорея 6.02.17 3592 рід квіткових рослин родини Діоскорейні (Dioscoreaceae). Dioscorea balcanica BotGardBln310505.jpg
303 Генедієла Гайма 6.02.17 4079 вид листостеблових мохів родини Потієві (Pottiaceae). Hennediella heimii capsule.jpg
304 Бурзера 8.02.17 7028 рід квіткових рослин родини Бурзерові (Burseraceae). Включає близько 100 видів. Дерева та чагарники заввишки до 25 м. Поширений в Америці. Gommiers-rouges.JPG
305 Гадюча цибулька гроноподібна 8.02.17 4331 вид квіткових родини Холодкові (Asparagaceae). Рослина поширена у Центральній та Південно-Східній Європі. Muscari botryoides.JPG
306 Пілозоцереус 11.02.17 4103 рід кактусів. Flickr - João de Deus Medeiros - Pilosocereus pachycladus.jpg
307 Анектангій Ганделя 11.02.17 2642 вид листостеблових мохів родини Потієві (Pottiaceae). Вид поширений у Середній та Західній Азії.
308 Епіфілюм 12.02.17 5042 рід епіфітних кактусів. Поширений у Тропічній Америці. Epiphyllum anguliger (as Phyllocactus darrahii) 91b.jpg
309 Бамбузіна Бребіссона 13.02.17 2507 вид харових водоростей родини Десмідієві (Desmidiaceae).
310 Колюрія гравілатоподібна 15.02.17 3480 вид квіткових рослин родини Розові (Rosaceae).
311 Бурачок голоніжковий 16.02.17 3469 вид трав'янистих квіткових рослин родини Капустяні (Brassicaceae). Вид є східнопричорноморським ендеміком
312 Перець японський 17.02.17 4438 вид трав'янистих квіткових рослин. Вид поширений на північному сході Китаю, сході Монголії, у Кореї та Японії Zanthoxylum simulans kz1.JPG
313 Рипсаліс 17.02.17 6898 рід квіткових рослин родини Кактусові (Cactaceae). Rhipsalis pilocarpa, flowering 01.jpg
314 Волошка напівзаконна 17.02.17 1821 підвид трав'янистих рослин родини айстрових. Ендемік Криму
315 Полин віничний 19.02.17 8593 вид трав'янистих рослин родини айстрових (Asteraceae). Redstem wormwood (Artemisia scoparia) 1.jpg
316 Торея найрозгалуженіша 20.02.17 4031 вид червоних водоростей родини Тореєві (Thoreaceae). Вид поширений у прісних водоймах Європи, Азії та Північної Америки
317 Волошка Компера 20.02.17 2650 вид трав'янистих рослин роду Волошка (Centaurea) родини Айстрові (Asteraceae). є ендеміком Криму
318 Гуньба блакитна 20.02.17 3049 вид рослин родини бобових підродини метеликових. У дикому стані росте у середньоземноморських країнах. Культивується в Європі. Trigonella caerulea.jpg
319 Glottiphyllum 23.02.17 4807 рід сукулентних рослин родини Аїзові (Aizoaceae). Рід є ендеміком Південної Африки Glottiphyllum longum 5.jpg
320 Кладостефус кільчастий 23.02.17 5222 вид бурих водоростей родини Кладостефові (Cladostephaceae). Поширений на атлантичному узбережжі Європи
321 Астраканта арнакантова 24.02.17 3404 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae). Вид зустрічається в Україні у Криму, в Росії (Краснодарський край) та на сході Болгарії.
322 Куркума цедоарія 27.02.17 5329 вид рослин родини Імбирні (Zingiberaceae). Рослину використовують у кулінарії, косметології та медицині. Curcuma zedoaria - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-048.jpg
323 Echinocactus parryi 27.02.17 2006 вид кактусів.[2] Є ендеміком мексиканського штату Чіуауа Echinocactus parryi.jpg
324 Нітела струнка 27.02.17 3623 вид харових водоростей/ Космополітичний прісноводний вид The complete aquarium book; the care and breeding of goldfish and tropical fishes (1936) (20671511305).jpg
325 Будяк пагорбовий 27.02.17 3201 вид квіткових рослин роду Будяк (Carduus) родини Айстрові (Asteraceae). Вид є ендеміком Паннонської рівнини Carduus collinus 1.jpg
326 Полин лікарський 1.03.17 4938 вид квіткових рослин родини Айстрові (Asteraceae). Gardenology.org-IMG 2770 rbgs11jan.jpg
327 Хетоморфа Зернова 1.03.17 3062 вид морських зелених водоростей родини Кладофорові (Cladophoraceae).
328 Волошка Сарандінакі 3.03.17 2832 вид квіткових рослин роду Волошка (Centaurea) родини Айстрові (Asteraceae/ Понтійський ендемік. Зустрічається лише в Україні в Криму та в Росії біля міста Новоросійськ
329 Куркума ароматна 5.03.17 2557 вид багаторічних трав'янистих квіткових рослин родини Імбирні (Zingiberaceae). Поширена на Індійському субконтиненті Curcuma aromatica.jpg
330 Leucocoryne alliacea 6.03.17 2341 вид квіткових рослин родини Амарилісові (Amaryllidaceae. Вид поширений у гірських регіонах Чилі.
331 Caltha novae-zelandiae 6.03.17 1840 вид квіткових рослин роду Калюжниця (Caltha) родини Жовтецеві (Ranunculaceae. є ендеміком Нової Зеландії Flora Antarctica part 2 plate VI.jpg
332 Artemisia pauciflora 12.03.17 3211 вид квіткових рослин роду Полин (Artemisia) родини айстрових (Asteraceae). зростає у степовій зоні Казахстану та Росії.
333 Rhizanthella 31.03.17 3907 рід орхідей. У рід включають три види, що є ендеміками Австралії. Rhizanthella gardneri — Fred Hort.jpg
334 Психотрія 8.04.17 5102 рід квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae). Рід містить близько 1850 видів Psychotria elata - FLOR BESO.jpg
335 Список видів роду психротія 8.04.17 5102 рід квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae). Рід містить близько 1850 видів Psychotria elata - FLOR BESO.jpg
336 Betula seravschanica 24.04.17 1940 вид квіткових рослин родини Березові (Betulaceae). Вид описаний у Таджикистані
337 Макроцистіс 7.05.17 4268 рід бурих водоростей родини Ламінарієві (Laminariaceae). Талом завдовжки до 60 м Kelp-forest-Monterey.jpg
338 Спорофіл 7.05.17 2718 листовий орган папоротеподібних, плауноподібних і насінних рослин, на якому або в пазусі якого розвиваються спорангії Asplenium trichomanes soros 20101101 1.jpg
339 Евкаліпт реліктовий 12.05.17 1407 вид квіткових рослин родини Миртові (Myrtaceae). Зустрічається на південному заході штату Західна Австралія
340 Ломикамінь переломниковий 15.05.17 2381 вид трав'янистих рослин родини Ломикаменеві (Saxifragaceae). поширений у горах Центральної та Південної Європи, у Сибіру Saxifraga androsacea T90 (3).jpg
341 Aquilegia desertorum 24.05.17 2227 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae).[1][2][3] Трав'яниста багаторічна рослина. Росте у гірських районах у західній частині США (в основному в Аризоні Aquilegia desertorum 02.jpg
342 Aquilegia chrysantha 24.05.17 1809 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Трав'яниста багаторічна рослина родом з південного заходу Сполучених Штатів. Aquilegia longissima 9354.jpg
343 Albizia kalkora 24.05.17 3012 вид квіткових рослин родини Бобові (Fabaceae)
344 Iris meda 11.06.17 2879 вид квіткових рослин роду Півники (Iris) родини Півникові (Iridaceae).
345 Iris zagrica 12.06.17 2222 вид квіткових рослин роду Півники (Iris) родини Півникові (Iridaceae).
346 Види дерев Ірану 13.06.17 14974 До списку занесено 94 види дерев, що поширені на території Ірану. Pistacchio di Bronte.jpg
347 Перистом мохів 18.06.17 2120 ряд зубців, що оточують отвір спорангія мохів. Він захищає спори від намокання і регулює їхнє розсіювання.
348 Dicranum spadiceum 18.06.17 2470 вид листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Dicranum spadiceum (b, 145051-472859) 5986.JPG
349 Dicranum spurium 18.06.17 2662 вид листостеблових мохів родини Дикранові (Dicranaceae). Dicranum spurium (a, 153444-482150) 5905.JPG
350 Мікроспорогенез 26.06.17 2825 процес розвитку мікроспор у мікроспорангіях (гніздах пильовика) у різноспорових папоротеподібних та насінних рослин Selaginella heterospores.jpeg
351 Myrmecodia alata 14.08.17 1822 вид квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae)
352 Hydnophytum myrtifolium 15.08.17 1753 вид квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae)
353 Squamellaria wilsonii 19.08.17 2375 вид квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae)
354 Myrmecodia tuberosa 22.08.17 2587 вид квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae) Myrmecodia tuberosa (ant plant)2.jpg
355 Hydnophytum 23.08.17 7482 рід квіткових рослин родини Маренові (Rubiaceae). Hydnophytum formicarum IMG 1711.jpg
356 Tmesipteris 26.08.17 4650 рід псилотоподібних рослин родини Псилотові (Psilotaceae). Tmesipteris elongata.jpg
357 Beyeria 16.09.17 3354 рід квіткових рослин родини Молочайні (Euphorbiaceae).[1][2] Ендемік Австралії Beyeria viscosa at Snake Gully, Cataract Gorge Reserve, Launceston.JPG
358 Alyssum moellendorfianum 27.09.17 2667 вид квіткових рослин роду Бурачок (Alyssum) родини Капустяні (Brassicaceae, Вид є ендеміком Боснії та Герцеговини Alyssum moellendorfianum - Botanischer Garten, Frankfurt am Main - DSC02638.JPG
359 Суріпиця боснійська 29.09.17 2366 вид трав'янистих рослин родини Капустяні (Brassicaceae).
360 Комелінові 5.10.17 9348 родина квіткових рослин порядку Комеліноцвіті (Commelinales). Commelina communis bgiu 02.jpg
361 Athyrium angustum 5.10.17 2047 Жіноча папороть північна (Athyrium angustum) — вид папоротей родини Безщитникові (Athyriaceae) Athyrium angustum.jpg
362 Edraianthus niveus 7.10.17 3414 вид квіткових рослин родини Дзвоникові (Campanulaceae. Вид є ендеміком Боснії та Герцеговини
363 Campanula hofmannii 9.10.17 4439 вид квіткових рослин родини Дзвоникові (Campanulaceae. Вид є ендеміком Боснії та Герцеговини P1000564 Symphyandra hofmannii (Campanulaceae) Plant.JPG
364 Alchemilla vranicensis 11.10.17 2187 вид квіткових рослин роду Приворотень (Alchemilla) родини Розові (Rosaceae. Вид є ендеміком Боснії та Герцеговини
365 Alcea sachsachanica 16.10.17 2740 вид квіткових рослин роду Рожа (Alcea) родини Мальвові (Malvales)
366 Corylus ferox 17.10.17 2416 вид квіткових рослин роду Ліщина (Corylus) родини Березові (Betulaceae)
367 Ліщинові 17.10.17 4027 підродина квіткових кущів та дерев родини Березові (Betulaceae). 299 Corylus avellana L.jpg
368 Monsteroideae 20.10.17 1605 підродина квіткових рослин родини Ароїдні (Araceae). Monstera deliciosa2.jpg
369 Monstera dissecta 20.10.17 2551 вид квіткових рослин роду Монстера (Monstera) родини Ароїдні (Araceae)
370 Austrolycopodium assurgens 24.10.17 1972 вид плауноподібних рослин родини Плаунові (Lycopodiaceae).
371 Allium siculum 29.10.17 4815 вид квіткових рослин роду Цибуля (Allium) родини Цибулеві (Alliaceae). Allium siculum IP0804011.jpg
372 Nereocystis luetkeana 6.12.17 5880 вид бурих водоростей родини Ламінарієві (Laminariaceae) CAS Nereocystis 1.JPG
373 Erodium lebelii 24.12.17 2316 вид квіткових рослин роду Грабельки (Erodium) родини Геранієві (Geraniaceae). Erodium lebelii habitus.jpeg
374 Geranium aculeolatum 24.12.17 2108 вид квіткових рослин роду Журавець (Geranium) родини геранієвих (Geraniaceae)
375 Astrodaucus 30.12.17 2142 рід рослин родини окружкові (Apiaceae) Astrodaucus orientalis Astrodaucus ღრიანჭველა (2).JPG
376 Rhipsalideae 11.01.18 2363 триба квіткових рослин родини Кактусові (Cactaceae). Rhipsalis pilocarpa, flowering 01.jpg
377 Asarum longerhizomatosum 12.01.18 2460 вид квіткових рослин родини Хвилівникові (Aristolochiaceae).
378 Гіднорові 13.01.18 9248 родина паразитичних квіткових рослин порядку Piperales. HydnoraAfricanaKarasburgDistrictNamibia2002Musselman.jpg
379 Паракрифієві 16.01.18 3566 родина квіткових рослин порядку Паракрифієцвіті (Paracryphiales) Quintinia serrata 02.jpg
380 Список видів роду пеларгонія 16.01.18 17583 Pelargon.jpg
381 Klebsormidiaceae 10.02.18 3875 родина водоростей відділу Харофіти (Charophyta), Klebsormidium bilatum Belgium (14759117646).jpg
382 Anemoneae 26.02.18 1442 триба квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Anemone ranunculoides 300303.jpg
383 Anemone raui 26.02.18 1957 вид квіткових рослин родини Жовтецеві
384 Квіти-символи ландскапів Швеції 27.03.18 8915 Liernu JPG01c.jpg
385 Квіти-символи фюльке Норвегії 28.03.18 5497 Hepatica nobilis plant.JPG
386 Melaleuca uncinata 8.04.18 2360 вид квіткових рослин роду Чайне дерево (Melaleuca) родини Миртові (Myrtaceae) Melaleuca uncinata (habit).JPG
387 Meliosma rigida 14.04.18 2921 вид квіткових рослин родини Сабієві (Sabiaceae) Meliosma rigida yamabiwa01.jpg
388 Перстач чагарниковий 23.06.18 3324 вид квіткових рослин родини Розові (Rosaceae) Dasiphora fruticosa, Japan 1.JPG
389 Oedipodium griffithianum 30.06.18 3011 вид мохів, єдиний у класі Oedipodiopsida.
390 Дитрихові 7.07.18 2422 родина листостеблових мохів порядку Дикранові (Dicranales). Ceratodon purpureus (g, 144705-474825) 2259.JPG
391 Ceratodon 7.07.18 2435 рід листостеблових мохів родини Дитрихові (Ditrichaceae) Ceratodon purpureus (g, 144705-474825) 2259.JPG
392 Adenostoma fasciculatum 11.07.18 3039 вид квіткових рослин родини Розові (Rosaceae). Adenostoma fasciculatum 2.jpg
393 Ceanotus spinosus 12.07.18 2558 вид квіткових рослин родини Жостерові (Rhamnaceae). Ceanothus spinosus 01.jpg
394 Solanum baretiae 5.08.18 2135 вид квіткових рослин роду Паслін (Solanum) родини Пасльонові (Solanaceae) Solanum baretiae composite figure.jpeg
395 Neohodgsonia mirabilis 16.08.18 4347 вид маршанцієвих печіночників монотипового порядку Neohodgsoniales Carpocephala of Neohodgsonia.jpg
396 Acrobolbaceae 16.08.18 3651 родина юнгерманієвих печіночників порядку Юнгерманієві (Jungermanniales). Acrobolbus knightii (Mitt.) Briscoe (AM AK357200-2).jpg
397 Моноклея 16.08.18 5649 рід маршанцієвих печіночників монотипової родини Моноклеєві (Monocleaceae). Monoclea forsteri in Central Park, Wellington.jpg
398 Syncolostemon obermeyerae 12.09.18 2543 вид квіткових рослин родини Глухокропивові (Lamiaceae) Syncolostemon obermeyerae 2.jpg
399 Caryophylleae 18.09.18 3224 триба багаторічних рослин родини Гвоздичні Dianthus chinensis var senperflorens2.jpg
400 Blepharis obermeyerae 25.09.18 2217 вид квіткових рослин родини Акантові (Acanthaceae)
401 Спартина 30.09.18 4035 рід багаторічних трав'янистих квіткових рослин родини Тонконогові (Poaceae). Spartinadensiflora.jpg
402 Scrophularieae 30.09.18 1478 триба квіткових рослин родини ранникові (Scrophulariaceae). Verbascum phlomoides 2018 G1.jpg
403 Дивина фіолетова 30.09.18 4719 вид квіткових рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae) Verbascum phoeniceum 6.jpg
404 Архепластиди 5.10.18 5189 група еукаріот A sunflower.jpg
405 Aquilegia dinarica 27.10.18 3365 вид квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Dinaric columbine Aquilegia dinarica.JPG
406 Isopyreae 27.10.18 1674 триба квіткових рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Aquilegia vulgaris1.jpg
407 Parrotiopsis 7.11.18 1563 рід квіткових рослин родини Гамамелісові (Hamamelidaceae). Parrotiopsis jacquemontiana in Christchurch Botanic Gardens 02.jpg
408 Botrychium gallicomontanum 12.11.18 2863 вид псилотоподібних рослин родини вужачкові (Ophioglossaceae).
409 Хара Брауна 17.11.18 3256 вид харових водоростей. Chara braunii 1.JPG
410 Ascarina 7.12.18 3067 рід квіткових рослин родини Хлорантові (Chloranthaceae). Ascarina lucida lucida Hook.f. (AM AK327746-1).jpg
411 Церкокарпус 31.12.18 3588 рід квіткових рослин родини розових (Rosaceae). 2015-04-28 14 02 46 An older Mountain Mahogany on the south wall of Maverick Canyon, Nevada.jpg
412 Lepanthes calodictyon 31.12.18 1867 вид квіткових рослин родини орхідних (Orchidaceae). Lepanthes calodictyon for wiki.jpg
413 Hura 14.01.19 3061 рід квіткових рослин родини молочайних (Euphorbiaceae). Hura crepitans (fruit).jpg
414 Hura polyandra 15.01.19 3284 вид дерев родини молочайних (Euphorbiaceae). Hura polyandra.jpg
415 Hureae 26.02.19 2019 триба квіткових рослин родини молочайних (Euphorbiaceae). Hura crepitans (fruit).jpg
416 Paphiopedilum 28.02.19 5977 рід квіткових рослин родини зозулинцевих (Orchidaceae) Paphiopedilum liemianum.jpg
417 Paphiopedilum sangii 1.03.19 2355 вид квіткових рослин родини орхідних (Orchidaceae). Paphiopedilum sangii Orchi 013.jpg
418 Denmoza 5.03.19 2082 рід кактусів триби Trichocereeae. Включає 2 види. Denmoza rhodacantha 1.jpg
419 Selenicereus hamatus 6.03.19 2369 вид квіткових рослин родини кактусових (Cactaceae). SelenicereusHamatus1MC.JPG
420 Диленієві 6.03.19 4702 родина квіткових рослин порядку диленієцвітих (Dilleniales). Hibbertia aspera 3.jpg
421 Непентес колбовий 20.03.19 3880 вид квіткових рослин родини непентесових (Nepenthaceae) Nepenthes ampullaria.jpg
422 Puya cajasensis 28.03.19 2009 вид квіткових рослин родини бромелієвих (Bromeliaceae)
423 Pitcairnioideae 28.03.19 2937 підродина квіткових рослин родини бромелієвих (Bromeliaceae). Puya raimondii hábito.jpg
424 Miconia rheophytica 29.03.19 2741 вид квіткових рослин родини меластомових (Melastomataceae)
425 Панданові 3.04.19 4073 родина квіткових рослин порядку панданоцвітих (Pandanales). Kedayi (Tulu- ಕೇದಯಿ) (3228087701).jpg
426 Ceratozamia brevifrons 4.04.19 1645 вид голонасінних рослин класу Саговникоподібні (Cycadopsida).
427 Кокія (рослина) 4.04.19 1992 рід квіткових рослин родини мальвових (Malvaceae). Kokia cookei (4743869093).jpg
428 Bucegia romanica 8.04.19 3303 вид печіночників родини маршанцієвих (Marchantiaceae).
429 Cupressus forbesii 9.04.19 3038 вид хвойних рослин родини кипарисових. Cupressus forbesii at Coal Canyon-Sierra Peak, Orange County - Flickr - theforestprimeval (22).jpg
430 Cynorkis christae 22.04.19 2545 вид орхідей.
431 Sericocomopsis 15.05.19 2270 рід квіткових рослин порядку амарантових (Amaranthaceae)
432 Asarum mitoanum 20.05.19 1847 вид квіткових рослин родини хвилівникових (Aristolochiaceae)
433 Agelaea borneensis 25.05.19 3145 вид квіткових рослин родини коннарових (Connaraceae).
434 Adenia pechuelii 17.06.19 2573 вид квіткових рослин родини пасифлорових (Passifloraceae). Wuestenkohlrabi.jpg
435 Gonialoe sladeniana 17.06.19 3804 вид сукулентних квіткових рослин родини ксантореєвих (Xanthorrhoeaceae). Gonialoe Aloe sladeniana in cultivation - RSA 1.JPG
436 Hoodia juttae 18.06.19 2915 вид сукулентних квіткових рослин родини барвінкових (Apocynaceae). Hoodia juttae (7480140920).jpg
437 Hoodia ruschii 18.06.19 2389 вид сукулентних квіткових рослин родини барвінкових (Apocynaceae). Hoodia ruschii1MABJ.jpg
438 Lithops francisci 18.06.19 3484 вид сукулентних квіткових рослин роду літопс (Lithops) родини аїзових (Aizoaceae). Lithops francisci-IMG 0401.JPG
439 Lithops optica 19.06.19 2151 вид сукулентних квіткових рослин роду літопс (Lithops) родини аїзових (Aizoaceae). Lithops optica var rubra about to flower.jpg
440 Moringa ovalifolia 19.06.19 2377 вид сукулентних дерев родини морингових (Moringaceae). Moringa ovalifolia02.jpg
441 Tetraena stapfii 21.06.19 1746 вид квіткових рослин родини парнолистових (Zygophyllaceae) Zygophyllum stapffii 01.JPG
442 Баобаб Омбаланту 21.06.19 1804 дерево баобаба виду Adansonia digitata, Ombalantu Baobab Tree.jpg
443 Жовтушник сивий 12.07.19 1986 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae)
444 Erysimum bastetanum 12.07.19 2127 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae)
445 Жовтушник розчепирений 13.07.19 2456 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae) Erysimum repandum Sturm2.jpg
446 Erysimum wilczekianum 15.07.19 2456 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae)
447 Alyssum granatense 15.07.19 2297 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae) Alyssum granatense Habitus 2010-3-21 SierraMadrona.jpg
448 Moricandia moricandioides 15.07.19 1959 вид квіткових рослин родини капустяних (Brassicaceae) Moricandia moricandioides au désert de Bardenas.jpg
449 Opuntia monacantha 15.07.19 3562 вид кактусів роду опунцій (Opuntia). Opuntia monacantha.jpg
450 Гібіск трійчастий 16.07.19 4128 вид квіткових рослин родини мальвових (Malvales). Hibiscus trionum bgiu 02.jpg
451 Furtadoa sumatrensis 9.08.19 2086 вид квіткових рослин родини ароїдних (Araceae)
452 Dracula (рід рослин) 16.08.19 7060 рід квіткових рослин родини орхідних (Orchidaceae). Містить 118 видів. 15.Dracula simia, the Monkey Face Orchid (10957423336).jpg
453 Pleurothallidinae 17.08.19 2560 підтриба квіткових рослин триби Epidendreae родини орхідних (Orchidaceae). 15.Dracula simia, the Monkey Face Orchid (10957423336).jpg
454 Epidendreae 17.08.19 1737 триба квіткових рослин підродини Epidendroideae родини орхідних (Orchidaceae). 15.Dracula simia, the Monkey Face Orchid (10957423336).jpg
455 Psychotrieae 18.08.19 2532 триба квіткових рослин родини маренових (Rubiaceae). Hydnophytum formicarum IMG 1711.jpg
456 Gymnomitriaceae 19.08.19 1671 родина юнгерманієвих печіночників порядку юнгерманієвих (Jungermanniales). Gymnomitrion corallioides (a, 142507-472627) 1701.JPG
457 Metzgeriidae 19.08.19 1561 підклас печіночників класу юнгерманієвих печіночників (Jungermanniopsida). Включає близько 330 видів. Riccardia multifida (Vielspaltiges Riccardimoos) IMG 0162.jpg
458 Shorea faguetiana 24.08.19 4051 вид дерев родини діптерокарпових (Dipterocarpaceae).