Корисні копалини Ефіопії

Корисні копалини Ефіопії.

Загальна інформаціяРедагувати

Надра Ефіопії вивчені порівняно слабко. Найважливіші корисні копалини — природний газ, золоті, платинові, полі- та рідкіснометалічні руди, калійна і кам'яна солі та ін.:

Таблиця. – Основні корисні копалини Ефіопії станом на 1998-99 рр.

Корисні копалини

Запаси

Вміст корисного компоненту в рудах,  %

Частка у світі, %

Підтверджені

Загальні

Платина, т

2

 

 

 

Берилій, тис. т

 

26

0,06 (ВеО)

 

Золото, т

26

150

1,5 – 3,6 г/т

0,1

Калійні солі, млн т (в перерахунку на К2О)

42

105

25 (К2О)

0,6

Мідь, тис. т

165

400

3,24 (Cu)

 

Природний горючий газ, млрд м³

25

 

 

 

Свинець, тис. т

60

 

 

 

Тантал, т

200

1300

0,02

0,26

Цинк, тис. т

560

760

9 (Zn)

0,2

Окремі види корисних копалинРедагувати

Нафта і газ. Нафтогазопрояви встановлені у відкладах фанерозою – Огаденський, Центральний і Червономорський басейни. Найперспективнішим на нафту і газ є Огаденський бас. В кінці ХХ ст. повідомлялося, що в надрах Ефіопії, передусім в Огадене і Гамбеле, містяться значні запаси нафти і газу, з кінця 1980-х років там проводяться геологорозвідувальні роботи.

Золоті руди – основна корисна копалина, яка відіграє найбільшу роль в економіці Ефіопії. Відомо бл. 80 родовищ і рудопроявів корінного та понад 250 розсипного золота. Корінні родов. руд золота малосульфідного кварцово-жильного типу локалізуються вздовж розломів субмеридіонального напрямку. Золоторудні зони являють собою густу мережу золото-кварцових жил і прожилків у метаморфічних сланцях та інтрузивних гірських порід верхнього потерозою. Більшість родовищ знаходяться в провінціях Тиграй і Еритрея, Уоллега і Годжам. Велике родовище Лага-Дембі відкрите в пр. Сідамо, район Уоллега. Запаси золота тут оцінені бл. 500 т.

Поліметали. Запаси мідних, цинкових і свинцевих руд зосереджені в колчеданно-поліметалічних родов. Дибаруа, Адді-Рассі і Адді-Нефас, розташованих біля г. Асмера. Рудні тіла залягають серед метаморфізованих вулканогенно-осадових порід верхнього протерозою. Найбільше родов. – Дибаруа із загальними запасами 320 тис. т міді, 560 тис. т цинку і 40 тис. т свинцю, при вмістах відповідно понад 1%, 4,7% і 0,6%.

Платиноїди. Прогнозні ресурси МГП Ефіопії незначні і складають до 300 т (~ 0,6% світових). Родов. платинових руд пов'язані з корою вивітрювання на масиві дунітів верхнього протерозою (родов. Юбдо в пр. Уоллега).

Руди рідкісних металів приурочені до пегматитових жил й інтрузій апогранітів верхнього протерозою. Берилієві, танталові і ніобієві руди виявлені в провінціях Уоллега і Сідамо, берилієві – в пр. Харерге. Тер. Е. є великою рідкіснометалічною провінцією.

Запаси калійних і кам'яних солей зосереджені в евапоритовій формації плейстоцену, що виконує Данакільську депресію (родов. Далоль). Пласти калійної солі залягають серед товщ ґаліту, прогнозні ресурси якого оцінюють в 3 млрд т. Верхній пласт (потужність 5-10 м) розкритий свердловинами на глиб. 43-215 м. Прогнозні ресурси ґаліту – дек. млрд т відомі також на архіпелазі Дахлак.

Інші корисні копалини. У країні є також родов. і численні рудопрояви бурого вугілля, руд заліза, марганцю і нікелю, сірки, бариту, цементної, керамічної і скляної сировини та ін. корисні копалини. Масштабні ГРР на золото і базові метали розпочала на початку XXI ст. (2002) в країні південноафриканська компанія Cortel Proprietor Ltd.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.