Відкрити головне меню

Конобродська Валентина Лаврентіївна
Валентина Конобродська.jpeg
Народилася 6 серпня 1956(1956-08-06) (63 роки)
Місце проживання Київ
Громадянство Україна Україна
Національність українка
Діяльність мовознавиця
Alma mater Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка
Сфера інтересів етнолінгвістика
Заклад Житомирський державний університет імені Івана Франка
Посада доцент кафедри української мови (2000–2013)
Вчене звання доцент
Науковий ступінь кандидат наук

Валентина Лаврентіївна Конобродська — український мовознавець, дослідник у галузі етнолінгвістики та лінгвогеографії, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови (2000–2013) та директор Центру етнолінгвістичних досліджень (2005–2013) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 Біографічні даніРедагувати

Після закінчення філологічного факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі української мови цього ж навчального закладу (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) в 1985 р.

Кандидат філологічних наук з 1999 р. Доцент кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка (2000–2013) та в. о. професора (2004–2006).

Автор навчальних посібників для вищих навчальних закладів «Історія української літературної мови» та «Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики», рекомендованих МОН України для студентів університетів.

Директор Центру етнолінгвістичних досліджень Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка (2005–2013).

Керівник Міжнародної школи-семінару для студентів, аспірантів та вчених-дослідників «Актуальні проблеми етнолінгвістики» (2005–2010).

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Етнолінгвістичні студії» з 2005 р.

Наукова діяльністьРедагувати

В. Конобродська (раніше Світельська), учениця професора М. Никончука, представник української діалектологічної школи, належить до кола українських учених, що в кінці ХХ ст. долучилися до комплексного мовно-культурного дослідження Полісся в річищі нового напряму вітчизняного мовознавстваетнолінгвістики. Автор першого в Україні монографічного дослідження одного з явищ традиційної народної духовної культури в етнолінгвістичному аспекті "Поліський поховальний і поминальні обряди: Етнолінгвістичні студії"[1][2], здійсненого на автентичному мовному, етнографічному та фольклорному матеріалі, зібраному власноруч упродовж експедицій у понад 130 сіл поліського діалектно-культурного ареалу. Польовий матеріал картографічно й описово представлено також в інших працях, зокрема в одному з перших в Україні етнолінгвістичному атласі (рукописному додатку до дисертації) та в статтях[3][4]. В. Конобродська є автором першого в Україні посібника з етнолінгвістики для студентів університетів[5] та понад сорока наукових статей, у тому числі й загальнотеоретичного та оглядового характеру, в українських та зарубіжних слов'янських виданнях Польщі, Сербії, Росії та Білорусі.

Спільно з відділом діалектології Інституту української мови НАН України заснувала наукову школу-семінар «Актуальні проблеми етнолінгвістики» на допомогу дослідникам — початківцям у галузі етнолінгвістики та впродовж 2005–2010 років здійснювала керівництво її роботою[6][7]. До співпраці залучено провідних учених у галузі етнолінгвістики з різних міст України та з інших слов'янських країн з тривалими етнолінгвістичними традиціями, розвинутою теоретичною базою та високим рівнем етнолінгвістичних досліджень (Польщі, Сербії, Росії, Білорусї). На цьому ґрунті В. Конобродська створила Центр етнолінгвістичних досліджень у структурі Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка, який був першим і впродовж тривалого часу — єдиним в Україні, та заснувала періодичний збірник наукових праць «Етнолінгвістичні студії», що також був тоді єдиним спеціальним виданням цього напряму в Україні. Науковий колектив Центру під її керівництвом у 2005 р. розпочав роботу над реалізацією фундаментального наукового проекту «Реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Полісся як частини загальнослов'янського мовно-культурного ландшафту».

У складі міжнародного наукового колективу брала участь у реалізації українсько-польських наукових проектів «Етнолінгвістичнй атлас Побужжя» та «Мова і культура єврорегіону Бугу». Результати оприлюднено в низці збірників наукових праць «Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim» та в колективній монографії «Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura»[8].

Проблематика наукових студій: дослідження явищ традиційної культури як цілісного культурного тексту; вивчення українських діалектно-культурних ареалів; культурологічний аспект мотивології й діалектного словотворення; теоретичні засади реконструкції культурного тексту.

Основні праціРедагувати

Окремі виданняРедагувати

 • В. Конобродська. Поліський поховальний і поминальні обряди. Т. 1: Етнолінгвістичні студії. — Житомир, 2007. — 356 с.
 • В. Конобродська. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики. Навчальний посібник. — Житомир, 2003. — 236 с. [1][недоступне посилання з серпня 2019]
 • В. Конобродська. Історія української літературної мови. Практичні заняття. Навчальний посібник. — Житомир, 2002. — 200 с. [2]
 • В. Конобродська. Атлас поліського поховального обряду // В. Л. Конобродська. Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах: Дис… канд. філол. наук: 10.02.01 (Додатки) / Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 1999. — 673 с. [3]

СтаттіРедагувати

 • В. Конобродська. Рудименти магії речей померлого у поліському поховальному обряді // Полісся: мова, культура, історія. — Київ, 1996. — С. 140–146 
 • В. Конобродська. Номінація поліського поховального обряду. І // Український діалектологічний збірник. Книга 3. Пам'яті Тетяни Назарової. — Київ, 1997. — С. 428–458
 • В. Конобродська. Відбиття давніх міфологічних уявлень у деяких віщих снах і прикметах наближення смерті, поширених на Поліссі, та їх номінації // Волинь — Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Вип. 5. — Житомир, 2000. — С. 21–41.
 • В. Конобродська. Просторова варіантність поліського поховального обряду та його номінації // Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim / Redakcja Feliks Czyżewski. — Т. 3. — Lublin, 2001. — С. 195–210
 • В. Конобродська. Українські етнокультурні й мовні ознаки Берестейщини у світлі картографування поліського поховального обряду // Діалектологічні студії 1. Мова в часі і просторі. — Львів, 2003. — С. 203–212
 • В. Конобродська. Східнослов'янський поховальний обряд як об'єкт етнолінгвістичного дослідження // Діалектологічні студії 2. Мова і культура. — Львів, 2003. — С. 42–52
 • В. Конобродська. Мовні засоби градації вираження понять в обрядовому тексті // Język ukraiński: współczesność — historia. Українська мова: сучасність — історія / Redakcja Feliks Czyżewski, Paweł Hrycenko. — Т. 4. — Lublin, 2003. — С. 171–182
 • В. Конобродська. Деякі локальні явища у мові та культурі Західного Полісся // Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. Зміст та механізми проникання культур на польсько-українському пограниччі / Redakcja Henryk Bednarski, Feliks Czyżewski, Janusz Ślusarski. — T. 2. — Ryki, 2003. — С. 167–177
 • В. Конобродська. Етнолінгвістичний і лінгвістичний аспекти дослідження діалектної лексики // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: Збірник наукових статей. — Чернівці, 2003. — С. 406–410
 • В. Конобродська. Українська етнолінгвістика на шляху пошуку (Замість передмови) // Етнолінгвістичні студії 1. — Київ — Житомир, 2006. — С. 7–19
 • W. Konobrodska. Tradycyjny obrzęd pogrzebowy w Woli Uhruskiej na tle poleskiego obrzędu pogrzebowego // Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura / Pod redakcją Feliksa Czyżewskiego. — Wola Uhruska, 2003. — С. 109–126
 • В. Конобродська. Поняття семантики у культурному контексті // Етнолінгвістичні студії 1. — Київ — Житомир, 2006. — С. 23–37
 • В. Конобродська. Обрядовий текст як «консерватор» граматичних форм // Rozprawy Slawistycne 20. — Lublin, 2006. — С. 135–148
 • В. Конобродська. Украинская этнолингвистика: некоторые аспекты // Пројекат Растко: Славянская этнолингвистика • Словенска етнолингвистика • Slavic Ethnolinguistics
 • В. Л. Конобродская. Украинская этнолингвистика: направления развития, проблемы и задачи. 2008 // Славяноведение. — 2008. — № 4. — С. 104–114.[4]

ПриміткиРедагувати

 1. Л. Н. Виноградова. Погребально-поминальная обрядность Полесья (В. Конобродська. Полiський поховальний i поминальнi обряди: Етнолiнгвистичнi студii. Житомир, 2007. — 356 с.) // Живая старина. 2008. — № 2. — С. 52–53
 2. М. Бігусяк. Етнолінгвістичні студії Поліської обрядовості // Етнос і культура. — 2008. — № 4/5. — С. 184–186
 3. В. Л.  Свительская. Опыт картографирования полесского погребального обряда // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. — Москва, 1995. — С. 188–208
 4. В. Конобродська. Просторова варіантність поліського поховального обряду та його номінації // Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim / Redakcja Feliks Czyżewski — Т. 3. — Lublin, 2001. — С. 195–210
 5. Noty o ksiąžkach: В. Конобродська Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики. Навчальний посібник. — Житомир, 2003. — 235 с. // Etnolingwistyka 18. Problemy języka i kultury. — Lublin, 2006. — S. 391
 6. В. Конобродська. Перша сесія наукової школи-семінару «Актуальні проблеми етнолінгвістики» // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. — Вип. 13. — Житомир, 2005. — C. 193–195
 7. В. Конобродская. Этнолингвистическая школа-семинар в Житомире // Живая старина. — Москва, 2006. — № 1. — С. 63–64.
 8. Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura / Pod redakcją Feliksa Czyżewskiego — Wola Uhruska, 2003. — 278 с. Архів оригіналу за 5 березень 2016. Процитовано 21 липень 2015. 

Джерела та посиланняРедагувати