Конвенція про транскордонне забруднення повітря

Конвенція про транскордонне забруднення повітря — міжнародно-правовий документ, розроблений під егідою Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та підписаний 13.XI 1979 у м. Женеві (Швейцарія). Набула чинності 16.III 1983.

До Конвенції були прийняті додатково декілька протоколів:

  • Протокол що стосується довгострокового фінансування спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі (ЕМЕП) 1984 року;
  • Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків 1985 роки;
  • Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків 1988 роки;
  • Протокол про обмеження викидів летких органічних сполук або їх транспортних потоків 1991 року;
  • Протокол щодо подальшого скорочення викидів оксидів сірки 1994 року;
  • Протокол про важкі метали 1998 роки;
  • Протокол стосовно стійких органічних забруднювачів 1998 роки;
  • Протокол про боротьбу з окисленням, евтрофікацією і приземним озоном 1999 року.

ПосиланняРедагувати