Комплементарні кути — кути, що утворюють в сумі прямий кут — 90о.

Комплементарні кути

Тригонометричні співвідношення ред.

Синус одного з кутів дорівнює косинусу його комплементарного кута. Якщо кути A і B є комплементарними, то вірні рівності:   и  

Тангенс одного з кутів дорівнює котангенсу його комплементарного кута. Тангенси комплементарних кутів взаємно протилежні.

Секанс одного з кутів дорівнює косекансу його комплементарного кута.

Префікс «ко» в назвах деяких тригонометричних функцій походить від лат. complementum — комплементарний.

Джерела ред.