Комплексна пам'ятка природи

природоохоронна територія, пам'ятка природи

Ко́мплексна па́м'ятка приро́ди — природоохоронна територія, пам'ятка природи, котра може включати в себе ботанічні, геологічні, водні чи інші природні об'єкти, що мають наукову, культурно-пізнавальну або естетичну цінність і охороняються державою. Комплексні пам'ятки природи бувають загальнодержавного або місцевого значення.

Комплексна пам'ятка природи «Витік р. Дністер»

Джерела

ред.

Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.