Команда (програмування)

директива комп'ютерній програмі

У програмуванні, команда — це наказ комп'ютерній програмі діяти як деякий інтерпретатор для вирішення задачі. У загальнішому випадку, команда — це зазначення деякому інтерфейсу (наприклад командній оболонці) командного рядка.

Зокрема, термін команда використовується в мовах імперативного програмування. Ці мови названі так, тому що їх оператори, як правило, пишуться на зразок наказового дієслова що використовується у багатьох природних мовах. Якщо дивитися на оператор імперативної мови як речення природної мови, то команда, в загальному, подібна до дієслова.

Багато програм допускають використання спеціально відформатованих аргументів, відомих як операнди, які змінюють стандартну поведінку команди, в той час як додаткові аргументи описують дії команди. Порівняємо з природою мовою: операнди відповідають прислівникам, в той час як інші аргументи — додатками.

Команди для інтерпретатора командного рядка ред.

Все те що подається на вхід командної оболонки для інтерпретації називається командами. Частина з них команди вбудовані в командну оболонку, частина команди які виконуються ядром операційної системи (наприклад виклик exec() тощо), частина програми утиліти. Нижче наводяться кілька команд для інтерпретатора командного рядка:

  • cd /home/pete

Команда cd змінює розташування користувача в дереві каталогів з поточного на каталог /home/pete.

Команда echo виводить текст hello в потік стандартного виходу, — в цьому випадку, надрукує цей текст на екрані.

Команди процесора ред.

Команди процесора — команди на самому низькому рівні програмування (Див. Асемблер). Їх можна розділити на 5 груп: