Кольматація, Кольматаж (рос. кольматация (кольматаж), англ. colmatage, mud grouting, нім. Kolmation f, Verschlammung f, Kolmatage f) — від „англ. colmatage“ — „засмічення“ — процес природного проникнення або штучного внесення дрібних (головним чином колоїдних, глинистих і пилуватих) частинок і мікроорганізмів в пори і тріщини гірських порід, у фільтри очисних споруд і дренажних виробок, а також осадження на них хім. речовин, що сприяє зменшенню їх водо- або газопроникності. Носієм кольматажного матеріалу (кольматанту) можуть слугувати рідини і гази.

Розрізняють механічну, хімічну, термічну і біологічну кольматацію.

Прямим наслідком кольматажу є збільшення швидкостей фільтрації, зростання вхідних гідравлічних опорів і зниження припливу води до свердловини.

Кольматаж ґрунту (пласта-колектора) ред.

Кольматаж ґрунту (пласта-колектора), (рос. кольматаж ґрунта (пласта); англ. colmatage of formation (sedimentation), нім. Porenverschlämmung f (des Bodens), Bodenkolmatage f, Schichtenkolmatage f) — явище випадання із суспензій і розчинів, що фільтруються в порах ґрунту (пласта) або знаходяться над ним, змулених частинок ґрунту, дисперсної фази. Ці частинки можуть відкладатися або в товщі ґрунту (пласта) — в його пористому просторі або на його поверхні.

Кольмата́ж — також заповнення пор ґрунтів мулистими чи глинистими частинками, що вносить під час фільтрації через ґрунт вода. Явище кольматажу використовується для боротьби з фільтрацією води з каналів або через греблі.

Надходження частинок у пори пласта залежить, в основному, від співвідношення розмірів (діаметрів) пор dп і частинок dч. Якщо dп > 10dч, то дисперсні частинки вільно переміщуються в порових каналах; при dп < 3dч проникнення відсутнє; при 3 < dп / dч < 10 відбувається кольматація пор (намивання частинок) під час фільтрації рідини, яка особливо сильно проявляється при dп < 5dч. Вважається, що частинки вільно переміщуються в тріщині, якщо розкриття (ширина) тріщини Дт, не менше за подвоєний діаметр частинок dч, тобто Дт > 2dч. Звідси випливає, що до тонкодисперсних матеріалів належать матеріали при 3 < dп / dч < 10 для пор і 1 < Дт / dч < 2 для тріщин, а до гранульованих — при Дт > 2dч для тріщин.

Література ред.