Козицький Андрій Михайлович

Український історик

Козицький Андрій Михайлович (нар. 16 квітня 1970, Сокаль) — український історик, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка, Ph.D., головний редактор Енциклопедії Львова, автор монографій з історії авіації, військової історії Львова, сходознавства. Автор першого в Україні посібника, присвяченого геноцидам людства.

Андрій Козицький
Андрій Козицький у 2011 році
Андрій Козицький у 2011 році
Народився 16 квітня 1970(1970-04-16) (51 рік)
Сокаль
Місце проживання Львів
Країна Україна
Діяльність історик
Alma mater Львівський університет
Галузь історія, сходознавство
Заклад Львівський університет
Посада доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, історичного факультету, Львівського університету
Звання доцент
Ступінь Ph.D.
Відомий завдяки: Енциклопедія Львова

Wikiquote-logo.svg Висловлювання у Вікіцитатах

БіографіяРедагувати

  Зовнішні відеофайли
  Лекція Андрія Козицького «Політика пам'яті після Майдану» (Львів, 22 грудня 2015)

Народився у Сокалі Львівської області в родині службовців. У 1987 році закінчив № 3 школу в місті Сокалі. Упродовж 1987—1993 років навчається на історичному факультеті Львівського університету. З 1993 по 1996 роки навчався в аспірантурі Львівського університету. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Український краєзнавчий рух в Галичині міжвоєнного періоду (1918—1939)». З січня 1997 року — асистент, з липня 2000 року — доцент кафедри нової та новітньої історії Львівського університету. З 1998 року — редактор щорічного збірника «Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету», секретар редколегії «Наукових зошитів історичного факультету».

Співавтор зі Степаном Білостоцьким роботи присвяченій кримінальному минулому Львова «Кримінальний світ старого Львова» (2001). З 2007 року головний редактор Енциклопедії Львова. Співавтор з Ярославом Янчаком монографії про історію авіації Галичини «Крила над Галичиною» (2012). Автор монографії з військової історії Львова «Leopolis militans. Нариси військової історії Львова XIII—XVIII ст.» (2014).

Автор наступних посібників: «Новітня історія країн Азії та Африки (1918—1999 pp.)» (2000), «Новітня історія Азії та Африки» (2005) «Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у XX ст. (причини, особливості, наслідки)» (2012)

РоботиРедагувати

 • Краєзнавчо-туристичне товариство «Плай» (1924—1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 33 / Від. ред. М. Крикун. — Львів, 1998. — С. 161—168.
 • Кружок любителів Львова (1921—1923) // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 2 / Від. ред. Г. Кипаренко. — Львів, 1999. — С. 152—155.
 • Громадський відпочинок львів'ян наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст. // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць за ред. М. Мудрого. Львів: Львів. держ. ун-т. ім. І. Франка, 1999. [Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. Спец. вип.]. — С. 308—315.
 • Українські краєзнавчі музеї Галичини міжвоєнного періоду // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34 / Від. ред. М. Крикун. — Львів, 1999. — С. 467—477.
 • Проблеми арабо-ізраїльських стосунків у сучасній англомовній історіографії // Українські варіанти. — Львів, 1999. —  1–2 (7–8). — С. 109—114.
 • Новітня історія країн Азії та Африки (1918—1999 рр.). Курс лекцій. — Львів, 2000. — 159 с.
 • Проект історико-геграфічного словника Галичини та Буковини Мирона Кордуби // Наукові записки університету «Острозька Академія». Історичні науки. Вип. 1 / За ред. І. Д. Пасічника. — Острог, 2000. — С. 189—195.
 • Авіація УГА // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. — Львів, 2000. — С. 320—327.
 • Кримінальний світ старого Львова. — Львів, 2001. — 230 с. [У співавтор. з С. М. Білостоцьким].
 • Етнографічні матеріали в науковій спадщині львівського мандрівника та сходознавця XVII ст. Міхала Боїма // Записки наукового товариства імени Т. Шевченка. Секція етнографії та фольклористики. — Львів, 2001. — T. 242. — С. 560—569.
 • Ян Гжегожевський та його сходознвчі дослідження // Наукові зошити історичного факультету. Вип. 4 / Від. ред. Т. Полещук. — Львів, 2001. — С. 219—224.
 • Львівська орієнталістика кінця XIX — першої третини XX ст. // Наукові записки університету «Острозька Академія». Історичні науки. Вип. 2. — Острог, 2002. — С. 207—217.
 • Дослідження історії країн Сходу у Львівському університеті в другій половині 40 — 60-х рр. XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Част. 1. / Від. ред. М. Мудрий. — Львів, 2002. — С. 501—510.
 • Новітня історія Азії та Африки. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. — Львів, 2004. — 430 с.
 • Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. — Львів, 2004. — С. 387—397.
 • Operacja Karpacko-Dukielska: z nowej historiografii postsowieckiej // Tędy szli… Operacja Karpacko-Dukielska — retrospekcja 60 lat później. Praca zbiorowa pod red. W. Wróblewskiego. — Krosno, 2004. — S. 43–49.
 • Львів. Туристичний путівник. Львів: Видавництво «Афіша», 2005. — 128 с., іл.
 • Lwów. Przewodnik turystyczny. Lwów: Wydawnictwo «Afisza», 2005. — 128 s., il.
 • Z ostatnich badań nad operacją Karpacko-Dukielską: spojrzenie z Ukainy i Białorusi // Karpacko-Duklianska operacia — plany, realita, vysledky (1944—2004). Zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidniku 30. septembra — 1. októbra 2004. Bratislawa, 2005. — S. 33–40.
 • Військова авіація у Галичині в 1914—1915 рр. Вісник університету «Львівська Політехніка». Вип. 528. Держава і армія. — Львів, 2005. — С. 55–62.
 • Словацькі військові формування на початковому етапі німецько-радянської війни (червень—жовтень 1941 р.) // Вісник університету «Львівська *Політехніка». Вип. 541. Держава і армія. — Львів, 2005. — С. 151—156.
 • Розвиток повітроплавання та авіації на західних теренах України (Короткий історичний напис 1784—1939 рр.) // Дослідження з історії техніки. Збірник наукових праць. Вип. 6. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». — Київ, 2005. — С. 35–42. [У співавтор. з Я. Янчаком].
 • Дослідник історії України Юрій Киричук // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 7. — Львів, 2005. — C. 268—273.
 • Szemrany światek starego Lwowa. Tłumaczenie na polski Agata Buczko. — Warszawa: «Bellona», 2006. — 264 s. [У співавторстві із С. Білостоцьким].
 • Військова авіація Австро-Угорщини в Першій світовій війні // Військово-науковий вісник. Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут ім. Гетьмана П. Сагайдачного Національного університету «Львівська Політехніка». Вип. 8. — Львів, 2006. — C. 151—167.
 • Lwów Lema // Postscriptum. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. — Katowice, 2006. — № 51. — S. 41–54.
 • Ukraińcy w siłach zbrojnych ZSSR i Niemiec w czasie drugiej wojny światowej. Oceny z perspektywy sześćdziesięciu lat // Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje. Praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Wróblewskiego. — Krosno, 2006. — S. 75—91.
 • Боротьба поспільства проти зловживань військових та шляхти // Історія Львова. У трьох томах. Т. 1. 1256—1772. — Львів, 2006. — C. 231—234.
 • Щоденне життя // Історія Львова. У трьох томах. Т. 2. 1772—1918. — Львів, 2007. — C. 115—122.
 • Стефан Стасяк та його сходознавчі дослідження // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія». Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2007. — Вип. 27. — С. 39—45.
 • Авіаційні епізоди з історії УПА // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. — Ч. 1 (14). — Київ, 2007. — С. 73–88.
 • Сходознавчі студії Владислава Котвича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. — Дрогобич, 2007. — Вип. 20. Історія. — С. 87—96.
 • Авіація в боях за Львів у серпні 1920 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України.  Ч. 1 (16). — Київ, 2008. — С. 52—66.
 • Війна в небі Закарпаття і Словаччини (березень 1939 р.) // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. — 2008. — Ч. 2 (17). — Київ, 2008. — С. 26—42.
 • Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 10. — Львів, 2009. — С. 13—35 [У співавтор. з А. Кравчук].
 • 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Postscriptum Polonistyczne. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. — Katowice, 2009. — № 1 (3). — S. 213—226.
 • Львів. Місто наших героїв. Путівник / За ред. А. Козицького. — Львів: Видавництво «Афіша», 2009. — 248 с. [У співавтор. із О. Дєдиком, В. Морозом та В. Муравським].
 • Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Східний світ. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. —Київ, 2010. — С. 56—61.
 • Львів. Туристичний путівник. — Львів: Видавництво «Афіша», 2010. — 152 с., іл.
 • Lwów. Przewodnik turystyczny. — Lwów: Wydawnictwo «Afisza», 2010. — 152 s., il.
 • Сходознавчі студії Владислава Котвича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. — Дрогобич, 2007. — Вип. 20. Історія. — С. 87—96.
 • Війна в небі Закарпаття і Словаччини (березень 1939 р.) // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. — 2008. — Ч. 2 (17). — Київ, 2008. — С. 26—42.
 • Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 10. — Львів, 2009. — С. 13—35 [У співавтор. з А. Кравчук].
 • Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Східний світ. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. — Київ, 2010. — С. 56–61.
 • Львівські сходознавці першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45 / Під ред. О. Вінниченка. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. — С. 389—410.
 • Авіація в боях за Львів у вересні 1939 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. — Ч. 1 (22). — Київ, 2011. — С. 28—42.
 • Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) / Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Львів: Літопи», 2012.

ПосиланняРедагувати