Відкрити головне меню

Га́нна Володи́мирівна Козаче́нко (нар. 30 жовтня 1954 р., м. Кяхта, Бурятія) — український науковець, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Козаченко Ганна Володимирівна
Kozachenko.jpg
Народилася 30 жовтня 1954(1954-10-30) (64 роки)
Кяхта, Бурят-Монгольська АРСР, РРФСР, СРСР
Громадянство Україна Україна
Діяльність економістка
Alma mater Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (1977)
Вчене звання Професор
Науковий ступінь доктор економічних наук[d] (1999)
Нагороди
Заслужений діяч науки і техніки України

ОсвітаРедагувати

Наукові ступені та званняРедагувати

 • 1984 — кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (за сучасним переліком спеціальностей)
 • 1987 — доцент за кафедрою організації та планування виробництва
 • 1999 — доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (за сучасним переліком спеціальностей)
 • 2001 — професор за кафедрою менеджменту

Основні етапи професійної діяльностіРедагувати

Державні нагороди та відзнакиРедагувати

Заслужений діяч науки і техніки України

РізнеРедагувати

Наукові здобуткиРедагувати

Автор та співавтор понад 250 наукових праць, серед них 34 монографії, понад 140 статей у наукових фахових виданнях України та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, понад 76 тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також 8 навчальних посібників та підручників.

Основні наукові праціРедагувати

МонографіїРедагувати

 1. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія; в 3-х т. / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. Т. 1. 2016. 280 с.; Т. 2. 2018. 360 с.
 2. Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. 324 с.
 3. Технології управління сучасним промисловим підприємством: монографія / за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: Промдрук, 2013. 390 с.
 4. Рейдерство: витоки, процедури, способи запобігання / Г. В. Козаченко, О. А. Бурбело, Ю. С. Погорелов, С. О. Бурбело. Луганськ: Луг. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 2012. 184 с.
 5. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство; в 3-х т. / за заг. ред. Г. В. Козаченко. Т. 1. Луганськ: «Елтон-2», 2010. 282 с.; Т. 2. Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. 318 с.; Т. 3. Луганськ: «Промдрук», 2014. 337 с.
 6. Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры / под. общ. ред. А. В. Козаченко. Луганськ: Ноулидж, 2011. 226 с.
 7. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Макухін Г. А. Управління затратами підприємства. Київ: Либра, 2007. 320 с.
 8. Современные технологи управления промышленным предприятием / А. Э Воронкова, А. В. Козаченко, С. К. Рамазанов. Київ: Либра, 2007. 256 с.
 9. Управление крупным предприятием / под общ. ред. А. В. Козаченко. К. : Либра, 2006. 328 с.
 10. Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения. Киев: Либра, 2003. 280 с.
 11. Малый бизнес: устойчивость и компенсаторные возможности / А. В. Козаченко, А. Э. Воронкова, В. Ю. Медяник, В. В. Назаров. Киев: Либра, 2003. 320 с.

Наукові статті у фахових виданнях України (основні)Редагувати

 1. Kozachenko G., Pogorelov Y. Preconditions of accounting expenses for an enterprise development. Економіка і регіон. 2017. № 1. С. 54 59.
 2. Козаченко Г. В., Шапран Є. М. Оцінювання інноваційної стратегії промислового підприємства. Економіка і регіон. 2017. № 4. С. 50 56.
 3. Козаченко Г. В. Організація та дезорганізація діяльності підприємства: взаємозумовленість та взаємозв'язок. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 58 63[1].
 4. Kozachenko G., Pogorelov Y., Bilousova A. Problems of display of transactional costs in accounting at an enterprise. Економіка і регіон. 2017. № 3. С. 67 75.
 5. Козаченко Г. В. Ознаки патології в управлінні підприємством. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 4. С. 30 34.
 6. Козаченко Г. В., Надьон Г. О. Природа кризи в діяльності підприємства. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 175 181.
 7. Козаченко Г. В., Вахлакова В. В. Дезорганізація безпекозабезпечувальної діяльності підприємства: ознаки та причини. Економіка: реалії часу 2017. № 3(31). С. 27 34[2].
 8. Козаченко Г. В., Буколова В. В. Модель оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 8 (61). С. 96 100.
 9. Козаченко Г. В. Естиметологічний аспект в економічній безпекології. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 167 173.
 10. Козаченко Г. В., Ілляшенко О. В. Імплементація системи економічної безпеки до системи управління підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 3. Т.2. С. 54 59.
 11. Козаченко Г. В. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення. Економіка і регіон. 2016. № 3. С. 37 40.
 12. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Використання методів управління затратами: принципові підходи. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. Т. 2. № 3. С. 18–24.
 13. Козаченко Г. В., Ілляшенко О. В. Особливості оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства у контексті формування механізму її управління. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. 4. Т. 3. С. 97–101.
 14. Козаченко Г. В., Адаменко Т. М. Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 1 (69). С. 90–95.
 15. Козаченко Г. В. Маркетингові стратегії інтернаціоналізації малих і середніх підприємств: закордонний досвід. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць. 2015. № 2 (26). С. 157—169.
 16. Козаченко Г. В., Лихолобов Е. А. Моделі аналізу організаційної поведінки. Економіка і регіон. 2015. № 5 (54). С. 70 75.
 17. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 3(55). С. 6 18.
 18. Козаченко Г. В., Адаменко Т. М. Економічна безпека підприємства: оцінювання за Ʌ-підходом. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 27. Ч. І. Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2015. С. 159 165.
 19. Козаченко Г. В., Ілляшенко О. В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3. Т.3. С. 25 28.
 20. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Адресні інвестиції в інтелектуальний капітал. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 26. Ч. І. Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2014. С. 199 207.
 21. Козаченко Г. В., Лихолобов Е. А. Декомпозиційно-синтетичний підхід до розроблення технології управління персоналом в контексті формування бажаної організаційної поведінки. Науковий Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 6 (68). С. 156—163.
 22. Козаченко Г. В. Стратегічний альянс як форма інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 26. Ч. ІІ. Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2014. С. 68 79.
 23. Козаченко А. В., Мадых А. А. Формализация оценки мотивации персонала промышленного предприятия. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 26. Ч. ІІ. — Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2014. — С. 102 113.
 24. Козаченко Г. В. Особенности стратегического управления в интегрированных системах. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. І. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. С. 101—109.
 25. Козаченко Г. В., Кузьменко О. М. Експлейнарний базис екосесента: принциповий підхід до змісту. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. І. Луганськ: СНУ мі В. Даля, 2013. С. 209—217.
 26. Козаченко Г. В., Алєйніков А. А. Бюрократичні інструменти у подоланні дезорганізації управління на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 2. Т.3. С. 92 96.
 27. Витрати на забезпечення економічної безпеки: сутність та загальна структура. Управлінські інновації. Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. Вип. 2. — Тернопіль: ТНЕУ, 2012. — С. 178—184.
 28. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Макухін Г. А. Трансакційні затрати підприємства: передумови вивчення та чинники, які впливають на їхню величину. Управлінські інновації. Зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. Вип. 1. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. С. 108—113.
 29. Козаченко Г. В., Тюлєнєв Г. Д. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 24. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. — С. 108—113.
 30. Козаченко Г. В., Тюлєнєв Г. Д. Вимоги до формування методологічного базису екосеседа. Вчені записки Університету «КРОК». Вип. 27. У 2-х т. Т. І. К.: ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК», 2011. С. 152—157.

Публікації у виданнях іноземних державРедагувати

 1. Kozachenko G., Bukolova V. Socioeconomic security of a region as an object in economic security studies at the mesolevel/ Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 5 December. P. 188—193.
 2. Kozachenko G., Pogorelov Y. Approaches to accumulate information about transactional costs in accounting at an enterprise. L'Association 1901 «SEPIKE». 2017. № 1 (16). P. 148—154.
 3. Kozachenko G., Pogorelov Y. Transaction costs as an object of enterprise accounting. International Journal of Economics and Society. 2016. Vol. 2, Issue 8. P. 34 39.
 4. Kozachenko G., Shulzhenko L. The basis of making the strategic alliance between competitors. MEST Journal. 2014. № 1. Vol. 2. С. 80 86.
 5. Козаченко А. В., Адаменко Т. М. Развитие защитного подхода в экосесенте. Новая экономика. Минск. 2014. № 2(64). С. 100—107.
 6. Козаченко А. В., Шульженко Л. Е. Новая экономика. Минск. 2013. № 2(62). С. 185—191.

Навчальні посібникиРедагувати

 1. Управління фінансово-економічною безпекою: підручник / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. 530 с.
 2. Управління витратами підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Г. В. Козаченко. Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2011. 628 с.
 3. Козаченко А. В., Воронкова А. Э. Корпоративное управление: учебник. Київ: Лібра, 2004. 368 с.
 4. Управління інвестиціями на підприємстві: навч. посіб. / Г. В. Козаченко, О. М. Антіпов, О. М. Ляшенко, Г. І. Дібніс. Київ: Лібра, 2004. 368 с.

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати