Коефіціє́нт неліні́йних спотво́рень (КНС) — величина кількісної оцінки нелінійних спотворень, яка дорівнює відношенню середньоквадратичної суми спектральних компонентів вихідного сигналу, відсутніх в спектрі вхідного сигналу, до середньоквадратичної суми спектральних компонентів вхідного сигналу. Іноді використовується нестандартизований синонім — клірфактор (нім. Klirrfaktor). КНС — безрозмірна величина, виражається зазвичай у відсотках. Окрім КНС рівень нелінійних спотворень можна виразити за допомогою коефіцієнта гармонійних спотворень.

Коефіцієнт гармонійних спотворень — величина, що виражає ступінь нелінійних спотворень пристрою (підсилювача та ін), що дорівнює відношенню середньоквадратичної напруги суми вищих гармонік сигналу, крім першої, до напруги першої гармоніки при дії на вхід пристрою синусоїдального сигналу.

Коефіцієнт гармонік так як і КНС виражається у відсотках. Коефіцієнт гармонік (KГ) зв'язаний з КНС (KН) співвідношенням :

Важливо також відзначити, що КНС і КГС - це лише кількісні показники спотворень, але не якісні. Наприклад, значення КНС (КГС), що дорівнює 3% нічого не говорить про характер спотворень, тобто про те, як в спектрі сигналу розподілені гармоніки, і який, наприклад, вклад НЧ або ВЧ складових. Так, в спектрах лампових ППЗЧ зазвичай переважають нижчі гармоніки, що часто сприймається на слух як «теплий ламповий звук», а в транзисторних ППЗЧ спотворення більш рівномірно розподілені по спектру, і він більш плоский, що часто сприймається як «типовий транзисторний звук» (хоча суперечка ця багато в чому залежить від особистих відчуттів і звичок людини).

Вимірювання ред.

  • У низькочастотному (НЧ) діапазоні для вимірювання КНС застосовуються вимірювачі нелінійних спотворень (вимірювачі коефіцієнта гармонік).
  • На більш високих частотах (СЧ, ВЧ) використовують непрямі вимірювання за допомогою аналізаторів спектра або селективних вольтметрів.

Див. також ред.

Посилання ред.