Коефіцієнт ексцесу (англ. kurtosis) — числова характеристика розподілу ймовірностей дійсної випадкової величини. Коефіцієнт ексцесу характеризує «крутість», тобто, стрімкість підвищення кривої розподілу у порівнянні з нормальною кривою.[1]

Графік щільності розподілу Пірсона VII типу; нескінченний ексцес (червона), 2 (синя), та 0 (чорна) криві.

Визначення Редагувати

Ексцесом   (за Фішером) теоретичного розподілу називають характеристику, що обчислюється за такою формулою:[1]

 ,

де   — центральний момент четвертого порядку,   — дисперсія.

Оцінка ексцесу Редагувати

Оцінка ексцесу (за Фішером)   дорівнює:[2]

 

де   є k-статистиками.

Дисперсія оцінки для нормального розподілу дорівнює:

 

Коефіцієнт ексцесу Пірсона Редагувати

Коефіцієнт ексцесу Пірсона   (англ. Pearson Kurtosis) дорівнює:[2]

 

Властивості Редагувати

Для нормального розподілу  ; із чого випливає, що ексцес нормального розподілу дорівнює нулю. Якщо ексцес деякого розподілу відмінний від нуля, то крива щільності цього розподілу відрізняється від кривої щільності нормального розподілу: якщо ексцес додатній, то крива теоретичного має вищу та «гострішу» вершину ніж крива нормального; якщо ексцес від'ємний, то крива теоретичного має нижчу та «плоскішу» вершину ніж крива нормального. При цьому вважається, що нормальний і теоретичний розподіли мають однакові математичні сподівання та дисперсії.[1]

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

Посилання Редагувати

  1. а б в Гмурман В. Е. (2003). Теория вероятностей и математическая статистика (вид. 9-те). Высшая школа. 
  2. а б Weisstein, Eric W. (1999). CRC concise encyclopedia of mathematics. Boca Raton, Fla.: CRC Press. ISBN 0-8493-9640-9.