Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ко́декс Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення, Кóдекс Украї́ни про адмінправопорýшення (скор. КУпАП, КпАП, КУАП, КАП) — це кодифікований нормативний акт, що регулює суспільні відносини по притягненню до адміністративної відповідальності. Набрав чинності від 7 грудня 1984 року.[1]

Кодекс України про адмінправопорушення
Закон України
Малий Державний Герб України
Загальна інформація
Повна назва: Ко́декс Украї́ни про адміністрати́вні правопору́шення
Абревіатура: КУпАП
Номер: 80731-X
Дати
Прийнятий: 12 липня 1984
Діє/діяв з: 1 червня 1984
Остання редакція: 29 жовтня 2022
Інші закони
Пов'язані закони: Кримінальний кодекс України
Статус: Чинний

Структура ред.

КУпАП складається із Загальної та Особливої частин, має 5 розділів та 37 глав (33 основних і 4 додаткових). Вони регулюють:[1]

 1. Загальні положення;
 2. Адміністративне правопорушення й адміністративна відповідальність;
  • загальна частина: загальні поняття правопорушень, адміністративної відповідальності, адміністративного стягнення та його накладення
  • особлива частина: перелік адміністративних правопорушень та стягнень за них
 3. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 4. Основні положення щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 5. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

На відміну від кримінального права України, де існує поділ на три кодекси за трьома гілками влади, адміністративне право містить всі три гілки в одному кодексі — КУпАП:

 • розділ 2 — законодавча база;
 • розділ 4 — судова база;
 • розділ 5 — виконавча база.

У Загальній частині визначаються завдання законодавства України про адміністративні правопорушення, сформульовано поняття адміністративного правопорушення (проступку), адміністративної відповідальності та адміністративного стягнення, передбачено види цього стягнення, порядок і строки їх накладення, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують адміністративну відповідальність, тощо (розд. І—II).

В Особливій частині закріплено конкретний склад адміністративних правопорушень (проступків) та адміністативного стягнення за їх вчинення (розд. II).

Ці склади класифіковано за родовими об'єктами правопорушень:

 1. «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення» (гл. 5);
 2. «Адміністративні правопорушення, що посягають на власність» (гл. 6);
 3. «Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури» (гл. 7);
 4. «Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії» (гл. 8);
 5. «Адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил» (гл. 9);
 6. «Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку» (гл. 10);
 7. «Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою» (гл. 11);
 8. «Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансової і підприємницької діяльності» (гл. 12);
 9. «Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації» (гл. 13);
 10. «Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку» (гл. 14);
 11. «Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» (гл. 15).

КпАП також регулює питання діяльності органів, уповноважених розглядати справи про адміністративне правопорушення (розд. III) і провадження у справах про адміністративного правопорушення (розд. IV). Визначено вимоги до протоколу та постанови по справі про адміністративного правопорушення, порядок оскарження та опротестування постанови. Розд. V присвячений виконанню постанов про накладення адміністративного стягнень.

Це, зокрема, постанови про:[1]

 1. винесення попередження; накладення штрафу;
 2. оплатне вилучення предмета; конфіскацію предмета, грошей;
 3. позбавлення спец, права; застосування виправних робіт;
 4. застосування адміністративного арешту;
 5. відшкодування майнової шкоди.

Завдання КУпАП ред.

Відповідно до статті 1, завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і інтересів підприємств, установ та організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання Конституції та законів України, поваги до прав, честі, гідності інших громадян, правил співжиття, виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.[1]

Примітки ред.

 1. а б в г Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X «Кодекс України про адміністративні правопорушення»

Джерела ред.

Посилання ред.