Відкрити головне меню

Київський транспортно-економічний коледж

Державний заклад вищої освіти «Київський транспортно-економічний коледж» — заклад вищої освіти I рівня акредитації у Києві.

Київський транспортно-економічний коледж

Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Тип коледж

Характеристика коледжуРедагувати

Заснований у 1929 році ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» є провідним навчальним закладом І рівня акредитації, який підпорядкується Міністерству інфраструктури України.

Даний заклад освіти дає можливість отримати кваліфікацію молодшого спеціаліста за першим рівнем акредитації, здійснює підготовку фахівців як для підприємств автомобільного транспорту державної форми власності, так і для приватних підприємств.

За період з 20052010 рр. ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» успішно пройшов акредитацію всіх спеціальностей, та був акредитований в цілому за статусом вищого закладу освіти І рівня акредитації.

Щорічно в ДВНЗ «КТЕК» навчається в середньому понад 1300 студентів, випускається понад 500 фахівців.

За 80 років свого існування навчальним закладом підготовлено близько 50 тисяч спеціалістів.

Підготовка фахівців у ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж» здійснюється відповідно до Конституції України, Указу Президента України «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», Закону України «Про вищу освіту», «Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2020 року», Стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма» та інших законодавчих та нормативних актів України.

Якісна підготовка молодшого спеціаліста потребує вирішення наступних завдань:

— забезпечення нарощування потенціалу коледжу і подальшого розвитку його навчальних, культурних і виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави;

— удосконалення роботи з підбору викладацьких кадрів. Для цього практикувати проведення конкурсів, контрактної системи найму на роботу педагогічних і керівних працівників, замовлення в університеті найбільш підготовлених випускників для викладацької роботи. Проведення засідань і семінарів з молодими викладачами;

— розвиток методичної бази: постійне поповнення навчально-методичних комплексів спеціальностей та бібліотеки коледжу;

— забезпечення організації навчального процесу з питань самостійної навчальної роботи студентів, видання методичних посібників провідними викладачами з основних навчальних дисциплін;

— забезпечення коледжу навчальною та навчально-методичною літературою, наочними посібниками;

— забезпечення всіх ланок діяльності технічними засобами навчання, комп'ютерною технікою. Постійне поновлення парку персональних ЕОМ і банку прикладних і навчальних програм;

— гнучке реагування та прогнозування підготовки молодших спеціалістів відповідно до потреб громадян і ринку праці;

— удосконалення рівня підготовки педагогічних працівників коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, шляхом стажування на підприємствах України та на кафедрах навчальних закладів III—IV рівнів акредитації;

— формування духовно-багатої інтелектуально-розвинутої особистості, фізично та психічно здорового покоління на рівні розвинених країн;

— формування загальнолюдських цінностей, морально-етичної та правової культури, виховання майбутніх фахівців гідними громадянами України;

— постійне розширення договірної системи підготовки фахівців для транспортних підприємств;

— розвиток матеріально-технічної бази, створення комфортного середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку.

На сьогоднішній день ДВНЗ «КТЕК» має матеріально-технічну та навчально-виробничу бази, які відповідають вимогам навчальних планів та програм, забезпечують належний рівень підготовки молодших спеціалістів і мають у своєму складі 44 кабінети, 7 лабораторій та 4 майстерні.

Усі кабінети та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання, телевізійною та електронно-обчислювальною технікою. Коледж також має: чотири комп'ютерні класи із загальною кількістю комп'ютерів — 60; бібліотеку з читальною залою на 80 місць та книжковим фондом понад 60 тис. примірників навчальної і художньої літератури; методичний кабінет; спортивну та тренажерну зали; актову залу на 250 місць; чотири навчально-виробничі майстерні; пункт технічного обслуговування автомобілів; гараж; медичний пункт; буфет; гуртожиток на 300 місць.

Усі структурні підрозділи оснащені сучасними комп'ютерами для забезпечення організації навчального процесу

Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація та впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес. В цьому напряму діяльності коледж постійно збільшує кількість комп'ютерної техніки для досягнення забезпеченості ПК робочих місць співробітників та збільшення ПК для студентів.

У коледжі навчально-виховний процес забезпечують 78 викладачів та 6 сумісників: з них 1 кандидат технічних наук, доцент; 40 викладачів Вищої категорії; 15 — І категорії; 13- ІІ категорії; 16 спеціалістів, які об'єднані в 6 циклових комісій.

У коледжі діє система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти, навчального процесу на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

У коледжі відлагоджена система студентського самоврядування, що дає змогу зробити навчально-виховний процес більш усвідомленим, розбудити активність студентів, сформувати в них навички громадської роботи. Цій меті підпорядковуються і численні виховні заходи, "які є традиційними в закладі — «Алло! Ми шукаємо таланти!», «День матері», «День відкритих дверей», «День автомобіліста». Одним з найцікавіших заходів, що став візитною карткою коледжу, є професійно-прикладне змагання «Перегони Формули-1» за приз ДВНЗ «КТЕК».

Студенти коледжу беруть активну участь у міських виставках технічної та художньої творчості, посідають призові місця в олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях.

Одним з елементів виховної роботи є всебічна підтримка талановитої молоді коледжу. Значна частина учасників художньої самодіяльності отримує премії, іменні нагороди, грамоти і відзнаки Міністерства транспорту та зв'язку України, Київського міського голови, Голосіївської районної державної адміністрації, міського та районного управлінь у справах сім'ї, молоді та спорту, міського відділу освіти.

Виховна діяльність коледжу отримала високу оцінку з боку міської та Голосіївської райдержадміністрації м. Києва, управління в справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства транспорту та зв'язку України, Ради директорів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, транспортних підприємств міста.

СпеціальностіРедагувати

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється на базі базової загальної середньої освіти (9 кл.) та на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), за двома формами навчання — денною та заочною, готуючи фахівців за такими спеціальностями:

 • 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
 • 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»;
 • 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»;
 • 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
 • 5.03050801 «Фінанси і кредит».

Всі п'ять спеціальностей коледжу мають концепції розвитку, погоджені належним чином, згідно концептуальних засад підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Історія коледжу в датахРедагувати

1929 рік Київська 2-га механічна ПТШ (професійно-технічна школа)
1929 рік Київський автотракторний технікум
1930 рік Київський автомобільний технікум
1931 рік Київський автошляховий технікум
1931 рік Київський автошляховий комбінат
1944 рік Київський автомобільний технікум
1946 рік Київський автотранспортний технікум
1954 рік Київський автодорожній технікум
1957 рік Республіканський заочний автодорожній технікум
1969 рік Республіканський заочний автотранспортний технікум (РЗАТТ)
1993 рік Київський автотранспортний технікум
2000 рік Київський транспортно-економічний технікум
2008 рік Державний вищий навчальний заклад «Київський транспортно-економічний коледж»

Адміністрація коледжуРедагувати

 • Директор ДВНЗ «КТЕК» НТУ Шульга Наталія Дмитрівна тел.: 257-23-38
 • Заступник директора з навчальної роботи Макієвський Олексій Іванович тел.: 257-23-74
 • Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи Кузуб Сергій Борисович тел.: 257-23-09
 • Заступник директора з виробничо-практичного навчання Солоденко Володимир Никифорович тел.: 257-89-10
 • Заступник директора з виховної роботи Годзюмаха Григорій Іванович тел.: 257-89-10
 • Головний бухгалтер Литвин Тамара Іванівна тел.: 257-23-95

ВипускникиРедагувати

КонтактиРедагувати

 • Адреса: 03040, м. Київ-40, вул. Васильківська, 20
 • Телефон: 257-23-38; 257-13-07; 257-90-07; 257-80-41; 257-02-01