Керування (лінгвістика)

Керува́ння (термін — калька рос. управление[1]) — тип підрядного зв'язку між складниками словосполучення, за якого залежне слово (без прийменника чи з прийменником) ставлять у певному відмінку, якого потребує головне слово[2]. Наприклад, допомогти другові, учні школи. У першому випадку залежне слово, позначене жирним шрифтом, стоїть у давальному відмінку, бо такої форми потребує головне; у другому — у формі родового.

Типи керування

ред.

Залежно від морфологічної природи головного слова

ред.

Залежно від частиномовної належності головного слова виділяють такі типи керування:

  • Дієслівне (крутить педалі, читати газету)
  • Іменникове (написання статті, розбір речення)
  • Прикметникове (схожий на батька)
  • Керування слів категорії стану (смішно учням, видно село)

За відсутністю чи наявністю у структурі словосполучення прийменника

ред.

У вітчизняній мовознавчій літературі розрізняють безприйменникові та прийменникові керування. Якщо залежне слово вживається у певній відмінковій формі без прийменника, то таке керування прийнято називати безприйменниковим, або безпосереднім (читати книжку). Якщо ж залежне слово вжито з тим чи іншим прийменником, то такий тип керування називають прийменниковим, або опосередкованим (чай з медом).

За характером підрядного зв'язку

ред.

За характером підрядного зв'язку виокремлюють сильне та слабке керування. Сильне керування буває тоді, коли головне слово — перехідне дієслово, а залежне слово стоїть у таких відмінкових формах: 1) знахідного відмінка без прийменника (знайти книжку, мити машину); 2) родового відмінка без прийменника при заперечному перехідному дієслові (не знати втоми); 3) родового відмінка частковості без прийменника (випити води). У решті випадків керування слабке.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. Українська мова: Енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін.] — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с.
  2. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / [уклад. : С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор]; за ред. С. Я. Єрмоленко. — К. : Либідь, 2001. — С. 74.