Квайн (програмування)

Квайн — комп'ютерна програма, яка не отримує ніяких вхідних даних та видає на виході копію свого власного початкового коду. Цей термін названо на честь американського логіка та філософа Квайна, який займався дослідженням автореференції.

Приклади простих квайнів в різних мовах програмуванняРедагувати

BASICРедагувати

10 LIST

BrainfuckРедагувати

(Kod powinien być napisany w jednym wierszu, ale w celu zwiększenia czytelności wprowadzono łamanie linii.)

->++>+++>+>+>+++>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+>+>++>+++>++>>+++>+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>+>+>>+++>>>>+++>>>+++>+>>>>>>>++>+++>+++>+>+++>+>>+++>>>+++>+>++>+++>
>>+>+>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>>>>>+>+>>>+>+>++>+++>+++>+>>+++>+++>+>+++>+>++>+++>+
+>>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>+++>+>>>++>+++>+++>+>>+++>>>+++>+>+++>+>>+++>>+++>>+[[>
>+[>]+>+[<]<-]>>[>]<+<+++[<]<<+]>+[>>]+++>+[+[<++++++++++++++++>-]<++++++++++.<]

CРедагувати

#include<stdio.h>
char*i="\\#include<stdio.h>",n='\n',q='"',*p=
"%s%cchar*i=%c%c%s%c,n='%cn',q='%c',*p=%c%c%s%c,*m=%c%c%s%c%c;%s%c",*m=
"int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}"
;int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}

Або коротший приклад

 main(){char*a="main(){char*a=%c%s%c;printf(a,34,a,34);}";printf(a,34,a,34);}

Цей приклад використовує препроцесор

#define T(a) main(){printf(a,#a);}
T("#define T(a) main(){printf(a,#a);}\nT(%s)\n")

C++Редагувати

 #include <iostream>
 int main(){const char c=',',dq='"',q[]="'",*s[]={"#include <iostream>",
 "int main(){const char c=',',dq='","',q[]=",",*s[]={","};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]
 <<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c<<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq
 <<s[4]<<std::endl;}"};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]<<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c
 <<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq<<s[4]<<std::endl;}

C#Редагувати

 using System;
 namespace quine
 {
  class Program
  {
   [STAThread]
   static void Main(string[] args)
   {
    string s = "using System;{0}namespace quine{0}{2}{0}{1}class Program{0}
 {1}{2}{0}{1}{1}[STAThread]{0}{1}{1}static void Main(string[] args){0}{1}{1}{2}{0}{1}{1}{1}
 string s = {4}{6}{4};{0}{1}{1}{1}Console.Write(s, Environment.NewLine, {4}{5}t{4}, {4}{2}
 {4}, {4}{3}{4}, {4}{5}{4}{4}, {4}{5}{5}{4}, s);{0}{1}{1}{3}{0}{1}{3}{0}{3}";
    Console.Write(s, Environment.NewLine, "\t", "{", "}", "\"", "\\", s);
   }
  }
 }

Легший варіант

 class Q
 {
   static void Main()
   {
     string s = @"class Q
 {0}
   static void Main()
   {0}
     string s = @{2}{3}{2};
     System.Console.Write(s, '{0}', '{1}', '{2}', s);
   {1}
 {1}";
     System.Console.Write(s, '{', '}', '"', s);
   }
 }

HQ9+Редагувати

Q

JavaРедагувати

class Q{public static void main(String[]a){char q=34;String t="class Q{public static void main(String[]a){char 
q=34;String t=;System.out.println(t.substring(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}";System.out.println(t.substring
(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}

JavaScriptРедагувати

 unescape(q="unescape(q=%220%22).replace(0,q)").replace(0,q)

LISPРедагувати

  (funcall (lambda (x) 
        (append x (list (list 'quote x))))
       '(funcall (lambda (x) 
             (append x (list (list 'quote x))))))

Або так:

 :X

MATLABРедагувати

 a='a=%c%s%c;a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);';a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);

PythonРедагувати

 a='a=%s;print a%%`a`';print a%`a`

VBScriptРедагувати

 a="a="":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)

Див. такожРедагувати