Відкрити головне меню

Кафедра фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка

Колектив кафедри фольклористики КНУ

Кафедра фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка — один із перших в Україні навчальний осередок, де готують фольклористів, народознавців та етномузикознавців.

ІсторіяРедагувати

Об'єктивною передумовою створення кафедри у 1992 році стала потреба у відродженні національної культури незалежної України. 1993 року було відкрито відділення фольклористики в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2000 року - спеціалізацію "Музична фольклористика".

Кафедра сприяє створенню відділення фольклористики у Львівському, з 2005 року - Луганському університетах, у консерваторіях та університетах культури. Кафедра стає координатором наукових фольклористичних досліджень, здійснюваних в Україні, ініціюючи відкриття в Шевченковому університеті Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 фольклористика.

Перший завідувач кафедри - Лідія Францівна Дунаєвська, яка започаткувала в Україні фахову підготовку спеціалістів у галузі фольклористики. Ядро кафедри було сформоване з професорів Л. Дунаєвської, В.Бойка, О.Таланчук, які раніше читали курси з фольклору на кафедрах історії літератури, керували фольклорною практикою і вели відповідну науково-дослідну роботу.

Пізніше викладацький колектив поповнився професорами Л.Копаницею, Н.Малинською, С.Росовецьким, І.Павленком, О. Івановською, С. Сегедою, доцентами Л.Шурком, О.Павловим, О.Наумовською, Н.Лисюк, Н.Салтовською, О.Марчун, асистентами Н.Рудаковою, Р.Лихограєм, С.Лещинською, О.Оверчук та ін.

Для прочитання разових лекцій запрошуються народні артисти України (Н.Матвієнко), кобзарі (М.Литвин, Т.Компаніченко), провідні етнографи Музею народної архітектури та побуту України, народні майстри.

З грудня 2007 року кафедру фольклористики очолює доктор філологічних наук Олена Івановська.

Навчальні курсиРедагувати

Кафедра забезпечує читання курсів українського, зарубіжного фольклору, героїчного епосу народів світу, етнопедагогіки, етнопсихології, етнолінгвістики, етнології, звичаєвого права, філософської, фольклорної, історичної антропології, міфології, вокального ансамблю, постановки голосу, сценічної мови, режисури народних свят, етики та естетики у фольклорі, народного мистецтва, народної музики, хореографії, спецкурсів та спецсемінарів з фольклористики, народної культури тощо.

 
Літературно-мистецький захід "Шевченко знаний і невідомий" в Національному банку України

Діяльність кафедриРедагувати

В основу сучасної концепції кафедри покладені погляди М.Максимовича, М.Костомарова, М.Драгоманова, В.Антонович та інших.

Діяльність кафедри фольклористики провадиться у двох напрямах:

  • теоретичному (викладання і вивчення історії фольклористики, теорії фольклору, фольклорної компаративістики, фольклоризму в акторському мистецтві і фольклоризації авторського мистецтва)
  • прикладному (польова фольклористика, реконструкція фольклору, ретрансляція та популяризація фольклорних одиниць)

При кафедрі фольклористики діє народний ансамбль української музики "Роксоланія" , відомий далеко за межами України своїми мистецькими здобутками. До репертуару ансамблю входять матеріали польових досліджень та архівні матеріали кафедри: календарна обрядовість (колядки, щедрівки, водіння кози, маланка, веснянки, троїцькі, русалії,купальські), родинна обрядовість (реконструкція весільного обряду покривання молодої) і лірика.

ПосиланняРедагувати