Відкрити головне меню

Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Шаблон:Навчальний структурний підрозділ

Кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП) — це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування (ІЕСК) Національного університету "Львівська політехніка" (НУ"ЛП"), який був створений у 1969 році на базі кафедри «Автоматизації виробничих процесів» теплотехнічного факультету, та має IV (найвищий) рівень акредитації.

Зміст

Загальна інформаціяРедагувати

Зараз кафедра готує:

  • бакалаврів з напрямку 6.050202 (6.092500) — «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • інженерів-спеціалістів із спеціальності 7.05020201 (7.092501) — «Автоматизоване управління технологічними процесами», зокрема за спеціалізаціями з автоматизації технологічних процесів та виробництв відповідно для хімічної промисловості, харчової та переробної промисловості, енергетики (теплової та атомної), а також автоматизованого управління енерговикористанням та обліку енергоносіїв;
  • магістрів із спеціальності 8.05020201 (8.092501) — «Автоматизоване управління технологічними процесами» («Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).


На кафедрі працює аспірантура та докторантура, де готуються наукові кадри вищої кваліфікації — кандидати та доктори наук за науковими спеціальностями:

  • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин;
  • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
  • 05.13.07 Автоматизація процесів керування;
  • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Працює спеціалізована вчена Рада Д 35.052.04 (термін повноважень ради 09.03.2016–09.03.2018), на якій проводяться захисти кандидатських та докторських дисертацій за вказаними вище науковими напрямами.

Контакти спецради Д 35.052.04:


Лабораторії кафедри обладнані вітчизняною та закордонною апаратурою: найрізноманітнішими засобами технологічних вимірювань та їх метрологічного забезпечення, технічними засобами автоматизації, в тому числі на базі мікропроцесорної техніки, аналоговими та цифровими обчислювальними машинами, сучасними комп’ютерами. В навчальному процесі широко застосовується найрізноманітніше сучасне програмне забезпечення, системи автоматизованого проектування, спеціалізовані моделюючи системи на ПЕОМ, для прикладу модель-тренажер атомного енергетичного блоку. На кафедрі діє внутрішня комп’ютерна мережа.

Загальна відеопрезентація кафедри video

Історія кафедриРедагувати

Наукова робота кафедриРедагувати

Науковий напрямок кафедри: розробка елементів і підсистем збору та первинної обробки інформації в автоматизованих системах керування технологічними процесами, автоматизація технологічних процесів та виробництв. Ряд нових вимірювальних приладів та пристроїв для контролю та управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів (витратоміри мікровитрат газів, концентратоміри парогазових сумішей галогенідів з киснем, виконавчі механізми та регулюючі органи на мікровитрати, в тому числі і для агресивних середовищ), регулятори-оптимізатори для систем автоматизації кульових барабанних млинів, взірцеві витратомірні установки та газоаналізатори, вимірювальні перетворювачі технологічних параметрів, що розроблені на кафедрі, доведені до серійного випуску, широко впроваджуються та застосовуються в різних галузях народного господарства як в Україні, так і за кордоном.

На кафедрі діє одна із найбільш відомих наукових шкіл з обліку енергоносіїв, зокрема природного газу, в рамках якої розробляються нормативні документи України (Правила, настанови, методики виконання вимірювань), нові технічні засоби та системи обліку енергоносіїв, методики атестації та повірки засобів та систем обліку тощо. Для прикладу, на кафедрі розроблено комплекс державних стандартів України «Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв» (ДСТУ ГОСТ 8.585.1:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.2:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.3:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.4:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.5:2009), який чинний в Україні з 01.04.2010р, міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), ГОСТ 8.586.4-2005(ИСО 5167-4:2003), ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167-5:2003), які впроваджено у всіх країнах СНД.

НДЛ-25 Науково-дослідна лабораторія №25Редагувати

Керівник:

  • д.т.н., професор Пістун Євген Павлович

Науковий керівник:

  • к.т.н. Дубіль Роман Ярославович (X н.к., III поверх, кімната 72).
  • телефон: +38(032) 258-25-16.

Науковці кафедриРедагувати

Структура кафедриРедагувати

Відомі випускники кафедриРедагувати

Партнери кафедриРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати