Карбонільна група

функціональна група (C=O)

Карбоні́льна гру́па — функціональна група >С=О в органічних сполуках, яка є складовою альдегідів, кетонів, хінонів, ацилсиланів та багатьох інших.

Карбонільна група

Загальний опис ред.

Карбонільна група є електроноакцепторним замісником. Виявляє слабкі осно́вні властивості. Ідентифікується ІЧ-, УФ-спектроскопією та ЯМР-спектроскопією.

Карбонільна група — плоска, характерна для альдегідів, кетонів, хінонів, кислот, теж сполук металу з карбонмоноксидом, пр., пентакарбоніл заліза Fe(CO)5. Вона є електроноакцепторним замісником як за індуктивним, так і за мезомерним ефектом. Має вельми слабкі осно́вні властивості.

Гібридизація атомів С та О — sp2. До атома C, який є електронодефіцитним, здатні приєднуватись нуклеофіли.

Сполука альдегід кетон карбонова кислота естер амід енон галогенангідрид карбонової кислоти ангідрид карбонової кислоти
Структура                
Загальна формула RCHO RCOR' RCOOH RCOOR' RCONR'R'' RC(O)C(R')CR''R''' RCOX (RCO)2O

Література ред.