Карбонати природні

мінерали 5 класу класифікації Нікеля — Штрунца

Карбонати природні (рос. карбонаты естественные, англ. natural carbonates, нім. natürliche Karbonate n pl) — клас мінералів, солей вугільної кислоти Н2СО3.

Магнезит
Родохрозит — рожевий. Зразок добутий біля Сільвертону, штат Колорадо.

Загальний описРедагувати

Відомо близько 120 видів природних карбонатів.

Більшість природних карбонатів у чистому вигляді безбарвні; за наявності Fe, Mn, Cu колір може бути брунатним, рожевим, жовтим, зеленим тощо. Твердість 3–5. Густина 1,5–8. У воді, за винятком карбонатів лужних металів, нерозчинні. Майже всі К. п. при нагріванні розкладаються, не плавлячись, на оксид відповідного металу та діоксид вуглецю.

Виділяють: бікарбонати — кислі солі, гідрокарбонати — основні солі, безводні і водні нормальні карбонати, складні карбонати. Особливе місце серед природних карбонатів займають ураніл-карбонати. У природних карбонатів найпоширенішими є катіони Са2+, Mg2+, Na+, Fe2+. Рідше зустрічаються карбонати Ва, Sr, Mn, Pb, Zn, Cu. Катіони Na+, K+, а також (NH4)+ частіше утворюють бікарбонати або подвійні солі. Відомий ряд флуорокарбонатів.

Для природних карбонатів характерні числ. ізоморфні ряди в осн. обмеженої змішуваності. Безперервний ізоморфізм виявляють пари Fe2+-Mn2+ і Mg2+-Fe2+. Більша частина природних карбонатів кристалізується в моноклінній і ромбічній, рідше — в тригональній, гексагональній та ін. сингоніях. Поширене явище поліморфізму. Найчастіше зустрічаються природні карбонати, що кристалізуються в структурі кальциту (магнезит, родохрозит, сидерит, доломіт, смітсоніт) або арагоніту (стронціаніт, вітерит, церусит). Важлива діагностична ознака карбонатів — розчинність в соляній кислоті (HCl).

РозповсюдженняРедагувати

Природні карбонати — характерні жильні мінерали гідротермальних середньо- і низькотемпературних родовищ (свинцево-цинкових, бляклорудних, арсенідних та ін.). Багато природних карбонатів мають метасоматичну природу, утворюючись у ході повторних процесів карбонатизації, що супроводжують ряд рудних процесів. При цьому утворюються специфічні навколорудні породи (лиственіти, березити тощо). Карбонати природні — звичайні мінерали кір вивітрювання.

Механізми утворення природних карбонатів різні:

  • хемогенний і біогенний (процеси осадження з вод озер і морів - вапняк, доломіт, природна сода);
  • метаморфізм вапняків і доломітів (утворення мармуру);
  • гідротермальний;
  • кристалізація з магми; (карбонатіческіе лави і карбонатити в кільцевих лужно-ультраосновних інтрузіях);
  • карбонізація навколорудних гірських порід;
  • вивітрювання силікатних порід в сухому кліматі.

ВикористанняРедагувати

Природні карбонати використовуються в будівництві в якості будівельних матеріалів і як сировина для виробництва цементу. Карбонати деяких металів (міді, свинцю, цинку, стронцію, рідкоземельних елементів) використовуються як руди.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати