Каломельний електроделектрод, що використовується як електрод порівняння в гальванічних елементах. Каломельний електрод складається з платинового дроту, зануреного в краплю ртуті, поміщеної в насичений каломеллю розчин хлориду калію певної концентрації. Схематично його записують наступним чином: Pt|Hg|Hg2Cl2|Cl.

Структура каломельного електрода.

Потенціал каломельного електрода

ред.

Рівняння окисно-відновного процесу, що протікає в каломельному електроді, має вигляд:

 

Рівняння Нернста для нього може бути записано таким чином:

 

Тут   - стандартний електродний потенціал процесу,   - активність іонів Hg+ в розчині. Оскільки каломель є малорозчинною сполукою, активність іонів Hg+ пов'язана з активністю хлорид-іонів через величину добутку розчинності Ksp:

 

З урахуванням цього рівняння Нернста матиме вигляд:

 

Потенціал каломельного електрода залежить, таким чином, тільки від температури та активності хлорид-іонів. На практиці звичайно використовується насичений розчин KCl; в цьому випадку потенціал насиченого каломельного електрода залежить тільки від температури і становить 0,2412 В за 25 °C.

Перевагою насичених каломельних електродів є хороша відтворюваність потенціалу. Працездатні за температур до 80 °C; за вищих температур починається розкладання каломелі. Зважаючи на токсичність ртуті, що міститься в каломельних електродах, нині вони застосовуються порівняно рідко.

Джерела

ред.
  • Справочник по электрохимии, под ред. A.M. Сухотина, Л., 1981;
  • Практикум по электрохимии, под ред. Б. Б. Дамаскина, М., 1991
  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0.