Зібрання (колекція) образотворчого мистецтва Градобанку

Зібрання (колекція) образотворчого мистецтва ГрадобанкуРедагувати

Зібрання (колекція) образотворчого мистецтва Градобанку /Зібрання Градобанку/ — перше в Україні приватне корпоративне цілісне зібрання творів образотворчого мистецтва та інших цінностей національної та світової культурної спадщини. Визначається високим мистецьким рівнем, має унікальне художнє, історичне та етнографічне значення. Складається більше ніж з 888 творів. Належить на праві власності Акціонерному товариству «Градобанк» (м. Київ) та Віктору Жердицькому. Частина Зібрання Градобанку — колекція образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у кількості 785 творів – є об'єктом національного культурного надбання.

Історія створенняРедагувати

Зібрання Градобанку формувалося впродовж 19911996 років шляхом цільового пошуку та відбору мистецьких творів у єдину збірку та їх набуття у власність Акціонерним товариством «Градобанк» за рахунок його власних коштів. Ідея створення, збирацька ініціатива та відбір мистецьких творів у Зібрання Градобанку належить Віктору Жердицькому. Створення Зібрання Градобанку було зупинено внаслідок дій корумпованої влади, яка системно руйнувала банк у 1996–1997 р. р. та організувала наступне штучне банкрутство Градобанку.

ОписРедагувати

Зібрання Градобанку переважно складається з творів живопису і графіки, створених провідними художниками України й світу впродовж XVІІ – XX століть. Зібрання Градобанку містить такі основні розділи:

  • Українське класичне мистецтво, що охоплює період XVІІ – середини XX ст.;
  • Сучасне українське мистецтво (60 – 90-ті р.р. ХХ ст.);
  • Зарубіжне класичне мистецтво (XVІІ – XX ст.);
  • Збірка європейської графіки (ХХ ст.);
  • Російське класичне мистецтво.

У розділі класичного українського мистецтва представлені твори всесвітньо відомих живописців і графіків ХІХ – початку ХХ ст. — Трутовського К. О. Пимоненка М. К., Світославського С. І., Труша І. І., Беркоса М. А., Васильківського С. І., Світлицького Г. П., Лагоріо Л. Ф., Клодта М. К., Лаховського А. Б., твори яких нині вважаються класикою українського мистецтва й зберігаються в найбільш відомих музеях України, Росії та світу. Вирізняється збірка творів відомого художника Волокидіна П. Г. У зібранні Градобанку представлені також твори визнаних у світі митців авангардного спрямування, зокрема Архипенка О. П., Богомазова О. К., Бурлюка Д. Д.

На особливу увагу заслуговують унікальні зразки іконопису галицької, волинської та київської шкіл XVІІ–XVІІІ ст.

Розділ «Сучасне українське мистецтво» має високий художній рівень творів. Чимало картин, що зберігаються в цьому розділі Зібрання Градобанку демонструвалися на престижних виставках України та Європи, а їх автори здобули міжнародний авторитет: Тістол О. М., Савадов А. В., Сенченко Г. М., Дубовик О. М., Бовкун В. О., Сільваші Т. Й., Кривенко М., Криволап А. Д. та інші. Розділ представлений роботами широковідомих митців, таких як: Бокшай Й. Й., Глущенко М. П., Ерделі А. М., Каринська В. А., Яблонська Т. Н., Лерман З. Н., Тартаковський А. І., Чегодар В. Д., Животков О. О., Животков С. О., Григор'єв С. О., Бородай О. А. та інші.

Розділ «Європейська графіка (ХХ ст.)» Зібрання Градобанку становить виняткову цінність. Протягом багатьох десятирічь надходжень новочасного зарубіжного мистецтва в Україну не було, і Зібрання Градобанку — це перший приклад появи творів майстрів такого високого рівня у мистецькому просторі України. Йдеться про всесвітньо відомих майстрів, чиї твори мають один з найвищих цінових рейтингів у світі, таких як Пікассо П., Леже Ф., Міро Ж., Кандинський В., Брак Ж., Шагал М., Далі С., Піссарро К., Сера Ж., Ренуар О., Клее П., Матісс А. та інші. За оцінками фахівців розділ зарубіжної графіки Зібрання Градобанку не має аналогів в Україні.

В Зібранні Градобанку також представлені твори провідних художників Росії й Білорусі. Це Клєвєр Ю. Ю., Маневич А. А., Менк В. К., Шишкін І. І., Полєнов В. Д., Околович М. А., Фальк Р. Р. та інші.

Високий мистецький рівень та унікальність Зібрання Градобанку визнані провідними авторитетними мистецтвознавцями України, зокрема доктором мистецтвознавства, професором, академіком Академії мистецтв України Федоруком О. К. , професором Горбачовим Д. О., професором Індутним В. В., мистецтвознавцями Горбачовою І. О., Ничипорко Г. І., іншими. Збирацькій ініціативі надана висока оцінка, як безпрецедентному явищу в культурному житті України сучасної доби.

Зібрання Градобанку в цілому являє собою цілісний майновий комплекс великої меморіальної, загальнокультурної та виховної значимості, що змістовно, повно та всебічно віддзеркалює риси духу і характеру минулих часів й сьогодення, а також за повнотою й цінністю творів, суттєво виділяється серед подібних колекцій, представлених у експозиціях українських музеїв.

Перша частина — об’єкт національного надбанняРедагувати

785 творів мистецтва з Зібрання Градобанку під назвою «Колекція образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» визнана об’єктом національного надбання. Щодо неї були прийняті акти Верховної Ради України: Постанова «Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України» від 24.05.2001 №2434–ІІІ, за якою цю колекцію було визнано національним надбанням з віднесенням до державної частини Музейного фонду України; згодом — Закон України «Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у державну власність» від 24.06.2004 № 1881–IV, яким колекцію визнано об'єктом національного культурного надбання та передбачалась націоналізація колекції.

Конституційний Суд України рішенням від 16.10.2008 № 24-рп/2008 визнав неконституційними Постанову Верховної Ради України «Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України» від 24.05.2001 № 2434–ІІІ та всі положення Закону України «Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у державну власність» від 24.06.2004 № 1881–ІV, які стосувалися передачі колекції образотворчого мистецтва Градобанку у державну власність, віднесення до державної частини Музейного фонду України та передачі на постійне зберігання до Національного художнього музею України.

Неконституційність названих положень пов'язана з їх не відповідністю статті 8, частині четвертій статті 13, частині четвертій статті 41 Конституції України через недотримання законодавцем принципу непорушності права приватної власності Градобанку, що мало наслідком протиправне позбавлення цього права.

Після 10 років судових розглядів судами загальної юрисдикції в порушення рішення Конституційного Суду України, Конституції України та прав власності Градобанку та Жердицького В. Ю. у 2016 році 785 творів з Зібрання Градобанку передані до Національного художнього музею України, де дотепер протиправно утримуються.

Друга частинаРедагувати

72 твори мистецтва з Зібрання Градобанку, котрі не є частиною визнаної об’єктом національного надбання колекції образотворчого мистецтва Градобанку з названими вище актами Верховної Ради України зв’язку не мають, у 2004 році в порушення Конституції України та прав власності Градобанку та Жердицького В. Ю. передані Генеральною прокуратурою України до Національного художнього музею України, де дотепер протиправно утримуються.

ОцінкаРедагувати

Експертна оцінка вартості 740-а творів живопису та графіки з визнаної об’єктом національного надбання колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» становить 52 724 797 євро (проведена згідно з Законом України «Про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» професором Індутним В. В. та ТОВ «АРТ-Аналітикс» у 2014 році). Згідно з експертним висновком колекція Градобанку характеризується високим показником індексу соціокультурної значимості — пам’ятка культури національного рівня значення другого порядку; найвищим показником індексу рівня задоволення гуманітарних потреб особистості, а також високим показником індексу загальної виховної цінності – пам’ятка культури світового рівня загальної виховної цінності другого порядку. За індексом автентичності колекція АТ «Градобанк» відповідає визначенню «автентична пам’ятка».

Художники, твори яких формують Зібрання ГрадобанкуРедагувати


Агафонов 0лександр
Адамс Джон
Адліванкин Самуїл
Айвазовський Іван
Антип Петро
Архипенко Олександр
Архипов Абрам
Атаян Гаяне
Бабак Микола
Бабак Олександр
Бабут Михайло
Балакін Олександр
Бальц Володимир
Бахтов Володимир
Башинджагян Геворг
Бевза Петро
Беггров Олександр
Бенуа Олександр
Беркос Михайло
Бистрова Яна
Бовкун Володимир
Богданов-Бельський Микола
Богомазов Олександр
Бокшай Йосип
Бондарович Анатолій
Боннар Пьєр
Бородай Олександр
Брак Жорж
Будніков Володимир
Буковецький Євген
Бурачек Микола
Бурлюк Давид
Бялиницький-Біруля
Вайнштейн Михайло
Вартиванов Леонід
Васильківський Сергій
Верещагін Василь
Винниченко Володимир
Вишеславський Гліб
Війон Жак
Віланіс Емануель
Віноградов Сергій
Вітковська Наталія
Волобуєв Євген
Волокідін Павло
Волошин Максиміліан
Герхард фон Кюгельген
Галімський Владислав
Гау Володимир
Ґе Микола
Гейко Марко
Геллер Петро
Герасименко Наталія
Гіне Олександр
Глущенко Микола
Гнилицький Олександр
Горбатов Костянтин
Григор'єв Іван
Григор'єв Сергій
Григор'єва Галина
Гуєцький Семен
Гулин Петро
Далі Сальвадор
Дворников Тит
Едґар Деґа
Дерен Андре
Дмітрієв-Оренбурський
Дом'є Оноре
Дубовик Олександр
Дубовськой Микола
Дюранте Доменіко
Дюфі Рауль
Ерделі Адальберт
Єгорнов Сергій
Єрмілов Василь
Животков Олександр
Животков Сергій
Жук Михайло
Жуковський Станіслав
Зено Димер
Іванов-Ахметов Володимир
Їжакевич Іван
Кабаченко Вододимир
Кавсан Дмитро
Калдер Олександр
Кандинський Василь
Карреньо Маріо
Кацман Євген
Кашшай Антон
Келін Петро
Керестей Павло
Керн Герман
Кисельов Олександр
Клевер Юлій
Клее Пауль
Клименко Олександр
Клодт Михайло
Коган-Шац Матвій
Колесніков Степан
Коновалюк Федір
Корнійчук Катерина
Коро Каміль
Коровін Костянтин
Корсун Володимир
Крамаренко Лев
Крельман Михайло
Кривенко Микола
Криволап Анатолій
Крижицький Костянтин
Крилов Порфірій
Кричевський Василь
Кудінова Олена
Кузнєцов Павло
Лагоріо Лев
Лансере Євген
Лаховський Арнольд
Лебединець Петро
Левітан Ісаак
Левич Олександр
Левич Яким
Левченко Петро
Леже Фернан
Леман Юрій
Лерман Зоя
Лебедєв Михайло
Лентулов Аристарх
Лопухов Олександр
Лорансен Марі
Луцкевич Олександр
Луцкевич Юрій
Макарова-Вишеславська Ірина
Маковський Володимир
Мальчевський Яцек
Манайло Федір
Маневич Абрам
Манеллі Альбетро
Маркітан Олексій
Маркосян Лев
Матісс Анрі
Машницький В'ячеслав
Менк Володимир
Мешков Василь Никитич
Мещерський Арсеній
Мірецький Давид
Мілле Жан-Француа
Міро Жуан
Модільяні Амедео
Манастирський Антін
Мурашко Олександр
Мусатов Віктор
Мясоєдов Григорій
Недайборщ Володимир
Неледва Галина
Ніконоров Едуард
Нілус Петро
Новаківський Олекса
Нольде Еміль
Околович Микола
Орловський Володимир
Орябинський Олексій
Осмьоркін Олександр
Остроумова-Лєбєдєва
Отрощенко Сергій
Павлов Олександр
Панич Сергій
Паскен Жюль
Петрак Ярослав
Петровичев Петро
Пимоненко Микола
Пирін Михайло
Пікассо Пабло
Піссарро Каміль
Платонов Харитон
Покіданець Віктор
Полєнов Василь
Прахов Микола
Пуханова Лариса
Пшеничний Юрій
Рапопорт Борис
Ренуар П'єр Огюст
Рерберг Федір
Реріх Микола
Реунов Валентин
Реунов Костянтин
Рижих Віктор
Рижих Олена
Рилов Аркадій
Ройтбурд Олександр
Руо Жорж
Сабова-Дишко Елеонора
Соломуха Антон
Самко Надія
Самокіш Микола
Свєрчков Микола
Світлицький Григорій
Світославський Сергій
Сезанн Поль
Селезньов Іван
Сенченко Георгій
Савадов Арсен
Сера Жорж
Сергеєв Микола
Синякова Марія
Сільваші Тіберій
Скугарєва Марина
Соломко Юрій
Спірідонова Валерія
Станіславський Ян
Степаненко Анатолій
Степанов Олексій
Столиця Євген
Судковський Руфін
Сухоліт Олександр
Тартаковський Анатолій
Тістол Олег
Ткаченко Михайло
Трубіна Валерія
Трутовський Костянтин
Труш Іван
Тулуз-Лотрек Анрі
Туржанський Леонард
Туровський Михайло
Фальк Роберт
Цаголов Василь
Чегодар Василь
Челищев Павло
Чєкригін Василь
Чічкан Ілля
Шавикін Дмитро
Шагал Марк
Шевченко Олександр
Шевченко Тарас
Шильдер Андрій
Шишкін Іван
Шишко Сергій
Шкарапута Микола
Шовкуненко Олексій
Шолтес Золтан
Штеренгберг Давид
Яблонська Тетяна
Яблочкін Валеріан
Яланський Андрій
Ястреб Людмила
інші

ДжерелаРедагувати

1.Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2008 № 24-рп/2008 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 1, 2, 4, 6 Закону України «Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у державну власність», Постанови Верховної Ради України «Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України».

2. Закон України «Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства «Градобанк» у державну власність» від 24.06.2004 № 1881-IV Про втрату чинності окремих положень Закону, як таких що не відповідають Конституції України (є неконституційними), див. Рішення Конституційного Суду N 24-рп/2008 від 16.10.2008.

3. Постанова Верховної Ради України «Про визнання колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України» від 24.05.2001 № 2434-ІІІ. Про втрату чинності Постанови, як такої що не відповідає Конституції України (є неконституційною), див. Рішення Конституційного Суду N 24-рп/2008 від 16.10.2008.

4. Постанова Верховної Ради України «Про заборону продажу колекції образотворчого мистецтва АТ «Градобанк» від 08.12.1998 № 301-XIV.

5. 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави / [Г.В. Боряк (кер. авт. кол.), В.В. Головко (координатор проекту), В. М. Даниленко, С. В. Кульчицький, О. М. Майборода, В. А. Смолій (відп. ред.), Л. Д. Якубова, С. О. Янішевський] ; НАН України ; Інститут історії України. — К.: Ніка-Центр, 2016. — С. 110. — ІSBN 978-966-521-686-5.

6. XVII Конгрес Конференції європейських конституційних судів. Національна доповідь. Конституційний суд України. 2017, С. 15. 7. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірник наукових праць; випуск ХХХVІ. — К.: Міленіум, 2016. — С. 195, 197, 198. — ISSN 2225–7586.

8. Бутенко С. С. Філософсько-правовий вимір власності як основи демократії: дис. … канд. юрид. (д-ра філософії): 12.0012, 081/ Сергій Сергійович Бутенко; [наук. кер.: Костицький М. В., академік НАПрН України, професор, доктор юридичних наук]; Національна академія внутрішніх справ. — Київ, 2018. — С. 132.

9. Верховний Суд України. Міжнародна конференція. Право власності: європейський досвід та українські реалії. Збірник доповідей і матеріалів. М. Київ. 22-23 жовтня 2015 року. С. 122-125.

10. Вісник Конституційного Суду України, № 1, 2009 р., К.: ТОВ «Видавничий Дім «Ін Юре». — С. 15 – 26.

11. Голибард Є. І. Кучмізм і кучмономіка: документальна оповідь про афери корумпованої влади. Ч. 1 — К.: Університетське видавництво Пульсари, — 2005. С. 274-329. — ISBN 966-8767-15-2.

12. Державна політика: підручник/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. — К.: НАДУ, 2014. — С. 213. — ISBN 978-966-619-348-6.

13. Дуденко Т. В. Цивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх оборотоздатність: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ Тетяна Володимирівна Дуденко; [наук. кер. Спасибо-Фатєєва І. В.]; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — С. 57, 137.

14. Зверховська В. Ф. Культурні цінності як об’єкти цивільних прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Валентина Францiвна Зверховська; [наук. кер.: Глиняна К. М., кандидат юридичних наук, доцент]; Національний університет «Одеська юридична академія». — Одеса, 2015. — С. 71.

15. Історія та культура України: навчальний посібник/ уклад. Дедурін Г. Г., Іванов С. Ю., Чорний І. В. — Х.: ХНУВС, 2017, С. 91.

16. Історія української культури: навчальний посібник/ Британ В. Т., Підлісна Л. С., Савич А. В., Черновол Л. І., Висоцький О. Ю., Дуб С. К., Мосюкова Н. Г., Савченко С. В., Михайлюк О. В., Колесников К. М.; Національна металургійна академія України. — Дніпропетровськ, 2010. — С. 184-185.

17. Клименко О. М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об’єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02/ Оксана Михайлівна Клименко; Інститут законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2012. — С. 70, 77.

18. Крикун В. Б. Органи судової влади в системі адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах/ Крикун В. Б.// Науковий юридичний журнал «Правові новели». — № 6. — 2018. — Херсон: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права». — С. 107. — ISSN 2307-8051.

19. Мельничук О. І. Культурна власність в правовідносинах (справа мистецької колекції акціонерного товариства «Градобанк») / Мельничук О. І. // Судова апеляція. — 2012 — N2. —С. 90-99.

20. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Євген Олександрович Мічурін; Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2009. — С. 22.

21. Новіков Д.В. Обмеження права власності в практиці європейського суду з прав людини та у законодавстві України/ Новіков Д.В.// Науково-практичний журнал «Наше право» — 2016 — № 2—К.: Спеціалізоване видавництво «Юнеско Соціо», — С. 165-167.

22. Погребняк С. П., професор кафедри теорії держави і права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук. Принцип пропорційності в українській юридичній практиці та практиці ЄСПЛ/ С. П. Погребняк// Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. cт. Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова ; НУ «ОЮА». — О. : Фенікс, 2012. — С. 303, 309.

23. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): навчальний посібник / звернення до читачів Голови Конституційного Суду України (VII.2010 - VII.2013 роки) Головіна А. С.; вст. слово і заг. ред. проф. Мартиненка П. Ф., Кампа В. М. — К., 2013. — С.234-235. — ISBN 978-966-667-573-9.

24. Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні: Монографія / О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова. — К.: Атіка-Н, 2010, — С. 54-55. — ISBN 978-966-326-402-8.

25. Радченко О. І. Теоретико-правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України/ О. І. Радченко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.5(477), Юрист України, № 1 (14) 2011.

26. Уварова О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика. Наукове видання. Монографія/ О. Уварова. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х.: ТОВ «Друкарня Мадрид», 2012, — С. 37, 43-44, 191-192.