За радянську академію

газета

«За радянську академію» — багатотиражна газета, яку видавав місцевий комітет профспілки ВУАН (нині Національна академія наук України) від липня 1930 до початку 1934 у Києві. Виходила регулярно. Відповідальними редакторами були Б.Стабніченко, Ф.Давиденко, С.Ткачівський. Газета закликала проводити «чистки» серед працівників ВУАН, приділяти увагу критиці наукової продукції, заохочувала вчених до самокритики, пропагувала соціалістичне змагання та принцип плановості в роботі. Перебувала під впливом партійного осередку ВУАН. Друкувала статті та виступи переважно тих науковців, які були членами КП(б)У чи прорадянськи налаштованими. Висвітлювала поточні питання академії (обговорення статуту, святкування ювілеїв, проходження сесій).

Джерела та література ред.