Засіб вимірювальної техніки

За́сіб вимі́рювальної те́хніки (ЗВТ) — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики[1].

Згідно з новим Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що набрав чинності 1 січня 2016 року, засоби вимірювальної техніки — засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об'єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності[2].

Види

ред.
Тип засобу вимірювальної техніки
сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову будову та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією.

До засобів вимірювальної техніки відносяться засоби вимірювань та вимірювальні пристрої[1].

Засоби вимірювань

ред.
Докладніше: Засіб вимірювань
Засіб вимірювань
засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань, має нормовані метрологічні характеристики, котрий відтворює та (або) зберігає одиницю фізичної величини, розмір якої приймається сталим в межах визначеної похибки протягом визначеного інтервалу часу.

За конструктивним виконанням засоби вимірювань поділяються на:

Вимірювальні пристрої

ред.
Вимірювальний пристрій
засіб вимірювальної техніки, у якому виконується лише одна із складових частин процедури вимірювання. Наприклад: перетворення, масштабування, порівняння, обчислення сигналу чи інші операції із сигналом.

Метрологічні характеристики ЗВТ

ред.
Метрологічні характеристики
це характеристики властивостей засобу вимірювань, які нормуються для визначення результату вимірювання і його похибок[1].

До основних метрологічних характеристик відносяться:

Особливості застосування

ред.

Засоби вимірювальної техніки в законодавчо регульованій сфері можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації.

Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва та ремонту та пускати у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Засоби вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва та ремонту лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію.

З метою систематизації і раціонального підходу до розробки і використання засобів вимірювальної техніки при автоматизації виробництва побудована Державна система промислових приладів і засобів автоматизації (ДСП)[3], в основу якої покладені визначені системотехнічні принципи.

Примітки

ред.
  1. а б в ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення.
  2. Про метрологію та метрологічну діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII. Архів оригіналу за 28 квітня 2015. Процитовано 11 липня 2014.
  3. ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

Див. також

ред.

Література

ред.
  • Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
  • Цюцюра В. Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань. Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. - 180 с. — (Вища освіта XXI століття) ISBN 966-7767-39-6
  • Головко Д. Б., Рего К. Г., Скрипник Ю. О. Основи метрології та вимірювань: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 2001. - 408 с. ISBN 966-06-0195-6