Відкрити головне меню

За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) — сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики,[1] а також суспільний і природний капітал. Засоби виробництва і праця людини нерозривно пов'язані і взаємообумовлені. Засоби виробництва і люди, що володіють певним виробничим досвідом, навичками до праці і приводять ці засоби виробництва в дію, становлять продуктивні сили. Присвоєння засобів виробництва породжує особливі суспільні взаємини між людьми — виробничі відносини.

Дана серія є частиною
серії з виробництва

thimb
Економічний портал · ред.

Фактори виробництва — праця, земля, капітал, знання.

Засоби виробництва відносять до так званої групи «А» на противагу предметам споживання(група «Б»). Група «А» — сукупність галузей промисловості, які виробляють засоби виробництва. До них належать машинобудування і металообробна промисловість, чорна і кольорова металургія, електро- і теплоенергетика, хімічна промисловість, промисловість будівельних матеріалів та ін. Деякі галузі промисловості (добувна, обробна тощо), крім засобів виробництва, виготовляють і предмети споживання, що належать до групи «Б». Відповідно частина продукції підприємств легкої промисловості (сировина, на півфабрикати), що спрямовується на наступну переробку, належить до групи «А».

Питома вага групи «А» в колишньому СРСР с готовила до 70%, а в розвинутих країнах. Заходу продукція промисловості, що спрямовувалася на кінцеве споживання, — 65-66%. Це свідчило про затратний характер економіки.

В Україні за 1991-97 група «А» зросла з 70 до 73%, що спричинено глибшою кризою в галузях групи «Б».

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. James M. Henslin (2002). Essentials of Sociology. Taylor & Francis US. с. 159. 

ДжерелаРедагувати

  • Засоби виробництва
  • Смирнов В. О. Фізичні та хімічні основи виробництва: на-вч. посіб. / В. О. Смирнов, В. С. Білецький; Донец. нац. техн. ун-т, До-нец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2005. — 148 с. — Бібліогр.: с. 147. http://www.ruthenia.info/cgi-bin/a.pl?c_=res&l_=&e_=