Закон Стефана — Больцмана

Закон Стефана–Больцмана — інтегральний закон випромінювання абсолютно чорного тіла, який стверджує, що енергія випромінювання з одиниці площі поверхні в одиницю часу абсолютно чорного тіла пропорційна четвертій степені ефективної температури тіла, що випромінює.

Загальний виглядРедагувати

Загальна енергія теплового випромінювання визначається як:

 ,

де  потужність на одиницю площі поверхні випромінювання, а

  Вт/(м2·К4) — стала Стефана—Больцмана.

Доведення законуРедагувати

Інтесивність випромінювання енергії абсолютно чорним тілом в залежності від частоти випромінювання визначається законом Планка як:

  де
  становить кількість випроміненої енергії з одиниці площі поверхні в одиницю часу в одиницю тілесного кута на частоті ν абсолютно чорним тілом з температурою T;
 стала Планка;
 швидкість світла;
 стала Больцмана.

Потік випромінювання визначається через інтенсивність як  . Відповідно, щоб визначити повну енергію випромінену на всіх частотах, потрібно проінтегрувати вираз для потоку випромінювання в межах всіх можливих значень частоти:

 
де виконано заміну змінної інтегрування   й відповідно  .

Отриманий інтеграл є табличним й дорівнює  , тому:

 
де   є сталою Стефана-Больцмана

ДжерелаРедагувати