Задача Штурма — Ліувілля

Надалі введено позначення Задача Штурма-Ліувілля — ЗШЛ.
Розглянемо оператор ,
перепишемо його у вигляді: та введемо додаткові умови .
Надалі будемо вважати, що крім того,

Формулювання ЗШЛ[1]Редагувати

Знайти значення параметра   при яких існують нетривіальні розв'язки задачі  ,   такі, що   і знайти ці розв'язки.
Введемо область визначення оператора  :
 , які задовольняють крайові умови
 , і такі, що  .

Властивості оператора ЗШЛ[2]Редагувати

 1. Якщо довільні функції   належать області   , то має місце рівність:

 .

 1. Оператор   ЗШЛ є самоспряженим, тобто   виконується  .
 2. Оператор   ЗШЛ є додатньовизначеним:  .

Власні значення та власні функції ЗШЛ[2]Редагувати

Вказані вище значення параметра   називається власними значеннями ЗШЛ, а відповідні їм розв'язки — власними функціями цієї задачі.

Основні властивості власних значень і власних функцій ЗШЛ[3]Редагувати

 1. Власні значення ЗШЛ утворюють зліченну множину.
 2. Власні функції, які відповідають різним власним значенням, ортогональні між собою з вагою  , тобто  , де   — власні функції.
 3. Власні значення ЗШЛ — дійсні та невід'ємні.
 4. Власні значення ЗШЛ — прості, тобто одному власному значенню не може відповідати дві і більше лінійно незалежних власних функції.
 5. Власні функції ЗШЛ можна вибрати дійсними.

ПриміткиРедагувати

 1. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1971. — 512с.
 2. а б Кошляков Н. С. и др. Уравнения в частных производных математической физики. — М.: Высшая школа, 1970. — 712с.
 3. Перестюк М. О., Маринець В. В. Теорія рівнянь математичної фізики. — К.: Либідь, 2001. — 336 с.