Загальна лінійна група

Загальна лінійна група — в математиці група всіх оборотних квадратних матриць над деяким кільцем.

Формальне визначенняРедагувати

Загальною лінійною групою порядку   називається четвірка  , де:

 •   є асоціативним кільцем з одиницею,
 •   — оборотні матриці порядку   над даним кільцем,
 • Груповою операцією є множення матриць,
 • Зворотним елементом є обернена матриця,
 • Одиничним елементом є одинична матриця.

Будь-яка підгрупа загальної лінійної групи називається лінійною групою.

Векторні просториРедагувати

Якщо  векторний простір над полем  , то загальною лінійною групою лінійного простру   або   називається група всіх автоморфізмів  , тобто множина всіх бієктивних лінійних відображень   де груповою операцією є композиція відображень .

Якщо простір V має скінченну розмірність  , то   і   ізоморфні. Однак, ізоморфізм не є канонічним, оскільки він залежить від вибору базисів  . Якщо   — базис, і автоморфізмів  , маємо

 

для деяких констант  . Матриця, відповідна   має елементами  .

ВизначникиРедагувати

Матриця є оборотна над полем  , якщо і тільки якщо її визначник відмінний від нуля. Таким чином,   може бути визначена як група матриць з ненульовим визначником. Для кільця   маємо: матриця над   є оборотною тоді і тільки тоді, коли її визначник є оборотним елементом в  . Отже,   може бути визначена як група матриць з оборотними визначниками.

Спеціальна лінійна групаРедагувати

Спеціальною лінійною групою порядку   над полем F називається лінійна група, що містить всі квадратні матриці порядку   з елементами поля  , визначник яких дорівнює одиниці. Спеціальна лінійна група позначається  .

ПриміткиРедагувати

 • Ці матриці утворюють групу, так як визначник добутку двох матриць дорівнює добутку їх визначників, і тому множина даних матриць замкнута відносно множення.
 • Спеціальну лінійну групу   можна охарактеризувати як групу лінійних перетворень, що зберігають об'єм і напрям .

Скінченні поляРедагувати

Якщо   є скінченним полем з   елементами, іноді використовується запис  .

ПорядокРедагувати

Порядок групи  

 .

Для прикладу, порядок   рівний (8 - 1) (8 - 2) (8 - 4) = 168. Це група автоморфізмів площини Фано, і групи  

Аналогічні формули для  :

 .

ВластивостіРедагувати

 • Якщо n > 2, то група   не є абелевою.
 •   є нормальною підгрупою  .
 • Нехай   буде мультиплікативною групою поля K, тоді визначник є гомоморфізмом груп:
   .
 •   є напівпрямим добутком  

Пов'язані групиРедагувати

Проективна групаРедагувати

Проективна група   і проектні спеціальні лінійні групи   є факторгрупами   і   відносно скалярних матриць.

Афінна групаРедагувати

Афінна група  розширення   за допомогою групи перенесень. Її можна записати за допомогою напівпрямого добутку:

 . Афінна група може також розглядатися як групи всіх афінних перетворень афінного простору.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Baker A. Matrix groups, an introduction to Lie groups Springer, 2002 ISBN 1852334703