Життєвість – більша або менша біоекологічна стійкість особин рослин і тварин, їх здатність розмножуватися в біоценозі при міжвидових взаєминах, пристосованість до умов даного екотопа. А. А. Гроссгейм (1929) запропонував наступну п'ятибальну шкалу життєвості рослин.

Шкала ГросгеймаРедагувати

  1. Вегетативні та генеративні здібності сильно пригнічені;
  2. Вегетативний розвиток нижче норми, здатність цвісти і плодоносити не втрачено;
  3. Вегетативний розвиток, цвітіння і плодоношення нормальні;
  4. Вегетативний розвиток вище нормального, цвітіння і плодоношення підвищені;
  5. Пишний розвиток і буйне цвітіння і плодоношення.

Особлива шкала (шкала Крафта) вживається для диференціальної оцінки життєвості деревних популяцій. Кращим критерієм життєвості (в рамках вікової динаміки) є ступінь стійкості виду в біоценозі (Уранов, 1960).

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Глав. ред. Молд. сов. энциклопедии, 1989.
  • Одум Е. Экология. - М., 1968;
  • Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 340 с: іл.
  • Кучерявий В.П. Екологія . – Львів: Світ, 2001 – 500 с: іл.
  • Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник. - К.: Либідь, 2004. – 376 с.

ПосиланняРедагувати