Ефект Дембера — явище в фізиці напівпровідників, яке складається з виникнення електричного поля і ЕРС в однорідному напівпровіднику при його нерівномірному освітленні за рахунок різниці рухливості електронів і дірок. Час встановлення постійного значення ЕРС Дембера при постійному освітленні визначається часом встановлення дифузійно-дрейфової рівноваги, близьким до максвелівського часу релаксації. Непостійний ефект Дембера, що викликаний імпульсним освітленням, використовується для генерації терагерцового випромінювання[1][2][3]. Найбільш сильний ефект Дембера спостерігається в напівпровідниках з вузькою забороненою зоною і високою рухливістю електронів, наприклад в InAs, InSb .

Фізика явища Редагувати

При освітлюванні поверхні напівпровідника світлом з довжиною хвилі, яка лежить в області власного поглинання, утворення нерівноважних електронів і дірок відбувається в основному поблизу цієї поверхні. Виниклі електрони і дірки дифундують з області більш освітлюваної в більш затемнену. Коефіцієнт дифузії у електронів більший, ніж у дірок, тому електрони швидше поширюються від освітленого місця. Просторове розділення зарядів призводить до виникнення електричного поля, яке спрямоване від поверхні в глиб кристала. Це поле тягне повільну хмару дірок і уповільнює швидку хмару електронів. В результаті між освітленими і неосвітленими точками зразка виникає ЕРС, яка отримала назву ЕРС Дембера.

Математика Редагувати

Величина ЕРС Дембера за відсутності пасток і без обліку поверхневої рекомбінації визначається формулою:

  ,

де   — коефіцієнт дифузії електронів,   — коефіцієнт дифузії дірок,   — рухливість електронів,   — рухливість дірок,   — відстань від поверхні, що освітлюється до місця, де вже немає нерівноважних носіїв.

ввівши позначення  , враховуючи співвідношення Ейнштейна   і беручи інтеграл, одержимо

 ,

Історія Редагувати

Відкрив німецький фізик X. Дембер (Н. Dember; 1931); теорію розробив Я.І.Френкель (1933), німецький фізик Г. Фреліх (1935), Е.М.Ліфшиц і Л.Д.Ландау (1936).

Поперечна ЕРС Дембера Редагувати

В анізотропних кристалах, якщо освітлювана поверхня вирізана під кутом до кристалографічних осей, з'являється електричне поле  , перпендикулярне градієнту концентрації. ЕРС між бічними гранями зразка в цьому випадку дорівнює

  ,

де   — довжина освітленої частини зразка.

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

  1. M. B. Johnston, D. M. Whittaker, A. Corchia, A. G. Davies, and E. H. Linfield.  // Physical Review B : journal. — 2002. — P. 165301. — Bibcode:2002PhRvB..65p5301J.
  2. T. Dekorsy, H. Auer, H. J. Bakker, H. G. Roskos, and H. Kurz.  // Physical Review B : journal. — 1996. — P. 4005. — Bibcode:1996PhRvB..53.4005D.
  3. S. Kono et al.  // Appl. Phys. B[en] : journal. — No. 6. — P. 901.

Література Редагувати