Визначення ред.

Нехай  — однорідний ланцюг Маркова з дискретним часом і зліченним числом станів. Позначимо

 

перехідні ймовірності за   кроків. Якщо існує дискретний розподіл  , такий, що   і

 ,

то він називається ергодичним розподілом, а сам ланцюг називається ергодичним.

Основна теорема про ергодичні розподіли ред.

Нехай   — ланцюг Маркова з дискретним простором станів і матрицею перехідних ймовірностей  . тоді цей ланцюг є ергодичним тоді і тільки тоді, коли він

  1. нерозкладний;
  2. додатнозворотний;
  3. аперіодичний.

Ергодичний розподіл   тоді є єдиним роз'язком системи:

 .

Див. також ред.

Джерела ред.