Епіхлоргідрин (хлорометилоксиран) — хлорорганічна сполука та епоксид . Незважаючи на свою назву, він не є галогенгідрином. Це безбарвна рідина, що має гострий, часниковий запах, помірно розчинний у воді, але змішується з більшістю полярних органічних розчинників . [3] Це хіральна молекула, як правило, існує як рацемічна суміш енантіомерів . Епіхлоргідрин є високореакційною електрофільною сполукою і використовується у виробництві гліцерину, пластмас, епоксидних клеїв та смол, епоксидних розріджувачів та еластомерів .

(±)-Епіхлоргідрин[1]
Epichlorohydryna.svg
Структурна формула епіхлоргідрину
R-Epichlorohydrin-calculated-MP2-3D-balls.png
S-Epichlorohydrin-calculated-MP2-3D-balls.png
Інші назви (Chloromethyl)oxirane
Epichlorohydrin
1-Chloro-2,3-epoxypropane
γ-Chloropropylene oxide
Glycidyl chloride
Ідентифікатори
Номер CAS 106-89-8
PubChem 7835
Номер EINECS 203-439-8
KEGG C14449
ChEBI 37144
RTECS TX4900000
SMILES
ClCC1CO1
InChI
1/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Номер Бельштейна 79785
Номер Гмеліна 164180
Властивості
Молекулярна формула C3H5ClO
Молярна маса 92.52 g/mol
Зовнішній вигляд безбарвна рідина
Запах часниковий, хлороформо-подібний
Густина 1.1812 g/cm3
Тпл -25.6
Розчинність (вода) 7% (20°C)[2]
Тиск насиченої пари 13 mmHg (20°C)[2]
Небезпеки
ГДК (США) TWA 5 ppm (19 mg/m3) [skin][2]
ГГС піктограми GHS02: ВогненебезпечноGHS05: КорозіяGHS06: ТоксичноThe exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)Шаблон:GHS08
ГГС формулювання небезпек 226, 301, 311, 314, 317, 331, 350
ГГС запобіжних заходів P101=Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. P102=Тримати в місці, недоступному для дітей. P103=Перед використанням прочитати текст на маркувальному знакові. P201=Перед використанням отримати спеціальні інструкції P211=Не направляти розпилену рідину на відкрите полум'я чи інші джерела загоряння. P202=Не приступати до роботи доти, поки не прочитана і не зрозуміла інформація про заходи безпеки. P210=Берегти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. - Не палити. P211=Не направляти розпилену рідину на відкрите полум'я або інші джерела загоряння. P220=Не допускати контакту/зберігати окремо від одягу/.../горючих матеріалів. P221=Вжити всіх запобіжних заходів з метою уникнення змішування з легкозаймистими/... P222=Не допускати контакту з повітрям. P223=Не допускати контакту з водою. P230=Змочувати за допомогою... P231=Поводитися з продуктом в атмосфері інертного газу. P232=Захищати від вологи. P233=Тримати кришку контейнера щільно закритою. P234=Зберігати тільки в контейнері заводу-виробника. P235=Зберігати в прохолодному місці. P240=Заземлити/Електрично з'єднати контейнер і приймальне обладнання. P241=Використовувати вибухобезпечне електричне/вентиляційне/освітлювальне/.../обладнання. P242=Використовувати тільки прилади, що не утворюють іскор. P243=Вживати заходів безпеки проти статичного розряду. P244=Не допускати потрапляння в редукційні клапани жирів і олій. P250=Берегти від подрібнення/ударів/.../тертя. P251=Не проколювати та не спалювати після використання. P260=Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/випарів/розпилювачів рідини. P261=Уникати вдихання пилу/диму/газу/туману/випарів/розпилювачів рідини. P262=Уникати потрапляння в очі, на шкіру чи на одяг. P263=Уникати контакту в період вагітності/грудного вигодовування. P264=Після роботи ретельно вимити... P270=Не приймати їжу, не пити і не палити в процесі використання цього продукту. P271=Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому місці. P272=Не виносити забруднений одяг з робочого місця. P273=Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. P280=Користуватися захисними рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. P281=Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до вимог P282=Користуватися термозахисними рукавичками/засобами захисту обличчя/засобами захисту очей. P283=Користуватися вогнестійким/вогнетривким одягом. P284=[При недостатній вентиляції] користуватися засобами захисту органів дихання. P301=Проковтнувши: P302=При потраплянні на шкіру: P303=При потраплянні на шкіру (або волосся): P304=При вдиханні: P305=При потраплянні в очі: P306=При потраплянні на одяг: P307=При впливі: P308=У випадку впливу або занепокоєнні: P309=При впливі або поганому самопочутті: P310=Негайно звернутися в токсикологічний центр або до лікаря-фахівця/... P311=Звернутися в токсикологічний центр або до лікаря/... P312=Звернутися в токсикологічний центр/до лікаря...у випадку поганого самопочуття. P313=Звернутися до лікаря. P314=У випадку поганого самопочуття звернутися до лікаря. P315=Негайно звернутися до лікаря. P320=Вжити термінових спеціальних заходів (див. ... на цьому маркувальному знаку). P321=Застосування спеціальних заходів (див. ... на цьому маркувальному знаку). P330=Прополоскати рот. P331=Не викликати блювоту. Роз'їдання. P332=У випадку подразнення шкіри: P333=Якщо відбувається подразнення шкіри або поява висипу: P334=Занурити руки в холодну воду/забинтувати вологою пов'язкою. P335=Струснути окремі частинки зі шкіри. P336=Розчинити замерзлі частинки теплою водою. Не терти уражену частину шкіри. P337=Якщо подразнення очей не проходить: P338=Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними користуєтеся і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. P340=Винести пацієнта на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні. P342=При наявності респіраторних симптомів: P351=Обережно промити водою протягом декількох хвилин. P352=Промити великою кількістю води з милом/... P353=Промити шкіру водою/прийняти душ. P360=Негайно промити забруднений одяг та шкіру великою кількістю води, потім зняти одяг. P361=Зняти/видалити негайно увесь забруднений одяг. P362=Зняти забруднений одяг і випрати його перед використанням. P363=Випрати забруднений одяг перед подальшим використанням. P364=Випрати забруднений одяг перед подальшим використанням. P370=У випадку пожежі: P371=У випадку великої пожежі і великих кількостей: P372=Ризик вибуху у випадку пожежі. P373=Не гасити пожежу у випадку поширення вогню на вибухові речовини. P374=Гасити пожежу з достатньої відстані, дотримуючись звичайних запобіжних заходів. P375=Гасити пожежу на відстані через наявність ризику вибуху. P376=Зупинити витік безпечним чином. P377=Займання газу при витоку: не гасити, якщо можливо ліквідувати витік безпечним чином. P378=Для гасіння використовувати... P380=Залишити небезпечну зону. P381=Безпечним способом усунути всі джерела займання. P390=Абсорбувати розливи речовини, щоб не допустити пошкодження матеріалів. P391=Ліквідація розливу. P401=Зберігати... P402=Зберігати в сухому місці. P403=Зберігати в добре вентильованому місці. P404=Зберігати у закритому контейнері. P405=Зберігати під замком. P406=Зберігати в корозійностійкому/...контейнері зі стійким внутрішнім покриттям. P407=Забезпечити наявність повітряного прошарку між штабелями/піддонами. P410=Берегти від сонячних променів. P411=Зберігати при температурах не вище...°C /...°F. P412=Берегти від впливу температур понад 50 °C/122 °F. P413=Зберігати безтарні вантажі в кількостях понад...кг/...фунтів при температурах не вище...°C /...°F. P420=Зберігати окремо від інших матеріалів. P422=Зберігати контейнери в... P501=Видалити вміст/контейнер у... P502=Надіслати на адресу заводу-виробника/постачальника запит на інформацію з рекуперації/рециклізації. P231+P232=Поводитися з продуктом в атмосфері інертного газу. Берегти від вологи. P235+P410=Зберігати в прохолодному місці. Берегти від сонячного проміння. P301+P310=Проковтнувши: негайно звернутися в токсикологічний центр або до фахівця/... P301+P312=Проковтнувши: звернутися до токсикологічного центру/або до фахівця/.../при поганому самопочутті. P301+P330+P331=Проковтнувши: прополоскати рот. Не викликати блювоту. P302+P334=При попаданні на шкіру: занурити в холодну воду/ забинтувати вологим бинтом. P302+P352=При попаданні на шкіру: промити великою кількістю води/... P303+P361+P353=При попаданні на шкіру (або волосся): Негайно зняти увесь забруднений одяг, промити шкіру водою/під душем. P304+P312=При вдиханні: звернутися до токсикологічного центру/до лікаря/.../при поганому самопочутті. P304+P340=При вдиханні: винести пацієнта на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для диханні положенні. P305+P351+P338=При попаданні в очі: обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви користуєтеся ними і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей. P306+P360=При попаданні в очі: перш ніж зняти забруднений одяг негайно промити його і шкіру великою кількістю води. P308+P311=При впливі або занепокоєнні: звернутися в токсикологічний центр/лікаря/... P308+P313=При впливі або занепокоєнні: звернутися до лікаря. P332+P313=При подразненні шкіри: звернутися до лікаря. P333+P313=При подразненні шкіри або появі висипу: звернутися до лікаря. P335+P334=Видалити частинки, що потрапили на шкіру, за допомогою щітки і занурити в холодну воду/перев'язати вологими бинтами. P337+P313=Якщо подразнення очей триває: звернутися до лікаря. P342+P311=При появі респіраторних симптомів: звернутися в токсикологічний центр або до лікаря-фахівця/... P361+P364=Негайно зняти забруднений одяг та промити його перед повторним використанням. P362+P364=Зняти забруднений одяг та промити його перед повторним використанням. P370+P376=При пожежі: ліквідувати витік, якщо це можна зробити безпечним способом. P370+P378=При пожежі: для гасіння використовувати... P370+P380=При пожежі: покинути небезпечну зону. P370+P380+P375=При пожежі: покинути небезпечну зону. Гасити пожежу на відстані, зважаючи на небезпеку вибуху. P371+P380+P375=У випадку великої пожежі і великих кількостей: покинути небезпечну зону. Гасити пожежу на відстані, зважаючи на небезпеку вибуху. P401+P404=Зберігати в сухому місці. Зберігати у закритому контейнері. P403+P233=Зберігати в добре вентильованому місці. Тримати контейнер щільно закритим. P403+P235=Зберігати в прохолодному/добре вентильованому місці. P410+P403=Берегти від сонячного світла. Зберігати в добре вентильованому місці. P410+P412=Берегти від сонячного проміння і не впливу температур вище 50 °C/122 °F. P411+P235=Зберігати в прохолодному місці при температурах не вище …°C/…°F.

}} ">{{{Expansion depth limit exceeded}}}, <abbr title="{{{Expansion depth limit exceeded}}}; {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}}}">{{{Expansion depth limit exceeded}}}

NFPA 704
NFPA 704.svg
3
3
2
Вибухові границі 3.8–21%[2]
Якщо не зазначено інше, дані наведено для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки

Епіхлоргідрин традиційно виробляється з аллілхлориду в два етапи, починаючи з додавання гіпохлоритної кислоти, яка дає суміш двох ізомерних спиртів: [4]

Epichlorohydrin-manufacture-step1-2D-skeletal.png

На другому етапі цю суміш обробляють основою для отримання епоксиду :

Epichlorohydrin-manufacture-step2-2D-skeletal.png

Таким чином, понад 800 000   тонн (1997) епіхлоргідрину виробляється щорічно.

Епіхлоргідрин вперше був описаний у 1848 році Марселеном Бертло . Сполука була ізольована під час досліджень реакцій між гліцерином та газоподібним хлоридом водню . [5]

Інші способи отриманняРедагувати

Способи, що включають менш хлоровані проміжні продукти, продовжують викликати інтерес. Один з таких процесів включає епоксидування аллілхлориду . [6]

ЗастосуванняРедагувати

Епіхлоргідрин в основному перетворюється на бісфенол дигліцидиловий ефір, що є ланкою у виробництві епоксидних смол . [7] Він також є попередником мономерів, що викоирстовуються для виробництва інших смол і полімерів. Інше використання епіхлоргідрину - перетворення в синтетичний гліцерин . Однак швидке зростання виробництва біодизеля, де гліцерин є відходом, призвело до перенасичення ринку гліцерином, що зробило цей процес неекономічним. Синтетичний гліцерин зараз використовується лише у окремих фармацевтичних та біотехнологічних областях, де стандарти якості дуже високі. [8]

Нішеві застосуванняРедагувати

Епіхлоргідрин - універсальний попередник синтезу багатьох органічних сполук. Наприклад, він перетворюється на гліцидилнітрат, що використовується у вибухових сумішах. [9] Епіхлоргідрин реагує з нітратом лугу, таким як нітрат натрію, утворюючи гліцидилнітрат та хлорид лугу. Його використовують як розчинник для целюлози, смол та фарб, і він знайшов застосування як фумігант. [10]

Полімери, виготовлені з епіхлоргідрину, наприклад, поліамідно-епіхлоргідринові смоли, використовуються для армування паперу та в харчовій промисловості для виготовлення чайних пакетиків, фільтрів для кави та оболонок для ковбаси / салямі, а також для очищення води . [11]

Важливим біохімічним застосуванням епіхлоргідрину є його використання в якості зшиваючого агента для отримання деяких хроматографічних смол з декстранів. [12]

БезпекаРедагувати

Епіхлоргідрин класифікується декількома міжнародними дослідницькими установами та групами охорони здоров'я як ймовірний канцероген. [13] [14] [15] Тривале пероральне споживання високого рівня епіхлоргідрину може спричинити проблеми зі шлунком та підвищений ризик раку. [16] Професійний вплив епіхлоргідрину при вдиху може призвести до подразнення легенів та збільшення ризику раку легенів. [17]

ПриміткиРедагувати

 1. Merck Index, 12th Edition, 3648.
 2. а б в г NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0254. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
 3. EPA consumer factsheet. Epa.gov. Процитовано 2011-12-02. 
 4. Braun, G. (1936). Epichlorohydrin and Epybromohydrin. Organic Syntheses 16: 30. doi:10.15227/orgsyn.016.0030. 
 5. Berthelot, Marcellin (1854). Sur les combinaisons de la glycérine avec les acides et sur la synthèse des principes immédiats des graisses animaux. Ann. Chim. Phys. Série 3 41: 216–319. Архів оригіналу за 2015-04-02. Процитовано 2015-03-02. 
 6. Jun Li, Gongda Zhao, Shuang Gao, Ying Lv, Jian Li, and Zuwei Xi (2006). Epoxidation of Allyl Chloride to Epichlorohydrin by a Reversible Supported Catalyst with H2O2 under Solvent-Free Conditions. Org. Process Res. Dev. 10 (5): 876–880. doi:10.1021/op060108k. 
 7. Pham, Ha Q.; Marks, Maurice J. (2012). Epoxy Resins. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (Weinheim: Wiley-VCH). ISBN 978-3527306732. doi:10.1002/14356007.a09_547.pub2. 
 8. Taylor, Phil (16 October 2008). Synthetic glycerine is back (but never really went away)!. In-Pharma Technologist. Процитовано 29 November 2018. 
 9. Gould, R.F. Advanced Propellant Chemistry, ACS Chemistry Series 54, 1966
 10. Suburban Water Testing Labs:Epichlorohydrin Fact Sheet. H2otest.com. Архів оригіналу за 2012-04-05. Процитовано 2011-12-02. 
 11. Government of Canada Chemical Substances: Oxirane,(chloromethyl)-(Epichlorohydrin) CAS Registry Number 106-89-8. Процитовано 2013-05-07. 
 12. GE Healthcare Life Sciences - Instructions for Sephadex Media. .gelifesciences.com. Архів оригіналу за 2012-02-18. Процитовано 2011-12-02. 
 13. EPA Integrated Risk Information System: Epichlorohydrin (CASRN 106-89-8). Процитовано 2013-05-07. 
 14. Government of Canada: Screening Assessment for Epichlorohydrin. Процитовано 2013-05-07. 
 15. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards - Epichlorohydrin. Процитовано 2013-09-20. 
 16. Basic Information about Epichlorohydrin in Drinking Water. Процитовано 2013-05-07. 
 17. Government of Canada: Screening Assessment for Epichlorohydrin. Процитовано 2013-05-07.