Енциклопедія Трипільської цивілізації

Енциклопедія трипільської цивілізації, ЕТЦ – енциклопедичне видання, присвячене дослідженню трипільської культури. Вона є першою спробою створення зводу та систематизації усієї відомої інформації про трипільську культуру, а також старожитностей, зібраних в музеях, наукових фондах та приватних колекціях. Автори енциклопедії заявляють про намагання підбити певні підсумки понад 130 – річних досліджень трипільської культури.

«Енциклопедія Трипільської Цивілізації»
Країна Україна
Мова українська
Тема трипільська культура
Жанр енциклопедія
Видано 2004
Тираж 2500

Видання має на меті зробити широкодоступними наукові факти, результати досліджень багатьох поколінь науковців, які займалися і займаються трипільською культурою як в Україні, так і за її межами.

У Енциклопедії розгляд пам’яток трипільської культури обмежено лише тими, що територіально відносяться до України, а створення праці, яка б охопила всю трипільську ойкумену, автори з самого початку роботи відклали на майбутнє.

В написанні двох томів Енциклопедії взяли участь 65 авторів з України, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, США.

Зміст енциклопедії ред.

ЕТК складається з двох томів – вступного та енциклопедичного.

Перший том ред.

У першому томі ЕТЦ вміщено інформацію, яка дає можливість ознайомитись із цілісною картиною трипільської культури в усіх її проявах. Перший том складається з двох книг. Книга перша являє собою збірку нарисів з історії дослідження трипільської культури, хронології, економіки, повсякденного життя населення трипільської культури, знакових систем, духовного життя, антропології, розвитку військової справи у Трипіллі. Книга друга першого тому – це альбом найвидатніших старожитностей трипільської культури з Національного музею історії України, Львівського державного історичного музею, Одеського археологічного музею НАН України, фондів Інституту археології НАН України, Київського областного археологічного музею, приватної колекції “ПЛАТАР” (скоробагатьки Платонов і Таратута). Тут також розміщено бібліографію і реєстр пам’яток трипільської культури. Реєстр є на сьогодні найбільш повним, охоплює 2040 пам’яток з 20 областей України.

Другий том ред.

Другий том являє собою енциклопедичний словник, в якому в алфавітному порядку розміщено 870 енциклопедичних статей, з яких 176 присвячені біографіям дослідників трипільської культури, 206 – пам’яткам трипільської культури, 41 – окремим культурним типам, 27 – знахідкам, 33 – пов’язаним з трипільською культурою культурно-історичним спільнотам, 229 статей присвячені поняттям і термінам, 30 – науковим організаціям і експедиціям, 46 – музеям, 32 – конференціям, виставкам, колекціям, збіркам та інші статті. Статті мають бібліографії.

Перша частина ЕТЦ відбиває точку зору на суть трипільської цивілізації, яка репрезентує погляд сучасної академічної науки. У додатку до другого тому ЕТЦ окремо зібрані так звані альтернативні погляди, які, подекуди, розходяться з офіційними. У передмові до додатку зазначається, що видавці не розділяють цю точку зору, але все ж таки вважають за можливе публікацію додатку, який містить альтернативні погляди.

Загалом у двох томах ЕТЦ вміщено близько 3000 ілюстрацій, переважно – кольорових, більшість фотознімків публікується вперше

Джерела ред.

  • Колиска цивілізації / Г. Лозко // Дніпро. - 2005. - № 5-6. - С. 138-142