Емісійні цінні папери — цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і перебувають в обігу на підставі єдиних для даного випуску умов[1]. Це визначення відповідає тому, яке давав Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у початковій редакції: «цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент[2]. Незважаючи на те, що Закон більше не містить цього визначення, термін продовжує вживатися, у тому числі в самому Законі[3].

Випуск цінних паперів

ред.

Сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії, становить випуск цінних паперів[3]. В Україні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реєструє випуск цінних паперів[4] та здійснює їх облік шляхом ведення Державного реєстру випусків цінних паперів[5], а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в реєстрі[6].

Здійснення операцій

ред.

В Україні Центральний депозитарій і депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)[7].

Види

ред.

До емісійних цінних паперів належать, зокрема[8]:

Державний реєстр випусків цінних паперів містить відомості про випуски цінних паперів усіх видів, що перелічені вище, окрім державних облігацій і казначейських зобов'язань України[5].

Див. також

ред.

Емісія цінних паперів

Виноски

ред.
  1. Глосарій - НКЦПФР. Архів оригіналу за 19 березня 2015. Процитовано 28 травня 2015.
  2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у початковій редакції. Архів оригіналу за 29 травня 2015. Процитовано 29 травня 2015.
  3. а б Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Архів оригіналу за 28 травня 2015. Процитовано 28 травня 2015.
  4. Стаття 29 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Процитовано 04 червня 2015.
  5. а б Положення про Державного реєстру випусків цінних паперів, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 квітня 2012 р. №557. Офіційний вісник України (39): 1493. 01 червня 2012. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 04 червня 2015.
  6. Стаття 31 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Процитовано 04 червня 2015.
  7. Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 р. №735. Офіційний вісник України (52): 486. 19 липня 2013. Архів оригіналу за 28 вересня 2014. Процитовано 08 червня 2015.
  8. Власова О. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0501 — «Економіка і підприємництво», спеціальності «Облік і аудит») / О. Є. Власова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. — ХНАМГ — 2010. — 94 с. (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 20 січня 2022. Процитовано 19 березня 2022.

Посилання

ред.

Державний реєстр випусків цінних паперів — SMIDA [Архівовано 9 червня 2015 у Wayback Machine.]