Відкрити головне меню

Термін емпірична формула має різні значення в фізиці і хімії, із загальним підкресленням експериментального характеру формули. Слово «емпіричний» походить від грец. peira («пробувати») → грец. empeirikos («досвідчений») → лат. empiricus («доктор, що засновується на практиці, а не на теоретичних знаннях»).

В хіміїРедагувати

Докладніше: Брутто-формула

Емпірична формула хімічної сполуки — простий вираз відносного числа кожного типу атомів в ній. Емпірична формула не містить інформації ні про абсолютне число атомів, ні про структуру молекули чи кристалу. В такій формулі визначення відносного процентного вмісту елементів проводиться при допомозі кількісного аналізу. Для прикладу н-гексан має структурну формулу CH3CH2CH2CH2CH2CH3, яка показує структуру молекули, тоді як емпірична формула гексану C3H7 (збігається в даному прикладі з молекулярною) дає тільки співвідношення елементів C:H — 3:7.

Хімічна формула, в якій відображено лише якісний склад речовини й кількісне співвідношення у ній елементів. Запису-ється у вигляді послідовного переліку їх символів з цифровими субскриптами при них. У такій формулі субскрипти є найменшими цілими числами, що виражають співвідношення (пропорцію) атомів усіх присутніх елементів(їх мольне спів-відношення в складі речовини). Відповідає найпростішій з можливих формул для складу сполуки. В органічній хімії спочатку вказують зі субскриптами символи C і H, а далі за алфавітом — інші елементи складу. Наприклад, для оцтової кислоти це СH2 O, яка показує, що кожному молеві вуглецю в сполуці відповідають 2 молі водню і1 моль кисню, як у фор-мальдегіді, глюкозі тощо.

У фізиціРедагувати

Емпіричною формулою називається математичне рівняння, отримане за допомогою підбору функціональної залежності та її коефіцієнтів, засновуючись виключно на експериментальних даних. Така формула на момент виведення не має відомого теоретичного обґрунтування. Зокрема, розмірності величин, що використовуються в таких формулах, не обов'язково відповідають один одному. Іншою характерною особливістю емпіричних формул часто буває наявність емпіричних коефіцієнтів — спеціально підібраних параметрів емпіричної формули.

Емпіричні формули широко поширені в прикладних дослідженнях, також вони з'являються в галузях науки, що швидко розвиваються, але в цьому випадку вони з часом замінюються точними формулами при накопиченні достатньої кількості знань. Одним таким прикладом є формула Ридберґа, що дає довжини хвиль спектральних ліній водню. Запропонована в 1888 році, вона чудово передбачала довжини хвиль лайманівської серії, хоча пояснення ефекту прийшло пізніше, з появою моделі Бора та, остаточно, квантової механіки.

Інші відомі приклади емпіричних формул включали:

ПосиланняРедагувати