Елементи конструкції книги

стилізація, форматування та дизайн макета вмісту книги

Складники конструкції книги

Книжковий блок — містить зошити, які дібрано в порядку нумерації сторінок, скріплено між собою в корінці й обрізано з трьох боків.

Корінець — край блока книги, де скріплено всі складники виданку.

Форзац — складник книги у вигляді однозгинного аркуша, один бік якого приклеяно до переднього внутрішнього боку книжкової оправи, а другий — до першої сторінки книжкового блока.

Палітурка — тверда оправа книги, яка має дві боковини (передню й задню) й корінцеву частину, які скріплено між собою палітурним матеріялом.

Обкладинка — паперова оправа виданку, що вбезпечує його сторінки від пошкод і бруду.

Зошитисфальцьовані аркуші паперу, що містять 4, 8, 12, 16 або 32 сторінки й підібрані в порядку їхньої нумерації, створюючи тим самим книжковий блок.

Смуга (полоса) — задрукована площа сторінки будь-якого виданку.

Береги сторінки — незадруковані ділянки сторінки навколо смуги. Кожна сторінка має 4 береги: верхній (у головці), нижній, зовнішній (передній) і внутрішній (корінцевий).

Колонцифра — порядковий нумер сторінки виданку.

Титул — перша сторінка книжки, на якій розміщують основні бібліографічні дані виданку: прізвище автора, назва, назва видавництва, місце й рік випуску.

Шмуцтитул - окрема сторінка, де поміщають заголовок частини, розділу чи глави книги, а деколи окремих творів, які входять до збірника.

Вклейка — окремий відбиток ілюстраційного матеріялу, який вклеюють між певними сторінками виданку. Зазвичай, вклейки друкують на папері вищої якости, инколи навіть иншим способом друку, ніж основний текст.

Суперобкладинка — паперова додаткова сторінка, яку накидають на обкладинку для захисту її від пошкод і бруду. Слугує як складник зовнішньої оздоби виданку, може виконувати інформаційну функцію.

Накидка — це дробова частина аркуша або ілюстрації, яку накидають на зошит.

Приклейка — це дробова частина аркуша або ілюстрації, що приклеюють до зовнішньої частини зошита.

Паспарту — це аркуш щільного паперу або тонкої тектури, на який наклеюють ілюстраційний матеріял.

Плюр — це тонкий прозорий папір, призначений захищати ілюстрації від механічних пошкод.

Джерела інформаціїРедагувати

Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги: навчальний посібник.- Л.:Фенікс,1999. - 136 с.