Елементарна математика

Елемента́рна матема́тика — сукупність розділів, задач і методів математики, що не використовують загальні поняття змінної, функції, границі, множини. Елементарна математика використовує поняття, що склались до появи математичного аналізу. Вона охоплює в основному арифметику і так звану елементарну теорію чисел, елементарну алгебру, елементарну геометрію, тригонометрію. До речі «елементарна теорія чисел», зовсім не є елементарною з точки зору простоти.

В іншому трактуванні, яке, мабуть, найвідоміше, елементарна математика, на відміну від вищої математики — це основи математики, що вивчаються переважно у школі.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Завало С. Т. Елементарна математика. Алгебра. — К. : Вища школа, 1971.
  • Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. — М. : АСТ, 2003. — ISBN 5-17-009554-6.
  • Зайцев В. В., Рыжков В. В., Сканави М. И. Элементарная математика. Повторительный курс. — Издание третье, стереотипное. — М. : Наука, 1976.