Експлуатація (техніка)

Експлуата́ція у техніці — стадія життєвого циклу виробу, на якій реалізується, підтримується і відновлюється його якість[1].

Експлуатація виробу включає в себе у загальному випадку використання за призначенням і технічну експлуатацію (транспортування, зберігання, технічне обслуговування і ремонт).

Похідні поняття ред.

Засоби експлуатації — будівлі, споруди, технічні пристрої, у тому числі інструмент, запасні частини та експлуатаційні матеріали, що необхідні для експлуатації виробу.

Система експлуатації — сукупність виробів, засобів експлуатації, виконавців і документації, що встановлює правила їх взаємодії, котрі необхідні і достатні для виконання задач експлуатації.

Умови експлуатації — сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації.


Використання за призначенням ред.

Використання виробу за призначенням передбачає декілька стадій, а саме:

 • Введення в експлуатацію — подія, що фіксує готовність виробу до використання за призначенням, документально оформлена у встановленому порядку. Для спеціальних видів техніки до введення в експлуатацію додатково відносять підготовчі роботи, контроль, приймання і закріплення виробу за підрозділом експлуатації.
 • Очікування використання за призначенням — перебування виробу у стані готовності до використання за призначенням, що передбачене нормативно-технічною документацією.
 • Початок експлуатації — момент введення виробу в експлуатацію.
 • Зняття з експлуатації — подія, що фіксує неможливість або недоцільність подальшого використання за призначенням та ремонту виробу і документально оформлена у встановленому порядку.
 • Кінець експлуатації — момент зняття виробу з експлуатації.

Технічна експлуатація ред.

Технічна експлуатація передбачає виконання наступний дій:

 • Зберігання при експлуатації (зберігання) — утримання виробу, що не використовується за призначенням у заданому стані у відведеному для його розташування місці із забезпеченням збереженості протягом заданого терміну.
 • Транспортування при експлуатації (транспортування) — переміщення виробу у заданому стані із застосуванням, за необхідності, транспортних і вантажопідйомних засобів, що розпочинається із завантаження та закінчується розвантаженням у місці призначення.
 • Технологічне обслуговування — комплекс операцій з підготовлення виробу до використання за призначенням, зберігання, транспортування та приведення його у попередній стан після цих процесів, що не пов'язані із підтриманням надійності виробу.
 • Технічне обслуговування — комплекс операцій чи операція підтримування роботоздатності чи справності виробу у процесах використання за призначенням, очікуванні, зберіганні та транспортуванні[1].
 • Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин[2].

Експлуатаційна документація ред.

Експлуатаційна документація є по суті засобом спілкування розробника та виготовлювача виробу із споживачем. Від якості виконання експлуатаційних документів залежить ресурс виробу та зрештою якість самого виробу.

Тому до експлуатаційної документації висуваються особливі, може й найжорсткіші вимоги. Якість експлуатаційних документів оцінюється за двома найважливішими характеристиками: оптимальність інформації та її наочність (зручність отримання інформації). Оптимальність інформації — це передумова уникнення помилок обслуговчого персоналу при експлуатації виробу. Наочність інформації — це, перш за все, швидкий та чіткий пошук необхідних відомостей, що дає можливість підвищити коефіцієнт готовності, знизити час вимушеного простою.

Комплект експлуатаційних документів є складовою частиною виробу, оскільки поставляється та використовується у більшості випадків разом із виробом.

Примітки ред.

 1. а б ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.
 2. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.

Джерела ред.

 • ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения.
 • Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. — К.: Знання, 2007. — 678 с. (Вища освіта XXI століття) — ISBN 966-346-214-0
 • Гнітько С. М., Бучинський М. Я., Попов С. В., Чернявський Ю. А. Технологічні машини: підручник для студентів спеціальностей механічної інженерії закладів вищої освіти. — Харків: НТМТ, 2020. — 258 с.