Економі́чна моде́ль — теоретична модель, збудована для наближеного опису економічних процесів за допомогою відносно невеликого числа концепцій або змінних. Економічна модель може бути як якісною, так і стохастичною або детермінованою математичною моделлю.

Економічна модель передбачає спрощене представлення економічних даних та зв'язків між ними.

Економічні моделі активно використовуються при викладанні економічної теорії, особливо економічні моделі у графічній формі.

Форми представлення економічних моделейРедагувати

  • вербальна — опис словами;
  • фізична — за допомогою фізичного об'єкту;
  • схематична — у вигляді схеми;
  • аналітична — у вигляді математичних функцій;
  • графічна — у вигляді графічної залежності;
  • таблична — у вигляді таблиці з даними.

Предмет економічного моделюванняРедагувати

В навчальних курсах з економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, інституціональна економіка) активно використовується моделювання суб'єктів та їхньої взаємодії:

Моделі суб'єктівРедагувати

У мікроекономіці — це моделі домогосподарства і фірми.

У макроекономіці — це моделі сектору домогосподарств, сектору фірм, державного сектору і закордонного сектору.

Моделі ринківРедагувати

Мікроекономічні моделі ринків — моделі взаємодії попиту і пропозиції на однотоварному ринку. Вхідні (екзогенні) величини — обсяг попиту і обсяг пропозиції, вихідні (ендогенні) — ринкова рівноважна ціна.

Макроекономічні моделі ринків — ринок благ (кінцевих товарів), ринок ресурсів (ринок праці, капіталу, природних ресурсів), модель сукупного попиту і сукупної пропозиції, грошові ринки.

Моделі виробництваРедагувати

Моделі виробництва благ з ресурсів — виробнича функція, яка показує залежність обсягу виробництва від кількості та комбінації ресурсів. Найпростіший варіант — однофакторна виробнича функція, наприклад, залежність обсягу випуску від кількості праці: Q = f (L).

Моделі виборуРедагувати

Моделі вибору споживача — кардиналістська (кількісна: корисність блага залежить від кількості спожитого блага) та ординалістська (порядкова: корисність визначається обраною комбінацією благ або наборів благ).

Екзогенні та ендогенні змінні економічних моделейРедагувати

Екзогенні змінні — зовнішні, вхідні по відношенню до моделі змінні.

Ендогенні змінні — внутрішні, вихідні змінні моделі.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати