Економіка і прогнозування

«Економіка і прогнозування» — науково-аналітичний журнал, заснований у вересні 2000 року. З 2001 року журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11086 (зареєстровано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 28.02.2006 р.) Періодичність: 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.

«Економіка і прогнозування»
Науковий журнал
Країна видання Україна
Тематика Перспективи розвитку економіки
Періодичність виходу щоквартально (4 рази на рік)
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції вул. Панаса Мирного, 26, Київ, Україна, 01011
Головний редактор Геєць Валерій Михайлович
Видавець Інститут економіки та прогнозування НАН України,
Засновник Інститут економіки та прогнозування НАН України
Засновано 2000
ISSN 1605–7988

eip.org.ua

Проблематика ред.

На сторінках журналу друкуються матеріали щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв'язання проблем соціально-ринкових перетворень та функціонування нової економічної моделі, подаються огляди кон'юнктури ринків, висвітлюються актуальні питання поєднання економіки та політики, творчі дискусії з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя тощо. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників державних структур, банків, підприємств, організацій та установ.

Видавець ред.

Засновник і видавець: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Адреса редакції: вул. Панаса Мирного, 26, Київ, Україна, 01011.

Редакційна колегія ред.

Головний редактор журналу: Геєць Валерій Михайлович. Члени редакційної колегії: Ю. М. Бажал, О. І. Барановський, О. М. Бородіна, А. А. Гриценко, А. І. Даниленко, І. Ю. Єгоров, Т. І. Єфименко, П. С. Єщенко, М. І. Звєряков, С. О. Кораблін, І. В. Крючкова, Е. М. Лібанова, І. О. Луніна, Р. Б. Могилевич, Т. О. Осташко, Є. Г. Панченко, А. П. Ревенко, В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко, В. О. Точилін, Л. І. Федулова, В. К. Хаустов, Н. М. Шелудько, Л. В. Шинкарук. Відповідальний секретар — І. І. Бажал.

Посилання ред.