Відкрити головне меню

Екологічна група — сукупність видів, що характеризується подібними потребами у величині будь-якого екологічного чинника і виникли в результаті його дії в процесі еволюції подібними анатомо-морфологічними та іншими ознаками, що закріпилися в генотипі.

Екологічні групи виділяються по відношенню організмів до одного фактору середовища (волога, температура, світло, хімічні властивості середовища проживання тощо), однак межі між ними умовні, і має місце плавний перехід від однієї екогрупи до іншої, що обумовлено екологічної індивідуальністю кожного виду. :)

Основні екологічні групи рослин
Екологічний фактор Екологічна група
Волога Ксерофіти рослини посушливих місцеперебувань
Мезофіти рослини середневологих місцеперебувань
Гігрофіти водні рослини
Температура Мегатермофіти жаростійкі рослини
Мезотермофіти теплолюбні рослини
Мікротермофіти холодостійкі рослини
Гекістотермофіти дуже холодостійкі рослини
Світло Сциофіти тіньолюбні рослини
Сциогеліофіти тіньовитривалі рослини
Геліофіти світлолюбні рослини
Трофність ґрунту Оліготрофи рослини бідних ґрунтів
Мезотрофи рослини помірно родючих ґрунтів
Еутрофи рослини родючих ґрунтів
Засоленість ґрунтів Глікофіти рослини, котрі не переносять засолення
Галофіти солестійкі рослини
Кислотність ґрунтів Ацидофіти рослини кислих ґрунтів
Нейтрофіти рослини нейтральних ґрунтів
Базофіти рослини лужних ґрунтів