Екзогенні показники

Екзогенні показники (англ. Exogenous indicators, рос. эзогенные показатели, лат. Exogenous Indicatores, нім. Exogene Indikatoren)  — це величини, що задаються ззовні макроекономічної моделі. Вони є показниковими домінантами розвитку економічних систем і визначають їх динаміку.

Загальна характеристикаРедагувати

Ці величини є автономними і визначаються урядом країни, Національним банком або іншими державними структурами, що мають відповідні регуляторні повноваження. Екзогенні величини — одна з двох груп показників, що використовуються в макроекономічних моделях.
Екзогенні показники можуть бути видами ризиків, які впливають на фінансову стабільність банківської системи. Такі показники відіграють важливу роль у макроекономіці. Їхній вплив на розвиток економіки є значним. Паралельно до них існують ще ендогенні показники. Зміни екзогенних показників обумовлюють зміну ендогенних.

ПрикладиРедагувати

Екзогенні показники в моделі Р.СолоуРедагувати

Модель Солоу є односекторною моделлю економічного розвитку. Стан економіки в моделі Солоу задається п'ятьма ендогенними змінними і такими екзогенними:

 • v — річний темп приросту чисельності зайнятих;
 • m — частка вибулих протягом року основних виробничих фондів;
 • a — коефіцієнт прямих витрат (частка проміжного продукту у валовому внутрішньому продуктові);
 • r — норма накопичення (частка валових інвестицій у ВВП).

При цьому межі екзогенних параметрів виглядають так:

 • -1<v<1;
 • 0<m<1;
 • 0<a<1;
 • 0<r<1.

Солоу вважає, що екзогенні змінні є постійними в часі.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Ризики фінансової стабільності банківської системи: класифікація, особливості прояву та ідентифікації [Текст] / Артем Лазня // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2013. — Вип. 4 : жовт.-груд. — С. 44-52.
 • Макроекономіка [Електронний ресурс]: навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Макаренка ; уклад. : М. І. Макаренко, Т. О. Семененко, Д. В. Олексіч [та ін.]. — К. : ЦУЛ, 2014. — 216 с.
 • Базилевич В. Д. Макроекономіка: підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — К. : Знання, 2004. — 851 с.
 • Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. С. Солонінко. — К. : ЦУЛ, 2017. — 200 с.
 • Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації [Текст]: монографія / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. — К. : Знання, 2012. — 304 с.
 • Економічні флуктуації в ендогенних моделях економічного зростання [Текст] / М. Я. Винницька // Економіка та держава. — 2009. — № 1. — С. 34-37.

ПосиланняРедагувати

 1. Реферат Макроекономічні моделі, їх види та показники
 2. Світ фінансів
 3. ОДНОСЕКТОРНІ НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ