Відкрити головне меню

Маркетингова діяльність — діяльність підприємства, фірми на ринку, що передбачає:

 • ретельне врахування потреб у товарах і послугах;
 • врахування стану і динаміки попиту;
 • ситуації, що склалася на ринку, і її розвитку;
 • можливе пристосування виробництва до потреб ринку, до існуючих і потенційних запитів покупців;
 • активний вплив на формування попиту, ринку товарів і послуг;
 • контроль за умовами реалізації товарів і послуг;
 • гнучке реагування на зміни попиту.

Маркетингова можливість фірми — привабливий напрямок маркетингових зусиль, на якому конкретна фірма може домогтися конкурентної переваги.

У маркетингу виділяють стратегію, тактику та види маркетингової діяльності.

Стратегія маркетингу - це формування і реалізація цілей та завдань підприємства-виробника по кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (довгостроковий, середньостроковий) для здійснення виробничо-комерційної діяльності в повній відповідності з ринковою ситуацією і можливостями підприємства. Стратегія маркетингу розробляється на основі досліджень і прогнозування кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців, конкурентів. Залежно від прийнятої стратегії формуються заходи маркетингових програм.

Тактика маркетингу - формування і реалізація завдань підприємства по кожному ринку і по кожному товару в конкретний період часу (короткостроковий) на основі стратегії маркетингу та оцінки поточної ринкової ситуації при постійному коригуванні завдань зі зміною кон'юнктурних та інших чинників (зміна цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересу покупців тощо). Тактика маркетингу має забезпечувати стійкий рівень прибутку, активну поведінку комерційних служб на ринку, швидке реагування на зміну ринкової ситуації тощо.

Інформація внутрішньофірмової звітності — інформація, яку збирають із внутрішніх джерел компанії. І. в. з. призначена для оцінювання ефективності маркетингової діяльності, а також для виявлення проблем і можливостей маркетингу.

Маркетинг завойовницький — маркетинг, розрахований на поглинання одних фірм іншими.

Залежно від ситуації на ринку, тобто стану попиту на товар, різними будуть завдання маркетингу і відповідно види маркетингової діяльності.

Зміст

Види маркетингу, які визначаються станом попитуРедагувати

 • демаркетинг,
 • Стимулюючий маркетинг — маркетингова діяльність за умов нульового попиту. Виділяють три форми:
  • прив’язка даного товару чи послуги до якої-небудь з потреб у випадках, коли товари сприймаються покупцями як такі, що втратили всяку цінність;
  • зміна об’єктивних умов з таким розрахунком, щоб додати товару споживчої цінності на даному ринку;
  • поширення інформації про товар чи розповсюдження самого товару тоді, коли нульовий попит викликаний браком товару на ринку або коли ринок не підготовлений до сприйняття даного товару,
 • Конверсійний маркетинг — маркетинг за умов негативного попиту на товар або послугу, коли більшість найважливіших сегментів потенційного ринку відкидають даний товар чи послугу і для запобігання їхній появі на ринку навіть готові нести витрати. Сутність конверсійного маркетингу зводиться до виявлення причин негативного попиту, розроблення заходів з нейтралізації цих причин, а потім формування і розвитку попиту на відповідні товари (послуги),
 • Ремаркетинг — маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу,
 • Синхромаркетинг використовують в умовах попиту, що коливається. Наприклад, для товарів сезонного споживання,
 • Протидіючий маркетинг — маркетингова діяльність за умов нераціонального попиту, яку потрібно звести до нуля. На відміну від демаркетингу, спрямованого на зменшення надмірного попиту, протидіючий маркетинг має зупинити споживання даного товару (послуги) цілком, бо вони суперечать інтересам суспільства (наприклад наркотики). Протидіючий маркетинг сприяє припиненню випуску товару, його вилученню, проведенню кампанії, спрямованої проти даного товару,
 • Підтримувальний маркетинг — маркетингова діяльність у разі повного (повноцінного) попиту. Маркетинг підтримувальний потребує збереження достатнього рівня попиту в повсякденній діяльності, а також постійної уваги до тих чинників, що можуть змінити попит. При цьому зважуються тактичні завдання, пов’язані з правильною політикою цін, станом збуту, обслуговуванням споживача тощо
 • Розвиваючий маркетинг — маркетинг за умов попиту, що формується, на товари (послуги), коли потреба покупців у даному товарі не реалізується в їхній платоспроможний попит. Розвиваючий маркетинг покликаний схилити покупця до прийняття рішення про купівлю і сформувати адекватну модель купівельної поведінки.
Стан попиту Завдання маркетингу Вид маркетингу
Негативний Перетворити негативний попит на позитивний Конверсійний
Відсутність попиту Створити попит Стимулюючий
Зменшуваний Стабілізувати попит Стабілізуючий
Потенційний Перетворити потенційний попит у реальний Розвиваючий
Позитивний Підтримувати попит Підтримуючий
Надмірний Переключити попит на Інші товари Демаркетинг
Небажаний Знизити попит Протидіючий

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати