Діелектрики

(Перенаправлено з Діелектрик)

Діеле́ктрики (англ. dielectric, від дав.-гр. δια- — «через» + «електрика») — речовини, що не проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108…1017Ом·см[1]. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди). Зв'язаними зарядами є заряди, що входять до складу атомів або молекул діелектрика, заряди іонів, в кристалах з іонною ґраткою.

На практиці абсолютних діелектриків немає. Розглядання певного тіла як діелектрика залежить від постановки експерименту — якщо заряд, що пройшов через певне тіло малий у порівнянні з зарядами, що пройшли через інше тіло в даному експерименті, то перше тіло можна вважати діелектриком.

Напруженість електричного поля в діелектрику є меншою ніж напруженість такого ж поля у вакуумі. Співвідношення

— визначає діелектричну проникність . Тут Е — напруженість поля, яка створювалася б за однакових умов у вакуумі, Е0 — напруженість у діелектрику. Очевидно, що у вакуумі .

КласифікаціяРедагувати

За агрегатним станом діелектрики поділяють на

Основні електричні характеристики:

ПриміткиРедагувати

  1. ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Бовсуновський А. П. Електротехнічні матеріали: Короткий довідник — К.: НУХТ, 2012. — 36 с.
  • Електроматеріалознавство : Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів / Л. В. Журавльова, В. М. Бондар. - К. : Грамота, 2006. - 319 с. - ISBN 966-8066-39-1
  • Кристалічні діелектрики з неспівмірно модульованою структурою : Монографія / Орест Григорович Влох, Андрій Васильович Кітик; В.о. Ін-т фізичної оптики. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. – 284 с. : іл. – 100 пр. – Бібліограф.: 296 назв. – ISBN 966-553-282-0
  • Фізика діелектриків : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Мікро- та наноелектроніка" / Ю. М. Поплавко ; за ред. Ю. І. Якименка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 572 с. : іл. – Бібліогр.: с. 565-568 (46 назв). – ISBN 978-966-622-709-2
  • Фізичне матеріалознавство : навч. посіб. Ч. 2. Діелектрики / Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзєва, С. О. Воронов, Ю. І. Якименко; НТУ України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2007. - 390 c.
  • Тареев Б. М. Физика диэлектрических материалов. — М.: Энергоиздат, 1982. — 320 с.
  • Богородицкий Н. П., Пасынков В. В., Тареев Б. М. Электротехнические материалы: Учеб. для вузов. — Л.: Энергоатомиздат, 1985. — 384 с.
  • Казарновский Д. М., Тареев Б. М. Испытание электроизоляционных материалов и изделий. — Л.: Энергия, 1980. — 212 с.
  • Кучинский Г. С., Кизеветтер В. Е., Пинталь Ю. С. Изоляция установок высокого напряжения: Учеб. для вузов/ Под общ. ред. Г. С. Кучинского. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 368 с.

ПосиланняРедагувати