Відкрити головне меню

Домашня школа — система навчання, яка здійснюється у домашніх умовах без відвідування учнем загальноосвітньої школи.

В Україні традиційно превалює загальноосвітній тип шкіл, відвідування яких обов'язково для учня. Разом з тим, система загальноосвітнього типу набула монопольного характеру, хоча Закон України «Про освіту» відмічає, що держава сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

На сьогодні в Україні існують різні форми домашнього навчання, хоча їх доля у загальній кількості охоплення учнів різна і відрізняються вони одна від однієї за характером. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти. Відповідно до нормативних актів щодо індивідуальної форми навчання, індивідуальне навчання є однією з форм організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації їх навчання.

Зміст

Право на індивідуальне навчання мають учніРедагувати

 • які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад;
 • яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця;
 • які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
 • які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб);
 • які не встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня;
 • які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Індивідуальне навчання учнівРедагувати

. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця, організовується на базі найближчого за розташуванням до місця лікування навчального закладу, визначеного місцевим органом управління освітою, і починається не раніше 3-5 днів після того, як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі 5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру потреби протягом навчального року).

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою:

1 — 4-ті кл. — 5 год. на тиждень,

5 — 9-ті кл. — 8 год. на тиждень,

10 — 12-ті кл. — 12 год. на тиждень за умови виконання вимог Державного стандарту освіти.

Таким чином, індивідуальна форма навчання, при всієї своєї необхідності, має суттєві недоліки: Учень не виконує навчальний план. Так, наприклад, у п'ятому класі на виконання навчального план виділяється тільки 19 % від усього навчального часу, а, також наприклад, у першому класі. — 28 % . Таким чином, основне навантаження по навчанню дітей полягає на батьків, а не на вчителя, закріпленого за дитиною. Вихід тут для батьків є: якщо дозволяє сімейний бюджет, платити вчителю за навчання зверх установленої державою норми.

Явно недостатня така кількість годин і для дітей. які не встигають протягом двох років навчання у початковій школі.

Викликає сумнів впровадження індивідуальної форми навчання у сільських малокомплектних школах, які вже ліквідовані з метою економії коштів у результаті «оптимізації» мережі навчальних закладів. Крім того, батьки позбавлені можливості вільно вибирати навчальний заклад для роботи з дитиною у домашніх умовах.

ЕкстернатРедагувати

Екстернат — передбачає самостійне опанування учнем програмового матеріалу в повному обсязі за певний клас, визначеному Державним стандартом або з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти.

Право на навчання екстерном, відповідно до Положення про екстернат, отримують діти, які з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;

 • прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання; не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
 • є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;
 • є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання
 • та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується) та деякі інші.

РепетиторствоРедагувати

Репетиторство, метою якого є, головним чином, усунення прогалин у знаннях учнів, підготовку до вступу у навчальної установи або до незалежного оцінювання знань.

Репетиторство законодавчо не входить до системи освіти України, хоча фактично таким вже є. Вчителя-репетитори компенсують недоліки чи брак у роботі загальноосвітніх навчальних закладів.

Найчастіше звертаються до репетиторів англійської мови (22% всіх учнів), математики (20%) та української мови (7%). Також є популярними викладачі шкільних предметів, з яких здається ЗНО, та репетитори іноземних мов.[1]

Дистанційна форма навчанняРедагувати

Домашня школа. Дистанційна форма навчання. Нова, але перспективна форма навчання дитини в домашніх умовах. Дистанційна форма навчання допомагає компенсувати недоліки індивідуальної форми навчання, а також допомогти екстерну придбати певний обсяг знань у мінімальні терміни.

Дистанційна форма навчання забезпечує індивідуалізацію начального процесу, оперативність інформації, систематичність контролю за навчальною працею дитини, об'єктивність оцінки, систематичність розумової і творчої праці дитини, оптимальний для батьків і дитини графік навчальної роботи, постійний зв'язок учня з вчителем, відсутність конфліктів з вчителями і однокласниками, оперативний і системний зв'язок и співпрацю батьків з вчителями і адміністрацією домашньої школи дистанційного навчання.

Фінансові витрати батьків на дистанційне навчання значніше менше, ніж розходи на відвідування загальноосвітньої школи та інші форми домашнього навчання.

Контингент дистанційної школи складають учні, які мають право на індивідуальну формну навчання, екстернат, а також потребують допомоги репетиторів.

ЗаконодавствоРедагувати

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
 • Наказ міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431
 • Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 Про затвердження Положення про дистанційне навчання.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиленняРедагувати