Відкрити головне меню

Доктор наук з фізичного виховання і спорту

другий вчений ступінь у двоступеневій системі вищої освіти в Україні

Доктор наук з фізичного виховання і спорту — вищий науковий ступінь у галузі наук з фізичного виховання і спорту. В Україні існує два наукових ступені: «доктор наук» та «кандидат наук». Доктор наук — вищий науковий ступінь, присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності.

Порядок присудження наукового ступеняРедагувати

Порядок присудження наукового ступеня «доктор наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1]. Науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації особою, яка має науковий ступінь кандидата наук, і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради. Докторський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах посісти місце професора. Докторський ступінь країн СНД і більшості країн Заходу кардинально відрізняється. Ступінь Ph.D. (доктор філософії) приблизно еквівалентний ступеню кандидата наук.
Докладніше: Доктор наук

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь «Доктор наук з фізичного виховання і спорту»Редагувати

  • 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт
  • 24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
  • 24.00.03 Фізична реабілітація

ПриміткиРедагувати