Відкрити головне меню

Додонов Роман Олександрович
Народився 30 червня 1968(1968-06-30) (51 рік)
Воронеж
Місце проживання Донецьк
Громадянство Україна Україна
Діяльність філософ
Сфера інтересів філософія
Заклад Київський університет імені Бориса Грінченка
Посада завідувач кафедри філософії
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор філософських наук

Додонов Роман Олександрович (30 червня 1968, Воронеж) — доктор філософських наук (1999), професор (2004), завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зміст

БіографіяРедагувати

Випускник філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1992), диплом з відзнакою. Закінчив аспірантуру при кафедрі філософії та соціології Запорізького державного університету (1995). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гуманізація етнічних відносин як фактор розвитку свободи» (1995). Працював на посаді доцента кафедри філософії та соціології в Запорізькому державному університеті.

Закінчив докторантуру кафедри філософії Запорізького державного університету. У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Професор (2004).

У 2001-2002 роках - декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах Запорізького юридичного інституту МВС України. З жовтня 2002 року - професор, з вересня 2005 - завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

Галузь наукових інтересів: філософія історії, соціальна філософія, історія соціології.

До 2012 - головний редактор філософського журналу "Ноосфера і цивілізація". Учасник IV-го (м. Москва, 2005)[недоступне посилання з липень 2019] Російського філософського конгресу. Член оргкомітету та співорганізатор Міжнародної наукової конференції "Творча спадщина В.І.Вернадського і сучасність".

З вересня 2013 - професор кафедри філософії та політології Донецького юридичного інституту МВС України, за сумісництвом - професор кафедри філософії Донецького національного університету. Після евакуації цього навчального закладу з зони АТО до м. Вінниця очолив кафедру філософії.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України (Секція 20: Історія. Філософія. Політологія). Експерт ДАК України з філософських наук.

З вересня 2017 - завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під керівництвом Р.О. Додонова було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Хобі - підводна археологія. Учасник підводних археологічних експедицій на о. Хортиця (суднопідйомні проекти "Запорізька Чайка" (1999), "Запорізька бригантина" (2004)), Комплексної експедиції "Філоксія" на о. Зміїний (2006, 2008, 2010), Міжнародної підводної археологічної експедиції на озеро Іссик-Куль (2011). Організатор та головний редактор українського електронного журналу "Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг". Автор науково-популярних статей в журналах "Нептун-ХХІ век", "Подводный клуб", "Шкіпер".

Автор понад 300 публікацій наукового, навчального та методичного характеру.

Сім'яРедагувати

 • Дружина, Додонова Віра Іванівна (народ. 6 червня 1970, с. Полісся Городнянського району Чернігівської області), доктор філософських наук (2012)[1], професор кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса[2].
 • Батько, Додонов Олександр Федорович[3] (нар. 10 червня 1943, с. Скуратово Брянського району Брянської області), завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Інституту управління Класичного приватного університету (м.Запоріжжя), доктор історичних наук (2001), професор.
 • Брат, Додонов Павло Олександрович (народ. 13 липня 1973, м. Запоріжжя), адвокат[3][4]

Вибрані праціРедагувати

МонографіїРедагувати

 • Феномен нації: основи життєдіяльності / Колективна монографія Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ під ред. Б.В. Попова. – К.: Товариство "Знання”, 1998. – Розділ "Етнос у природно-історичному процесі". – С.135-149.
 • Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования. – Запорожье: „Тандем-У”, 1998. - 192 с.
 • Теория ментальности. Учение о детерминантах мыслительных автоматизмов. – Запорожье: „Тандем-У”, 1999. – 264 с.
 • Цивилизация: от локального к глобальному Граду : Монографія / Додонов Р.А., Муза Д.Е., Алексеева Л.А., Лазарев Ф.В., Шульга М.А. и др. – Донецк: ДонНТУ, УНИТЕХ, 2008. – Раздел "Проблема классификации и типологизации цивилизаций”. – С.50-67, 231-235. (Серия "Человек. Культура. Цивилизация”).
 • Аутопоезіс соціальних систем: Монографія / За науковою ред. В.П.Беха / В.П.Бех, Мін. освіти і науки. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Розділ "Ноосфера як підстава бутя соціального світу”. – С.19-33.
 • Образование как планетное явление : Монография / Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Д.Е. Муза, Ф.В. Лазарев, В.М. Таланов и др.; ДонНТУ. – Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. – С.21-78.
 • Метафізика Донецька. Філософські ессе. – Донецьк: Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, ТОВ "Східний видавничий дом", 2012. - Розділ "Особливості хронотопа та імидж міста”. – С.128-143.
 • Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії. – Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 200 с.
 • Гібридна війна: in verbo et in praxi / Донецький національний університет імені Василя Стуса / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – 410 с.
Підручники та навчальні посібники
 • Додонов Р.О., Додонова В.І. Соціологія: навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України — Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2005. — 224 с.
 • Вступ до філософії: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. За ред. проф. Л.М.Нікітіна. Видання 3-тє, доп. і перероб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 256 с. (теми 10 та 14).
 • Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів / Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи та інш. — Донецьк: ДонНТУ, 2007. — 175 с. (теми 2, 5).
 • Алексєєва Л.О., Додонов Р.О., Муза Д.Є. Філософія науки і техніки. Навчально-методичний посібник для магістрантів. Вид. 2-ге, виправлене. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 113 с.
 • Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. 2-ге видання / За ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 426 с. (тема 2.2).
 • Гносеологія, епістемологія і методологія науки (навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів) / В.І. Додонова, Р.О. Додонов. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. – 140 с.
 • Релігієзнавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі В.В. Білецький, Р.О. Додонов, Г.Є. Ковальський. – Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 317 с. - Тема 2. Філософія релігії. – С.29-69.

СтаттіРедагувати

 • Некоторые аспекты этатического похода к определению понятия "нація” // Константы. – Херсон, 1995. – Выпуск 5. – С.65-72.
 • Археологія когнітивної сфери: структуралістський аспект аналізу // Нова парадигма. – Вип. 19. – Запоріжжя: ЗЦНТ, 2001. – С.155-163.
 • Про сутність та еволюцію технічного мислення // Практична філософія. Науковий журнал. – 2005. – №1 (15). – С.19-26.
 • Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії // Політичний менеджмент : наук журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2005. – № 4(13). – С.127-138.
 • К вопросу о модусах времени // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Вип. 20. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С.56-61.
 • Вернадський-історик // Ноосфера і цивілізація. – Вип. 6(9). – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С.29-36.
 • У истоков Украинской Академии наук: В.И.Вернадский и М.С.Грушевский // Ноосфера і цивілізація. – Вип. 7(10). – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С.15-27.
 • Особистість і коллектив: проблема соціальної стабільності // Вестник Донецкого отделения Социологической ассоциации Украины. – 2009. – №1-2 (8-9). – С.6-17.
 • Историческое время в системе временных форм // Історичний вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С.112-120.
 • Критика П.М.Біціллі філософії історії євразійства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Збірник наукових праць. Випуск 52. – 2013. – С.218-226.
 • Філософи Донбасу // Вісник Асоціацї філософів і релігієзнавців. - 2013. - № 3.
 • Dodonov R., Dodonova V. Postnonclasic Horizons of Social Rationality // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія: І.Д. Пасічник, М.О. Зайцев та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – С.120-124.
 • Dodonov R., Mozgovoy L., Butko Y. Philosophical and legal dimension of communicative theory of Jurgen Habermas // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства : збірник наукових праць / [за ред. д.філос.н. Л. І. Мозгового]. – Вип. 2. –Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С.18-23.
 • К вопросу о типологизации цивилизационных конфликтов // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень [Електронний ресурс] / гол. ред. С.І. Бостан. – Чернівці: Інститут політичних і геополітичних досліджень, 2015. Вип. 1. С. 61-75.
 • Криза, війна чи конфлікт – як коректно називати події на Сході України? // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2015. – № 2(134). – С.107-112.
 • The process of pacification in Ukraine: Transdnistrian and Chechen options // East Ukrainian conflict in the context of global transformation / Ukrainian institute of strategies of global development and adaptation, Nilan-LLC. – Vinnitsa, 2015. – P. 143-155.
 • Східноукраїнський конфлікт в контексті концепції циклічного насилля // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірник статей. Випуск 2. – Київ: Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації, 2016. – 270 с. – С.51-64.
 • Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України // Нова парадигма: [журнал наукових праць]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 129. – С.15-25.
 • Roman Dodonov, Hryhorii Kovalskyi, Vera Dodonova, Maryna Kolinko. Polemological Paradigm of Hybrid War Research // Philosophy and Cosmology. 2017. V. 19. – P.97-109.
 • The Institutionalization of the Politics of Memory // Схід. Інформаційно-аналітичний журнал. 2018. № 1(153). – С.98-102.

Науково-популярні виданняРедагувати

 • Історичні wreck’и України: події, пошук, пошук, версії. – Донецьк: „ВИК”, 2004. – 289с.
 • Остров Хортица: Спасение бригантины // Шкіпер. Український маріністичний журнал. - №1-2’2006(46). – Квітень 2006. – С.96-101.
 • Спасение бригантины: Запорожская экспедиция подводных археологических работ // Нептун-ХХІ век. Иллюстрированный журнал о подводном мире. – М., 2007. - № 6. - С.50-55.
 • Рассказы об ЭПРОНе. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 218 с.
 • Черный принц: быль и легенда. - 2-е изд. — Донецк : Вебер (Донецкое отделение), 2013. – 237 c. – ISBN 978-966-335-219-0.
 • Додонова В.І., Додонов Р.О. Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. – К.: Видавець Руслан Халіков, 2018. – 336 с.

ІншеРедагувати

http://gazeta.zn.ua/EDUCATION/razdelennye-universitety-vernutsya-nelzya-ostatsya-_.html

ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Додонова Віра Іванівна, НБУВ // © Міжнародна Асоціація користувачів та розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
  Додонова Віра Іванівна. Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу
 2. Сотрудники[недоступне посилання з липень 2019] // © 1937-2013 Донецкий национальный университет
 3. а б Свій ювілей відзначив завідувач кафедри гуманітарних дисциплін ІУ КПУ Додонов Олександр Федорович // © 2013 Класичний приватний університет
 4. Адвокат Додонов Павло Олександрович (Запоріжжя)[недоступне посилання з липень 2019] // Адвокати України • адвокати.com.ua © 2013