Диференціальна гра

(Перенаправлено з Диференціальні ігри)

Ігри диференціальні — напрям в теорії процесів, які описуються диференціальними рівняннями.

Диференціальні ігри мають властивості, характерні як для теорії оптимального керування, так і для теорії ігор. Безпосередньою причиною розвитку теорії диференціальних ігор стали прикладні задачі, в тому числі, військові.

Приклад диференціальної гриРедагувати

Типовим прикладом задачі диференціальної гри може слугувати задача перехоплення бомбардувальника противника винищувачем. Обидва об'єкти (і винищувач, і бомбардувальник) керовані, і їхня поведінка залежить від того, яким чином діють пілоти. Однак керування знаходиться в руках різних осіб з протилежними інтересами: бомбардувальник ухиляється від зустрічі, а винищувач переслідує його.

Складність задачі керування для пілота винищувача полягає в тому, що в нього відсутня інформація про майбутнє керування противника. Він знає технічні можливості літака, знає його положення в цей час, однак не може знати, яке рішення про своє керування прийме пілот бомбардувальника в кожний наступний момент часу. Тому його рішення має базуватись на ситуації, яка склалась до цього моменту.

Формальне визначення диференціальної гриРедагувати

Формально, в загальній формі, диференціальна гра може бути сформульована наступним чином. Є об'єкт керування, поведінка якого описується системою диференціальних рівнянь:

 , (1)

де xn-вимірний вектор з компонентами x1, ..., xn, а f(x, u) — n-вимірна вектор функція із компонентами fi(x, u), i = 1, ..., n, u та v — керуючі параметри, які представляють r-вимірний та s-вимірний вектори відповідно, які можуть змінюватись на множинах U та V. Крім того, задано термінальну множину MEn, де Enn-вимірний простір.

Нехай вибрано дві будь-які функції u(x) та v(x) так, що u(x) ∈ U, v(x) ∈ V і рівняння

  (2)

має розв'язок. Тоді для кожного початкового стану визначена траєкторія x(t) системи (2) і визначений функціонал

   
     ,

де t1 — перший момент часу, коли x(t) ∈ M. Якщо такий момент відсутній, то вважається, що I = + ∞. Задача теорії диференціальних ігор тепер полягає в з'ясуванні питання про те, за яких умов і для яких точок x0 можливо знайти такі функції u0(x) та v0(x), що

 
 .

В такій постановці задачу розв'язано лише для невеликої кількості окремих випадків. Для випадку, коли множина M збігається з всім простором, а t1 — фіксовано, доведено існування розв'язку гри в деякому узагальненому сенсі. Для загального випадку отримані результати в припущенні деякої дискримінаційної функції другого гравця, який займається керуванням v. А саме: вважається, що приймаючи своє рішення, перший гравець знає майбутнє керування другого на деякому малому відрізку часу. В цьому випадку вдається довести, що весь простір початкових положень може бути розбито на дві області так, що виходячи із першої області, перший гравець завжди може гарантувати собі завершення гри з кінцевою ціною I. В той же час, як в точках другої області він не може собі гарантувати жодного скінченного значення ціни. Побудовано достатні умови можливості завершення гри зі скінченою ціною. Ці умови можна застосувати в основному для розв'язування задач з лінійним об'єктом керування.

ЛітератураРедагувати

  • Айзекс Р. Дифференциальные игры. — М. : Мир, 1967. — 480 с.
  • Оуэн Г. Теория игр. — М. : Мир, 1971. — 232 с.
  • Baranovska, L. V. Method of resolving functions for the linear differential games of approach with delay and commutative matrices // XVIII International Conference «Dynamical System Modeling and Stability Investigations» (DSMSI-2017), 24-26 May 2017. – Kyiv, 2017. – P. 148. – Bibliogr.: 3 ref.
  • Baranovska, L. V. The problem “Boy and Crocodile” with time-lag / Baranovska L. V. // Abstracts. XXIX International Conference “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)”, May 10-13, 2017, Mukachevo, Ukraine. – [Kyiv], 2017. – P. 22.
  • Baranovska L. V. Method of resolving functions for the pursuit game with a pure time-lag / L.  V.  Baranovska // System analysis and information technology : 19-th International conference SAIT 2017, May 22 – 25, Kyiv. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. – P. 18.
  • Барановская, Л. В. Об одном равновесии Нэша в смешанных стратегиях / Л.  В.  Барановская, А.  Н.  Буковский // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : збірник наукових праць ХXXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29-30 травня 2017 р., Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 45-48.

Джерела інформаціїРедагувати

Див. такожРедагувати