Диференціальна тотожність Біанкі

Тензор Рімана задовольняє наступну тотожність:

яка називається диференціальною тотожністю Біанкі.

Доведення з використанням спеціальної системи координатРедагувати

Достатнньо вибрати на многовиді якусь одну довільну точку   і довести рівність (1) у цій точці. Оскільки точка   довільна, то звідси слідуватиме справедливість тотожності (1) на всьому многовиді.

В точці   ми можемо вибрати таку спеціальну систему координат, що всі символи Крістофеля (але не їхні похідні) перетворюються в нуль в точці   (див. статтю Майже декартові координати в точці многовида). Тоді для коваріантних похідних в точці   маємо:

 

Оскільки

 

то в точці   маємо:

 

Циклічно переставляючи в (4) індекси   одержимо ще дві рівності:

 
 

Легко бачити, що при додаванні рівностей (4), (5) і (6) в лівій частині рівняння буде вираз (1), а в правій, врахувавши комутативність частинних похідних, усі доданки взаємно знищаться і ми одержимо нуль.