Дискретне перетворення Фур'є

Дискретне перетворення Фур'є (ДПФ, англ. Discrete Fourier Transform) — це математична процедура, що використовується для визначення гармонічного, або частотного, складу дискретних сигналів. ДПФ є однією з найбільш розповсюджених і потужних процедур цифрової обробки сигналів. ДПФ дозволяє аналізувати, перетворювати і синтезувати сигнали такими способами, які неможливі при неперервній (аналоговій) обробці.

Формули перетвореньРедагувати

Витоком ДПФ є неперервне перетворення Фур'є   , яке визначається:

 

Експоненціальна форма:

 

Тригонометрична форма:

 

Позначення:

 •   —  -ий компонент ДПФ, тобто  ,
 •   — індекс ДПФ в частотній області,  ,
 •   — послідовність вхідних відліків,  ,
 •   — часовий індекс вхідних відліків,  ,
 •   — кількість відліків вхідної послідовності і кількість частотних відліків результату ДПФ.

Якщо представити довільний відлік ДПФ   як суму дійсних і уявних частин:

  з кутом  ,

то амплітуда   обчислюється:

 

Фазовий кут  ,  , обчислюється так:

 

Потужність відліків  , яка називається спектром потужності, являє собою амплітуду, піднесену до квадрату:

 

ВластивостіРедагувати

 1. Симетрія
   
 2. Лінійність
  Якщо вхідна послідовність   має ДПФ  , а інша вхідна послідовність   має ДПФ  , то ДПФ суми цих послідовностей   рівна:  
 3. Зсув в часі
   

Приклад обчисленняРедагувати

У цьому прикладі ДПФ застосовується до послідовності довжиною  , а саме, до вхідного вектора

 

Обчислимо ДПФ   за допомогою експоненциальної форми:

       

що дає  

Приклад програмиРедагувати

Нижче подано приклад функції обчислення ДПФ на мові програмування C#

// Структура комлексних чисел
public struct Complex
{
  public double Re;
  public double Im;
  public Complex(double Re, double Im)
  {
    this.Re = Re;
    this.Im = Im;
  }
}
public double Sqr(double x)
{ 
  return x*x;
}
// x - послідовність вхідних відліків
// X - послідовність вихідних відліків
// AS - спектр амплітуд
// FS - спектр фаз
// PS - спектр потужностей
// N - кількість відліків
public void DFT(double[] x, ref Complex[] X, ref double[] AS, ref double[] FS, ref double[] PS, int N)
{
  Complex S = new Complex();
  Complex[] XC = new Complex[N];
  int k, n;
  for (k = 0; k < N; k++)
  {
     S.Re = 0.0;
     S.Im = 0.0;
     for (n = 0; n < N; n++)
     {
       S.Re += x[n] * Math.Cos(2 * Math.PI * k * n / N);
       S.Im -= x[n] * Math.Sin(2 * Math.PI * k * n / N);
     }
     X[k].Re = S.Re;
     X[k].Im = S.Im;
   }
   for (k = 0; k < N; k++)
   {
     AS[k] = Math.Sqrt(Sqr(X[k].Re) + Sqr(X[k].Im)) / (N / 2);
     PS[k] = X[k].Re * X[k].Re + X[k].Im * X[k].Im;
     if (Math.Abs(X[k].Re) < 1e-5)
     {
        if (X[k].Im > 1e-5)
          FS[k] = 90;
        if (Math.Abs(X[k].Im) < 1e-5)
          FS[k] = 0;
        if ((X[k].Im < 0) && (Math.Abs(X[k].Im) > 1e-5))
          FS[k] = -90;
      }
      else
        FS[k] = Math.Atan2(X[k].Im, X[k].Re) * 180.0 / Math.PI;
   }
}

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — Москва : Бином, 2006. — 656 с. — ISBN 5-9518-0149-4.
 • Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — 2-е. — Спб : Питер, 2006. — 751 с. — ISBN 5-318-00666-3.

ПосиланняРедагувати